Biografi af Muhammad Baqir al-Sadr

Biografi af
Ayatollah Sayyid Mohammad Baqir Al-Sadr

 

 

Fulde navn: Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr
Født: 1. marts 1935 (25 ThilHijja1353 EH.) Kadhmiyya, Irak. Han opnåede martyrdom i en alder af 47 år.
Uddannelse: Irak under fremtrædende lærde som Ayatollah Sayyid Abul Qasim al-Khoei og Ayatollah Sayyid Muhsin Tabatabai al-Hakim.

 

 

Kort om Sayyed Mohammad Baqir
Sayyid Baqir al-Sadrs slægt kunne spores helt tilbage til den Hellige Profet Mohammad (fvmhohf) gennem vores syvende Imam, nemlig Imam Musa Al-Kadhim (fvmh). Desuden var Sayyids forfædre kendt for at være store lærde. Sayyid Mohmmad Baqirs egen far var selv en af sin tids største lærd (marja) og højtrespekteret.

Hans død, og tilmed hans søsters (Bintul Huda) død var mærkværdige, idet de begge blev dræbt i hænderne af fjenden. Det er velkendt, at der blev sagt til Mohammad Baqir al-Sadr, at dr ville dræbe ham, men ikke ville begå den samme fejl som man gjorde da man dræbte Imam al-Hussain (fvmh) - ved ikke at dræbe hans søster Frue Fatima (fvmh). For øjnene af Mohammad Baqir al-Sadr blev hans søster, Bintul Huda, dræbt.

Hans mest kendte værker:

- Our Philosphy

- Our Economy

mm. (nederst i artiklen finder du en lang række af hans berømte værker)
 

Mere om Sayyed Mohammad Baqir
Barndom 

Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr var allerede fra sin barndom, det man i dag kalder et vidunderbarn. I en ung alder, var hans lærere og kammerater forbløffet over hans genialitet og evne til at forstå avanceret materiale. Hans evne var sådan, at han studerede de fleste af de Sutooh-niveauer (mellemmand avancerede undersøgelser) bøger uden en lærer. Sayyid lærte at læse og skrive på Muntada al-Nashr grundskole i byen Kadhmiyya. Som 10-årig var Sayyid i stand til at give foredrag om islamisk historie og som 11-årig studerede han logik. Samme år skrev han sin første bog om filosofi.

Kort tid efter rejste Sadr til Najaf for at færdiggøre sine studier. I alt tog det Sadr 18 år at færdiggøre sine studier. Han udnyttede tiden optimalt ved at søge viden det meste af tiden. Blandt de mest kendte af Sadrs lærere var Ayatollah Sayyid Abul Qasim al-Khoei og Ayatollah Sayyid Muhsin Tabatabai al-Hakim. I en alder af 25 begyndte Sadr selv at undervise og senere underviste han Bahth al-Khaarij (ekstern forskning i islamisk retslære).


Politisk Aktivitet og kampen mod undertrykkelse
Sideløbende med undervisningen blev Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr også introduceret for politisk arbejde med det globale islamiske politiske parti Hizbut-Tahrir. Her fungerede Sadr som et af de mest fremtrædende medlemmer af det irakiske shia-fællesskabet ved dette punkt. Snart stiftede Sayyid sit eget parti, og herefter begyndte Sadr at udarbejde sine mange skrifter. Det første værk gik til angreb mod og kritiserede marxismen, der præsenterede tidlige idéer af alternativ islamisk styreformer. Noget af det vigtigste Sadr udgav mindes at være Iqtisaduna (islamisk økonomi) og "Vores filosofi" eftersom disse værker både kritiserede socialisme og kapitalisme.

Han blev efterfølgende bestilt af regeringen i Kuwait for at vurdere hvordan landets olierigdomme kunne forvaltes i overensstemmelse med islamiske principper. Dette førte til et større arbejde på en islamisk bankvirksomhed , som stadig danner grundlaget for de moderne islamiske banker.

