Indsend din Artikel

Læsebrev: Fatima Zahra

Før man skal gå i gang med, at studerer en persons biografi, en person som har haft en stor betydning for samfundet, en person som har været et eksemplarisk rollemodel for andre i samfundet, så kræver det, at den person der undersøger, har kompetencen og den nødvendige viden og tid til, at kunne undersøge denne persons biografi. Tænk jer, at lave en biografi af Fatima Zahra (FVMH), som ikke kun er en rollemodel for alle kvinder uanset tidsperiode, men også mænd, som er udvalgt af Gud Selv. Fatima Zahra som er Guds udvalgt til at føre en generation af Guds udvalgte ledere på jorden. Fatima Zahra som er Profeten datter, Imam Alis højtelskede kone og mor til Paradisets ledere for unge.

 

For at analysere sådan en personlighed, kræver det at man har en viden som kun vores lærde er i nærheden af. Derfor tager min artikel udgangspunkt i bl.a. en bog af Sayed Muhammad Hassan Fazlollah ) ved navn ”Fatimah al-Masumah: a Role Model for men and women”

 

Fatima Zahra er en kvinde hvis hele liv udsprang fra islam, hun er den eneste link imellem Profetskab og imamat, med hendes far som Profet og hendes mand som Imam og deres børn som de resterende Imamer.

Gud valgte hende for, at gennemføre og sammenkoble profetskab og imamat, fordi hun var den mest perfekte og højeste eksempel på renhed, hellighed, tilbedelse, askese[1] og moral.

 

Profeten gik i mange år i starten af hans profetskab og havde ingen børn, hverken drenge eller piger. Mange folk tvivlede på hans profetskab, fordi hvem skulle videreføre hans slægt?

Til deres svar kom verset al-Kawthar ned hvori Gud siger:

 

”Vi har givet dig al-Kauther, overflod, så bed til din Herre og giv slagtoffer, sandeligt din fjender skal være uden afkom. ” (108-1:3)

 

Med dette mener Gud at vi har givet dig overflod af goder, som skal vare hele livet og efter det, og derfor vend da dit ansigt til Herren i bøn, da nævningen af dit navn skal aldrig ende, og dit afkom skal aldrig fortabes, det er dem, der står overfor jer, der fortjener at være uden afkom.

 

Dette vers er til ære for Fatima Zahra, hvori Gud fortæller Profeten at han skal være tålmodig, og at han vil få et afkom som aldrig vil fortabes, denne afkom er fra Fatima Zahra.

 

Fatima havde ikke en barndom som almindelig børn, hun havde som datter af Islams Profet en stor pligt. Hendes beærede mor gik bort da Fatima var 5 år, og efter hendes bortgang virkede hun ikke kun som en datter, men også som en kvinde i huset. Profeten er berettet i at have sagt ”at Fatima er som en mor for mig”. Fatima tog sig af sin far som en mor vil passe på sin søn, hun trøstede ham hver gang han kom hjem efter at have blevet undertrykt og ydmyget af polyteisterne. Hun plejede at trøste ham med hendes tårer og fjerne skrald fra hans tøj med hendes små hænder.

 

Fatima Zahra og Profeten havde et forhold som ingen anden, selv vores Sunni søskende beretter fra Aishah at hun har sagt; ”Jeg har ikke set nogen, der lignede mere Guds sendebud i sin tale, adfærd og manerer som Fatima. Når hun kom ind i hans hus, ville han stå op for hende, tage hendes hånd og kysse det og lade hende sidde i hans plads. Og da han besøgte hende, ville hun stå op for ham, tage hans hånd og kysse det og lade ham sidde i hendes plads.[2]

 

Andre beretninger fortæller, at når Profeten plejede at komme hjem fra krig, besøgte han først moskeen for at bede 2 rakaat bøn, derefter besøgte han Fatima og til sidst hans koner[3].

 

Begge beretninger viser hvor stor en personlighed og betydning Fatima Zahra havde for Profeten Mohammad og Islam. Beretninger fortæller os, at selv hendes måde at gå på var ligesom hendes far.

