Biografi af Ayatollah Khamenei


Biografi af 

Ayatollah Sayyid Ali Khamenei


 

Fulde navn: Sayyid Ali al-Hussaini Khamenei (søn af Sayyid Jawad Husaini Khamenei)

Født: 17. juli 1939 (28. Safar 1358 Hijri Qamari), Mashad, Iran

Uddannelse: Iran under fremtrædende lærde; bl.a. Ayatollah al-Uzma Burujerdi, Imam Khomeini, Sheikh Murtadha Hae’ri Yazdi og Allama Tabataba’i

Udpegelse: Udvalgt som Åndelig Leder juni 1989


 

Kort om Sayyid Ali Khamenei

Ayatollah Khamenei blev livet igennem mødt af alle tænkelige hårdheder – han levede under fattige vilkår som barn, studerede flittigt som ung og kæmpede imod det daværende tyranniske styre. Med en syg fader hjemme i Mashad formåede han at etablere undervisninger og deltog i politisk arbejde for at modarbejde det pro-amerikanske, anti-Islamiske politik og fremme en Islamisk revolution i landet. Under sine bestræbelser blev Ayatollah Khamenei fængslet op til seks gange og tortureret under fængselsopholdene samt påtvunget til at leve under jorden af Shahens folk. Om sin femte anholdelse ledet af Savak[1] siger han:

”Fra året 1970 blev situationen modnet til en revolution i Iran. Intensiteten og alvoren af det daværende regime imod mig var steget. Den hårde attitude af Savak viste, at Systemet (regimet) var meget bange for en armeret revolution ledsaget af Islamisk ideologi. De troede ikke længere på, at min intellektuelle aktivisme og propaganda i Mashad og Tehran intet havde at gøre med den udviklende situation. Efter min frigivelse blev masserne ved mine åbne undervisninger i Koranfortolkning og privatundervisning i ideologi og andre fag større.”
 

I 1979 vidnede Ayatollah Khamenei omsider til regimets fald og til etableringen af det Islamiske Republik i Iran. Siden hen fortsatte han sit politiske arbejde for det Islamiske Republik og blev udvalgt til hovedfunktionær til forskellige poster, jf. s. 5 på listen over aktiviteter.

Ayatollah Sayyid Ali Khamenei fungerer i dag både som en iransk politiker og en islamisk frontfigur for Muslim Conservative i Iran. Han var præsident i Iran fra 1981 til 1989, og har siden hen påtaget sig rollen som den Åndelige Leder siden juni 1989, udpeget som efterfølger af Ayatollah Ruhollah Khomeini af Assembly of Experts [2].

 

Mere om Sayyid Ali Khamenei

Barndom

Ayatollah Haajj Sayyid Ali Khamenei er søn af afdøde Ayatollah Sayyid Jawad Husaini Khamenei. Han blev født i byen Mashad, Iran d. 17. juli 1939, som falder på d. 28. Safar 1358 Hijri Qamari ifølge den Islamiske kalender. Han var den næst ældste søn af otte børn, født i huset af Sayyid Jawad, som levede et meget simpelt liv, som mange lærde i sin tid. Denne simple form for ydmyge levestil adopterede Ayatollah Sayyid Ali Khamenei og familien.

I erindringen om sit liv i sin faders hus, udtaler Ayatollah Khamenei:

“Min fader var en velkendt religiøs lærd, som var meget gudfrygtig og noget af en enspænder. Vi levede et svært liv. Jeg husker at vi sommetider ikke havde noget i huset til aftensmad. Alligevel ville min mor gøre et forsøg på at skrabe noget sammen og den aftensmad ville bestå af brød og rosiner.”

”Min faders hus – det jeg var født i og boede i indtil en alder af fire eller fem, var på omkring 60 eller 70 kvadratmeter lokaliseret i det fattige område af Mashad. Huset havde kun et enkelt værelse of en mørk kælder. Når en gæst kom for at se min fader, var hans tanke at huset af en religiøs lærd var stedet, hvortil folk kom og søgte om råd, vi måtte blive i kælderen indtil de havde forladt huset. Nogle år senere købte en lille gruppe folk, som var min far meget nær, et tomt område ved siden af vores hus, så han kunne bygge på huset, og vi endte med et tre værelses hus.”

Lederen af den Islamiske Revolution voksede up under fattige vilkår, men fik en religiøs opvækst og siden hans fader var en religiøs og oprigtig lærd, blev han trænet derefter. Allerede i en alder af fire år blev han sendt til den traditionelle skole (Maktab) sammen med sin ældre bror Sayyid Muhhad for at lære alfabetet og Koranen. Derefter blev de indskrevet på et nyt etableret Islamisk skole (Dar al-Ta’leem Diyanat), hvor de færdiggjorde de primære studier og begyndte at studere arabisk grammatik i high school. Unge Sayyid Khamenei blev transformeret til religiøse studier og blev undervist bl.a. af sin egen fader og andre religiøse lærde i sin tid. I reflektering på hans valg af denne sti – den religiøse sti, har Ayatollah Khamenei sagt: ”Faktoren, som inspirerede mig til at vælge den oplyste sti af en religiøs lærd var min fader; min mor opmuntrede mig også (i valget af denne sti), siden hun var meget betaget af idéen.”