Samarbejdet med Sayyid Mohammed Baqir al-Hakim om udformningen af en islamisk bevægelse i Irak medførte opmærksomheden fra Baath-partiet, dette resulterede mange fængslinger for Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr. Under fængslingerne blev han ofte tortureret og pint. Trods dette var Sadr ikke til at stoppe og forsatte sit arbejde efter frigivelserne.

I 1977 blev Sayyid idømt livsvarigt fængsel, men blot efter to år blev han løsladt pga. sin enorme popularitet, dog blev han sat i husarrest. I mellemtiden udnyttede Sadrs søster Amina Bintul Huda, som var blandt de ledende figurer blandt lærde i Najaf, situationen til at gennemføre litterær og faglig kamp mod Baath-parti. Samtidigt skrev hun artikler og bøger, som var rettet mod kvinder i Irak og etablerede også skoler for kvinder for at fremme de islamiske værdier.

I 1980 skrev Sadr igen i forsvar af den islamiske revolution.

Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr og hans søster Bintul Huda blev anholdt i april 1980.

Natten til den 9. april 1980 skar Baath-regimet al elektricitet fra den hellige by Najaf og sendte en sikkerhedsstyrke til hjemmet af deres fætter Sayyid Muhammad al-Sadr. Sayyid Muhammad al-Sadr tog med sikkerhedsstyrkerne tilbage til deres hovedkvarter, hvor de viste ham ligene af Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr og Bintul Huda. Tegn på tortur var over alt på deres kroppe. Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr og Bintul Huda blev samme aften begravet i Wadi as-Salam kirkegård i den hellige by Najaf.

Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr og Bintul Huda oplevede undertrykkelse og uretfærdighed rundt om dem, og de talte op imod det. I den forstand var de sande tilhængere af Imam Hussain og Frue Zainab (fred være med dem). Faktisk, da Saddam blev bedt om at skåne Bintul Hudas liv, sagde han: "Dræb bror og skåne søster? Du vil have mig til at begå den samme fejl som Yazid?!"
 

"Det er blevet klart - men med stor sorg - at afdøde Ayatollah og martyr Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr og hans hæderlige, undertrykte søster - som var blandt lærerne af viden og etik og blandt de mest stolte i viden og litteratur - har opnået den høje status martyrdøden i hænderne på det irakiske regime. Og dette blev gennemført på en frygtelig afskyelig måde.

"Men det er ikke en overraskelse, at så store personligheder som dem, skulle blive martyrer - de, der har tilbragt deres liv kampen for islamiske mål. - Og i hænderne på morderne, der har spildt deres liv i undertrykkelse og blodsudgydelse."

- Fra en meddelelse tilskrevet Imam Khomeini

 

Samtlige værker:

Enkelte værker er blevet oversat til engelsk, disse er highlighted i fed skrift.

 

Jurisprudens (Jurisprudence)

 1. Buhuth fi Sharh al- 'Urwah al' Wuthqa (Discourses on the Commentary of al- 'Urwah al-Wuthqa), 4 volumes.
 2. Al-Ta'liqah 'ala Minhaj al-Salihin (Annotation of Ayatullah Hakim's Minhaj al-Salihin), 2 volumes.
 3. Al-Fatawa al-Wadhihah (Clear Decrees).
 4. Mujaz Ahkam al-Hajj (Summarized Rules of Hajj)
 5. Al-Ta'liqah 'ala Manasik al-Hajj (Annotation of Ayatullah Khui's Hajj Rites).
 6. Al-Ta'liqah 'ala Salah al-Jumu'ah (Annotation on Friday Prayer)

 

Lovens grundsætninger (Fundamentals of the law)

 1. Durus fi Ilm al-Usul (Lessons in the Science of Jurisprudence), 3 Parts.
 2. Al-Ma'alim al-Jadidah lil-Usul (The New Signposts of Jurisprudence).
 3. Ghayat al-Fikr (The Highest Degree of Thought)

 

Filosofi (Philosophy)

 1. Falsafatuna (Our Philosophy)

 

Logik (Logic)