 

Fatima havde et så stærkt bånd til sin far og Gud, at det er berettet, da hun sad ved sin far inden han forlod denne verden, så græd hun lidt da Profeten hviskede noget i hendes øre, og lidt efter begyndte hun at smile og blev glad efter han hviskede i hendes øre igen.

Hun fortalte efter, at Profeten Mohammad havde forladt denne verden, at hun græd fordi hendes far sagde, at det nu var tid til, at han skulle møde hans Herre. Til dette græd hun, men så fortalte han, at Fatima vil være den første som vil møde ham. Og dette blev hun glad over.

 

Hvilken ung person, lad det være en ung mand eller en ung kvinde, vil blive glad for at høre at hun vil dø snart?

 

Fatima havde en så stor betydning for Profeten Muhammad at det første sted han ville besøge efter en rejse var hende og dernæst hans koner og at da hun blev gift med Imam Ali, så ville Profeten ikke tillade at Fatima boede langt væk fra ham. Profeten Mohammad elskede hende i den grad, at han har sagt ”Fatimah er moren til hendes far”. Dette er lettere sagt end gjort, vi skal forstille os, hvordan hun har passet på ham, sørget for ham, lavet mad for ham, vasket hans tøj for ham, holdt huset rent for ham, trøstet ham og vigtigst af alt støttede ham med hende tårer og alt hvad hun kunne. Hun sørgede for sin far til den grad, at hans hellige sjæl kunne føle sig trygt når han befandt sig i hendes nærvær.

 

Da Fatima skulle giftes var der mange af Profetens sahaba som spurgte efter hendes hånd, men hver gang afslog Profeten det med respekt og ydmygt sigende ”Jeg venter på min Herres befaling”. Fordi Fatima Zahra havde en egenskab som ingen andre blandt muslimerne havde, på nær Imam Ali.

 

Nogen spurgte Imam Ali, hvorfor han ikke spørger Fatimas hånd? Imam Ali var genert. Til sidst tog han modet til sig og tog over til Profeten og snakkede om sagen. Til dette svarede Profeten, som om han havde forberedt sig på det hele og ventede på Imam Ali: ”hvad har du af penge?”

 

Profeten vidste godt hvad Imam Ali havde af eje, fordi han var den som bragte ham op, han var den som var med ham både hjemme og ude, dag og nat, i krig og fred, men alligevel spurgte Profeten ”Hvad har du?”

 

Til dette svarer Imam Ali ”Jeg har mit sværd, mit skjold og det tøj jeg har på nu”. Hvortil profeten svarer ”Dit sværd skal du bruge, til at beskytte Islam og fjerne problemer og trængsler fra Guds budbringer, men giv mig dit skjold”[4]

Skjoldet blev solgt til 500 dirham som blev givet som var Fatimas mahr.

 

Om dette velsignede bryllup er blevet berettet: ”Havde det ikke være for, at Gud den al Mægtige havde skabt Imam Ali for Fatimah, vil der ikke have været nogen andre for hende på jorden”

 

Den ovenstående hadith skal forstås som, at der ingen andre var en Imam Ali der kunne matche Fatima i sjælen, sindet, intellektet og troen. Fatima var ved hendes tro, sind, intellekt, sjæl, renhed, hellige anstrengelse, og askese, et passende match til Imam Ali, der også var på højeste niveau hvad angår disse egenskaber. Gud beordrede Profeten til at gifte hans datter til hendes match, den rene til den rene.

 

Vores frue, Fatima Zahra, er så stor en personlighed, at jeg ikke ved hvilke af hendes egenskaber jeg skal fortælle jer om, hvilke af hendes handlinger jeg skal fortælle jer om.

 

Skal jeg fortælle om hendes ydmyghed, så var det at hun ikke kendte forskel på en slave og en fri mand, en araber og en ikke-araber, en rig og en fattig, nej snarere så hun på dem på baggrund af deres taqwa og gudfrygtighed.

 

Skal jeg fortælle om hendes spiritualitet, så er det at der ikke var andre i den arabiske nation som bedte i sådan en grad som vores frue Fatima, hun bedte så meget, at hendes fødder plejede at hæve sig[5]. Vor frue Fatima brugte natten på tilbedelse som Guds ydmyge tjener.