 

Litterær lærdom

Ayatollah Khamenei viede sit liv til højere studier i Mashad’s Hawza under mentor Sheikh Hashim Qazwini og jurisprudens og dets principper[3] under sin fader. Efter endt studie i Mashad besluttede han sig for, at tage til Najaf i 1957 med intentionen at besøge Najafs hellige steder. Her ville han studere Islamiske studier i Najafs seminarier, men vendte dog tilbage til Iran, da hans fader ikke accepterede denne beslutning.

Fra 1958 til 1964 fortsatte Ayatollah Kamenei sine højere studier i jurisprudens og filosofi på det Islamiske Universitet af Qum. Her blev han oplært af fremtrædende lærde såsom afdøde Ayatollah al-Uzma Burujerdi, Imam Khomeini, Sheikh Murtadha Hae’ri Yazdi, og Allama Tabataba’i. Grundet en sygdom hos sin fader tog Ayatollah Khamenei hjem for at pleje ham, men fortsatte dog sine studier der under Ayatollah Milani indtil 1968. Kun ferier, politiske aktiviteter, fængselsophold og rejser afbrød hans studier. Fra 1964 da han vendte tilbage til Mashad for at pleje sin fader begyndte han også at undervise i jurisprudens og dets principper samt andre religiøse fag til yngre seminarer og universitetsstuderende.

Politisk Aktivitet

Ayatollah Khamenei beskriver sig selv som en af Imam Khomeinis studerende indenfor jurisprudens og dets principper samt I revolutionære og politiske idéer. Dog var den første gnist af hans politiske aktivitet og had for undertrykkelse inspireret af den store revolutionist og martyr Sayyid Mujtaba Nawwab Safawi. Det var tilbage i 1952 Nawwab Safawi og hans tilhængere kom til Mashad og gav en dynamisk lektion om at genskabe Islam og dets guddommelige regler og advarede det iranske folk imod svigfulde løgn fra Shahens og det engelske regerings side. På dette tidsppunkt var Ayatollah Khamenei en af de yngste studerende på Sulayman Khan Madrasah,[4] som overværede den intense tale af Nawwab Safawi. Ayatollah Khamenei husker dette moment:

"Det var netop det øjeblik, på grund af Nawwab Safawi kom gnisten af det Islamiske Revolutionære aktivisme I mig. Jeg tvivler ikke det mindste på, at det var Nawwab Safawi som startede ilden (af revolutionære Islam) i mit hjerte”

 I 1962 medens Ayatollah Khamenei stadig var i Qum joined han den revolutionære Bevægelse af Imam Khomeini som modarbejdede den pro-amerikanske, anti-Islamiske politik ledet af Muhammad Reza Shah. På trods af alle op - og nedture, forfølgelser, eksiler og fængsling fortsatte Ayatollah Khamenei ihærdigt og frygtløs på denne sti i 16 år.

I Muharram 1383 Hijri Qamari[5] blev Ayatollah Khamenei for første gang sendt ud på en mission af Imam Khomeini, og havde fået til opgave at kommunikere Imamens besked til Ayatollah Milani og andre gejstlige i Khorasan. Denne besked skulle give klar klang for udbredelsen og afsløringen af den pro - amerikanske politik fremført af Muhammad Reza Shah. Efter missionens fuldførelse blev han sent til Birjand den 9. Muharram[6] på lignende opgave men blev arresteret. Her tilbragte han natten i fængslet og blev befriet alene på det grundlag, at han aldrig måtte returnere til prædikestolen for at tale igen, og fra dette øjeblik vidste han, at han ville være under politiets overvågning. Senere under et blodigt hændelse ”Den Femtende Khordad” blev Ayatollah Khamenei transformeret til et fængsel i Mashad, hvor han tilbragte 10 dage under barsk torturering før han igen blev frigivet.

Ved en anden hændelse i januar 1964 havde Ayatollah Khamenei og hans selskab lejlighedsvis besluttet at prædike i Kerman og Zahedan i 2-3 dage. Deres prædiken og empatiske måde at afsløre Shahens hykleriske referendum var vel accepteret iblandt masserne, særlig den 6. januar da tiden kom til folkevalg. Da hans taler om det sataniske og det pro-amerikanske Pahlavi Dynastis politik nåede toppen på Imam Hassans (fred være med ham) fødselsdag kom Savak (Shahens intelligens Agentur) og arresterede ham efterfølgende samme nat. Han blev bortført i fly og ledt til Tehran, hvor han tilbragte to måneder i isolation under tortur.

I året 1967 blev Ayatollah Khamenei tvunget til at leve under jorden efter stærk overvågning af Savak og et år senere blev han fundet og fængslet af Savak og igen i 1971 af samme styrke og på samme grundlag – for at undervise og indlede oplysende, intellektuelle diskussioner.