 1. Al-Usus al-Mantiqiyyah lil-Istiqra' (The Logical Basis of Induction)

 

Teologi (Theology)

 1. Al-Mujaz fi Usul al-Din: al-Mursil, al-Rasul, al-Risalah (The Summarized Principles of Religion: The Sender, The Messenger, The Message).
 2. Al-Tashayyu' wa al-Islam - Bahth Hawl al-Wilayah (Discourse on Divine Authority).
 3. Bahth Hawl al-Mahdi (Discourse on Imam Mahdi)

 

Økonomi (Economics)

 1. Iqtisaduna (Our Economics).
 2. Al-Bank al-la Ribawi fi al-Islam (Usury-free Banking in Islam).
 3. Maqalat Iqtisadiyyah (Essays in Economy).

 

Koranfortolkninger (Qur'anic commentaries)

 1. Al-Tafair al-Mawzu'i lil-Qur'an al-Karim - al-Madrasah al-Qur'aniyyah (The Thematic exegesis of the Holy Qur'an).
 2. 1Buhuth fi 'Ulum al-Qur'an (Discourses on Qur'anic Sciences).
 3. Maqalat Qur'aniyyah (Essays on Qur'an).

 

Historie (History)

 1. Ahl al-Bayt Tanawwu' Ahdaf wa Wahdah Hadaf (Ahl al- Bayt, Variety of Objectives Towards a Single Goal).
 2. Fadak fi al-Tarikh (Fadak in History).
 3. Islamic Culture
 4. Al-Islam Yaqud al-Hayah (Islam Directive to Life).
 5. Al-Madrasah al-Islamiyyah (Islamic School)
 6. Risalatuna (Our Mission).
 7. Nazrah Ammah fi al-Ibadat (General View on Rites of Worship).
 8. Maqalat wa Muhazrat (Essays and Lectures)

 

Artikler (Articles)

 1. "Al-'Amal wa al-Ahdaf" (The Deeds and the Goals): Min Fikr al- Da'wah. no. 13. Islamic Da'wah Party, central propagation, place and date of publication unknown.
 2. "Al-'Amal al-Salih fi al-Quran" (The Proper Deeds According to Qur'an): Ikhtrna Lak. Beirut: Dar al-Zahra', 1982.
 3. Ahl al-Bayt: Tanawu' Adwar wa-Wihdat Hadaf (The House Hold of the Prophet: Diversity of roles but unified goal). Beirut: Dar al-Ta'ruf, 1985.
 4. Bahth Hawla al-Mahdi (Thesis on Messiah). Beirut: Dar al- Ta'ruf, 1983.
 5. Bahth Hawla al-Wilayah (Thesis on Rulership). Kuwait: Dar al- Tawhid, 1977.
 6. "Da'watana il al-Islam Yajeb an Takun Enqilabiyah," (Our Call for Islam Must be a Revolutionary): Fikr al-Da'wah, no. 13. Islamic Da'wah Party, central propagation, place and date of publication unknown.
 7. "Dawr al-A'imah fi al-Hayat al-Islamiyah" (The Role of Imams in Muslims' Life): Ikhtarna Lak. Beirut: Dar al-Zahra', 1982.
 8. "al-Dawlah al-Islamiyah" (The Islamic State), al-Jihad (14 March 1983): 5.
 9. "Hawla al-Marhala al-Ula min 'Amal al-Da'wah" (On the First Stage of Da'wah Political Program): Min Fikr al-Da'wah. no. 13. Islamic Da'wah Party, central propagation, place and date of publishing unknown.
 10. "Hawla al-Ism wa-al-Shakl al-Tanzimi li-Hizb al-Da'wah al- Islamiyah" (On the Name and the Structural Organization of Islamic Da'wah Party): Min Fikr al-Da'wah. no. 13. Islamic Da'wah Party, central propagation, place and date of publication unknown.
 11. "al-Huriyah fi al-Quran" (Freedom according to Quran): Ikhtarna Lak. Beirut: Dar al-Zahra', 1982.
Share

Add comment


Security code
Refresh