Den Dyrebare Perle i Muslingeskallen

Kvinden er et vidunder, som kun kan forstås af et menneske med et rent hjerte. De, som tidligere i historien såvel som de i dag, der har gjort et forsøg på at ydmyge kvinden ved at introducere dem som deres egne interesser, et middel for underholdning og udnyttet på det groveste af materialister.

Denne logik er ligesom sne og is, som bliver udsat for solens varme når det møder Fatima al Zahras (fvmh) spirituelle status. De smelter og forsvinder.

Islam introducerer Fatima al Zahra (fred være med hende), som iøjnefaldende, fremragende, distingveret himmelsk person og en rollemodel for kvinder. På den ene side finder vi hendes simple liv, bestræbelser, viden, taler, dedikation, ægteskab, moderskab, udvandring, tilstedeværelse i samtlige politiske, militæriske og revolutionære områder og alle hendes fremtrædende egenskaber, som fik mænd til at føle reverens for. På den anden side finder vi hendes spirituelle position, tilbedelse, bønner, himmelske natur og hendes spirituelle aspekters oplysning, som var lignende Profetens (Muhammad fvmhohf) og de troendes herre (amir) Hazrat Ali (fvmh). Dette er hvad en kvinde er. Denne er en rollemodel for den muslimske kvinde.

Mine søskende, emnet om kvinden og de forskellige behandlingsmetoder af forskellige samfund, er et af de tidlige emner for forskellige civilisationer. Kvinden har altid udgjort halvdelen af verdensbefolkningen. Livets følgerigtighed i verden er afhængig af manden og kvinden. Kvinden er naturligt ansvarlig for den mest betydelige skabning. Frembringelsen af skabningen og opdragelsen af børn ligger i kvindens hænder. Derfor er emnet et, som har eksisteret i lang tid blandt emner for civilisationernes filosoffer.

Islam bryder med forskellige traditioner, kulturer, ideologier, religioner og systemer som har udnyttet kvinden og degraderet hendes status. Islam har valgt at gå imod alle de, som har ydmyget kvinden og de, som har udnyttet hendes fysiske og materielle styrke. I Islam har kvinden samme niveau som manden. I nogle tilfælde har Islam foretrukket kvinden frem for manden. Den elskede Profet (fred være med ham og hans familie) blev spurgt: ”Hvem skal jeg tjene?”. Hele tre gange svarede Profeten:” Din moder”. Da han blev spurgt samme spørgsmål af samme person for fjerde gang, svarede Profeten (fvmhohf): ”Din fader”. En kvinde har den største rettighed i familien. Ikke fordi Gud foretrækker en frem for den anden, men fordi kvinden har større ansvar.

Vesten reklamerer konstant imod kvindens påklædning i Islam og deres hijab. Med deres højttalere råber de, at Islam ikke giver kvinder deres rettigheder. De ved udmærket godt, at Islam har fremmet kvindernes rettigheder og ikke har skadet dem. Tag blot Iran som et eksempel og undersøg, hvor mange kvinder man finder i uddannelsesinstitutterne, færdiguddannet fra højere og længere varende uddannelser og sammenlign dem med perioden inden den Islamiske revolution, så finder du et svar der ikke bør være overraskende. Antallet af kvinder ude på arbejdsmarkedet og i politiske scener er vokset kolossalt efter den Islamiske revolution.

Dette er mærkværdigt for Vesten, som reklamerer med at give og forsvare kvindernes rettigheder. Tænk blot på hvor mange år vi skal tilbage i de vestlige samfund og finde eksempler på, at kvinder fik nogle rettigheder, hvorimod i Islam har man eksempler på kvindens rettigheder omkring troskab, ejendom osv. Profeten (fvmhohf) ønskede, at både mænd og kvinder skulle give troskab til hans ledelse og ønskede begges deltagelse omkring beslutninger. Kvinder skulle ikke følge og adlyde mænd, når det kom til disse beslutninger. Vesten er langt bagud når vi snakker om kvinder og kvinderettigheder.

Nu om dage peger alle fingre på Islam og stempler Islam med deres uvidenhed. Kvinden er ikke en fri og individuel person. Hun er undertrykt og holdt nede af Islam og dets love. En kvinde må ikke gifte sig uden sin faders tilladelse. En kvinde må ikke gå barhovedet ud af hjemmet. Kvinden bliver allerede i sin tidlige alder giftet væk og i nogle tilfælde til gamle mænd. Tvangsægteskabet bliver hos de uvidende altid tilkoblet Islam. Alle disse fordomme har rod i uvidenhed og uvidenhed kan kun forsvinde hvis man bliver oplyst. Derfor er første skridt for alle fornuftsvæsener, at stoppe med at lytte til disse fordomme.

Islam har gjort en ende på mange tidligere traditioner, som behandlede kvinden uværdigt. Islam fjernede ægteskaberne mellem ti mænd og en kvinde. Bytte-kone-ægteskab. Islam gjorde en ende på den absolutte kontrol af faderen over deres døtre. Kvinden fik en frihed, en personlighed og muligheden for uafhængig tænkning og have egen mening. Det anerkendte officielt hendes naturlige rettigheder. Dog er der væsentlige forskelle på den metode Islam valgte, og den metode Vesten i dag har valgt. Første væsentlige forskel omhandler kvindens og mandens psykologi. Islam har afsløret og udført vidundere i dette emne. Det andet er, at imens Islam oplyste kvinden om hendes rettigheder og gav dem en identitet, en personlighed, frihed og uafhængighed, ophidsede andre dem til at gøre oprør og rumme ondsindethed imod manden.