I de følgende år gav Ayatollah Khamenei mange lektioner indenfor fortolkning af Koranen, Nahjul Balagha og andre oplysende emner inden for Islam, som ledte mange unge revolutionære sind til at sprede sandheden af og betydningen af bestræbelse som Ayatollah Khamenei lærte dem til nærliggende byer. Denne action forsårsagede igen til hans arrestation af Savak, som brød ind i hans hus i Mashad i vinteren 1975 og konfiskerede en række af hans noter og skriverier. Dette var den sjette og mest svære fængsling i Ayatollah Khameneis liv. Her var han varetægtsfængslet i Irans centrale fægsel indtil efteråret 1976 under de mest strenge betingelser. Om disse barske vilkår siger Ayatollah Khamenei: ”Sådanne vilkår gav kun mening for de folk.” Efter frigivelsen returnerede han til Mashad, hvorefter han fortsatte sin politiske/revolutionære aktiviteter på trods af, at han ikke var i stand til at genetablere undervisningen på samme måde som førhen.

Den illegal Pahlavi regime pågreb Ayatollah Khamenei i slutningen af 1976 og idømte ham eksil i Iranshahr igennem en periode af 3 år. Herefter returnerede han til Mashad og konfronterede det blodtørstige Pahlavi reigme. Efter 15 års hårde og bitre øjeblikke vidnede Ayatollah Khamenei til faldet af Pahlavi regimet i 1979 og til etableringen af det Islamiske Republik.

Ayatollah Khamenei fortsatte sit stærke bidrag for Islams sag og i opfyldningen af Islamiske Revolutions mål selv efter republikkens sejr. Disse opgaver udført af Ayatollah Khamenei fra den tid og til den dag i dag er uden lige, og i dette biografi nævnes kun de vigtigste opgaver. Den kronologisk liste af Ayatollah Khamenei’s tjeneste for det Islamiske Republik af Iran efter sejren til den Islamiske Revolution er som følger:

Februar 1979 – En af grundlæggerne af partiet Islamisk Republik af Iran sammen med lige-tænkere såsom Shaheed Beheshti, Shaheed Bahunar, Musawi Ardebili og Hashemi Rafsanjani.
1980 - Forsvars Sekretær (Secretary of Defense).
1980 – Vejleder af den Islamiske Revolutionære Bevogtning (Supervisor of the Islamic Revolutionary Guards).
1980 – Leder af Fredags Menighedsbønnen (Leader of the Friday Congregational Prayer).
1980 – Repræsentaten af Tehrans Rådgivende Forsamling (The Tehran Representative in the Consultative Assembly).
1981 – Imam Khomeini’s Repræsentant i Sikkerhedsrådet (Imam Khomeini’s Representative in the High Security Council.
1981 – Aktivt deltagende i krigsfronten under krigen mellem Irak og Iran.
1982 – Mordforsøg på Ayatollah Khamenei af hyklere i Abuthar Moskeen i Tehran.
1982 – Udvalgt som Præsident af den Islamiske Republik i Iran efter martyrdom af Shaheed Muhammad Ali Raja’i. Denne var hans første embedsperiode; i alt fik han to embedsperioder, som varede indtil 1990.
1982 – Formand for Rådet af Revolution Kultur Affærer (Chairman of the High Council of Revolution Culture Affairs.
1988 – Præsident af Hensigtsmæssighedsrådet (President of the Expedience Council).
1990 – Formand for Grundlovs Komité (Chairman of the Constitution Revisal Comity).
1990 - Ayatullah Khamenei blev den Åndelige Leder af den Islamiske Republik af Iran udvalgt af Ekspert-rådet efter Imam Khomeinis bortgang.

 

Litterære Værker

Her er listet nogle af Ayatollah Khamenei’s litterære værker med titlerne på engelsk da de ikke er oversat til dansk.
1. A Complete Overview of Islamic Thought in the Qur’an.
2. The Profundity of Prayer.
3. A Discourse on Patience.
4. The Four Major Book Concerning the Biographic of Traditionalist.
5. Wilaayat - Guardianship
6. A Glimpse at the History and Previous State of the Islamic Seminary of Mashhad.
7. A Biography of the Shi’ite Imams (Peace be upon them).
8. Imam Saadiq (Peace be upon him).
7. Unity and Political Parties.
8. Art in the Viewpoint of Ayatullah Khamenei.
9. Understanding Islam Correctly.
10. The Discourse of Wilayat.

Oversat fra arabisk til persisk:
1. The Peace treaty of Imam Hasan (Peace be upon him).
2. The Future from an Islamic perspective.
3. Muslims in the Liberation of India.
4. Petition Against the Western Civilization.

 

 

Kilde: Www.leader.ir
[1] Shahens Intelligens Agentur

[2] Direkte oversat: Ekspert-Rådet

[3] Fiqh og usul
[4] Madrasah: Det arabiske og persiske ord for skole
[5] Maj 1963
[6] 2. Juni 1963


Share

Add comment


Security code
Refresh