Man skal huske at undersøge det æra lige inden Islam opblomstrede. De forskellige samfund overalt i alle civilisationer behandlede kvinden som enten dyr, ting, ejendom eller noget mindre. Islam kom og gik i krig imod alle disse tanker, værdier, normer og tro. For de uvidne skribenter og fortalere for idéen om, at Profeten (fvmohf) spredte Islam med sværdet, er dette et bevis på, at hvis - HVIS Profeten gjorde således (hvilket der ikke er et øjebliks tvivl om at han ikke gjorde), ville krigen være mod umenneskelighed og umenneskelighedens styrer. Hvem ville ikke gå i krig imod en tro, som behandlede kvinder som det mest lave af alle skabninger?

Det første Profeten Muhammad (fred være med ham og hans familie) gjorde, var at give kvinden en menneskelig og værdig respekt og identitet. En personlighed og medbestemmelse omkring samfundets emner. Profeten (fvmhohf) gik imod arrangerede tvangsægteskaber.

Den Islamiske bevægelse for kvindes befrielse var hvid. Hverken rød, sort, blå eller violet. Den nedsatte ikke den respekt en datter bør have for sin fader og kvinder for deres mænd. Den gik ikke imod familielivet og kæntrede den. Det gjorde ikke kvinden tvivlsom om hendes pligter overfor hendes fader og hendes mand. Det skabte ikke muligheder for de ugifte mænd, som hele tiden prøver at tillokke kvinden. Det snappede ikke koner fra deres mænd og døtre fra deres forældre, og videregav dem ikke til de sensuelles udøvende myndigheder og velhavende magnater. Det har ikke gjort noget lignende som det, der har været årsag for gråd og skrigen for den hellige familie systems ødelæggelse. Der hvor den faderlige beskyttelse er forsvundet. Flere samfund er præget af en stor procent af illegitime fødte børn og de mange børn, hvis fædre ikke kendes og deres mødre ikke vil kendes ved dem.

Islam tror ikke på, at kvinden og manden i alle emner og tilfælde kan have de samme rettigheder og forpligtelser. Det skal understreges, at det ikke er fordi Islam som nogle andre skoleretninger ser hånligt ned på kvinden eller betragter hende som en underordnet køn. Islam adskiller de to køn for nogle andre godkendte årsager. 

Man har vel hørt Vestens trofaste medløbere henvise til specifikke Islamiske love som var de et hån imod kvinden og nedsætter hendes position. De vildleder folk ved at påstå at disse regler og love er i mandens favør. De fremprovokerer falske image hos folk som var Islam en religion kun for manden, og dette er årsagen bag kvindens manglende rettigheder.

Kort og godt kan man sige at Islam forstår, den biologiske – såvel som den psykiske forskel imellem manden og kvinden. I modsætning til andre religioner, tro og kultur mener Islam ikke, at kvinden er rod til al ondskab og at kvinden fik Profeten Adam (fvmh) til at udnytte det forbudte. Ej blev kvinden skabt af mandens højre ribben, da både manden og kvinden er skabt af ét. Dog er de biologisk set forskellige. Når man er biologisk set forskellig, er det naturligt at man har forskellige behov og har en anderledes psyke. Derfor er det naturligt, at der forekommer forskellige rettigheder alt efter behov og nødvendighed. Hvilken nytte er dethvis manden kæmper for amningsrettigheden for sit barn? Han kan ikke amme et barn, hvorfor så kræve noget så absurd? Da kvinder og mænd er forskellige, har de derfor også forskellige rettigheder, forskellige pligter og forskellige straffe. Kvinden er ikke blevet skabt for manden og ej er manden bleven skabt for kvinden. De er skabt for hinanden.

”De (kvinden) er en klædning (komfort, forskønnelse og beskyttelse) for dig, og I (mænd) er klædning for dem.” (Surah al-Baqarah: 2: 187)

Islam havde givet kvinden rettigheder et par århundreder efter Jesus (fvmh) fødsel, medens der først kom tale om kvindens rettigheder i det 20. århundrede i Europa. Når Islam påbyder kvinden tørklædet, er det ikke fordi hun skal undertrykkes og bage brød derhjemme. Det er fordi kvinden er så speciel, så unik og så smuk en skabning, at hun ikke må blive nedgjort eller miste sin enorme værdi, som vi i Europa ikke kan værdsætte nok. Hun må ikke bare være en kvinde ude i samfundet. Hun skal være KVINDEN i samfundet. Hun har her herhjemme ikke fået sin retmæssige, respekterede og værdifulde plads, hvilket er en skam. Hvilken dansk mand herhjemme har ventet på sin kone ved spisebordet? Imam Khomeini plejede aldrig at røre maden førend hans kone kom ved spisetæppet. Han har aldrig bedt hende om noget, ja selv ikke engang et glas vand. Er denne kvinde undertrykt, når hun aldrig i sit ægteskab aldrig er blevet bedt om noget af sin mand? Eller er det fordi manden i dette forhold har forstået at kvinden er en skabning, som skal behandles som en dronning i et forhold?


”Det er den smukkeste og værdifulde perle gemt bag skallen

Som mennesket har udsat for så meget

Nu kom menneskeheden og frelste dig

Lige inden de kaldte dig for slave igen.”


”Islam ved, at kvinden og manden er psykisk og fysisk anderledes, og har derfor givet dem deres korrekte samt sande rettigheder, pligter og friheder.”Af Nisar JanShare

Add comment


Security code
Refresh