 

Skal jeg fortælle om hendes barmhjertighed og hvor meget hun tænkte på andre, så skal vi se på hvad vores Imam Hassan  siger; ”Jeg så min mor Fatima  stå op i hendes mihrab (bedested) hver fredag nat. Hun bøjede sig og knælede sig indtil solopgang, og jeg hørte hende bede for de troende, ved navn, og hun bedte meget for dem, men aldrig for hende selv. Så jeg sagde til hende; ”O Moder, hvorfor beder du ikke også for dig selv, men kun for andre?” Hun svarede; ”O min søn, naboerne først og derefter huset.””[6]

 

Vi ved hvor fattigt Fatima og Imam Ali levede, de havde knapt nok råd til deres aftensmad, men vore Frue havde nået sådan et højt stadie, at hun udelukkende tænkte på andre end sig selv, det er derfor at sådan en personlighed ikke kun er velsignet med en far som Profet, og en mand som de troendes ledere, men også 11 prinser der alle er udvalgt af Skaberen til at lede folket på den rette vej.

 

Som Gud siger i den hellige Koran ”O’ Muhammad, du er kun en advarer og til ethvert folk er der en leder”, I forlængelse af dette vers har vi beretninger der siger ”Den der dør uden at kende sin tids Imam dør som en uvidende”.

 

Skal vi snakke om hendes viden, så var hun og Imam Ali Profetens første elever, de plejede at sidde sammen med Profeten når han fik åbenbaringer, de lærte betydningerne af de åbenbaringer der kom til Profeten, og Profeten lærte dem Islam og Guds love. Hun var ikke kun en elev, men også en lærer for andre kvinder, der besøgte hende for at få svar på deres spørgsmål, og historikere fortæller os, at hun plejede at undervise kvinderne i Guds love og i Islam.

Det stoppede ikke her, hun var også den første blandt mænd og kvinder, som skrev hadith ned fra Profeten .

Skal vi snakke om hvordan hun var som en kone, skal vi bruge Imam Alis udtalelse om hende, hvori han siger at Fatima Zahra aldrig har gjort ham sur, eller gået i mod ham i hans befaling. At hun var en gudfrygtig og from kvinde.[7]

 

Skal vi snakke om hendes kamp imod uretfærdigheden, hendes revolution imod undertrykkerne? Imod de der tog deres ret fra dem? Det er der ingen hjerte der kan bære at høre, ingen hjerte der slår for Fatima er i stand til at høre hvilke ulykker Imam Husseins moder gik igennem for sin ret, INGEN.

 

Eller skal vi snakke om hvordan hun opnåede sin martyrdom, hvordan hun mistede sit ufødte barn, eller hvordan hendes ribben blev brækket eller hvordan hun blev slået på kroppen og i ansigtet.

 

Ingen andre var hjemme på det tidspunkt på nær Asma. Hun gav hende et bad, også kom de 2 sønner ind, de spurgte; ”Asma, hvor er vores mor? Hvad er der sket med hende?” De løb begge mod Profetens gravsted råbende ”O’ Ahmad O’ Muhammad, da de nåede ind til moskeen.” Den der virkelig blev ramt af denne nyhed var Imam Ali, hvis krop bærer på tusinder af sår fra hans kampe. For ingen af disse sår havde han sagt ”oh” eller beklaget sig, men da han så sine 2 sønner i den tilstand besvimede han.

 

Da han kom hjem løftede han sløret fra Fatimas ansigt, og her så han et stykke papir ved siden af hendes hoved, så kiggede han i papiret;

 

”Bismillah al Rahman al Rahim, Det er Fatima, datter af Mohammads sidste ønsker,

Hendes ønsker er dette,  at hun bevidner at der er ingen anden Gud end Gud

Og at Muhammad er Guds sendebud,

Og at paradiset er en realitet

Og at helvedet er en realitet,

Og i den Kommende Time er der ingen tvivl omkring,

Og at Gud skal vække mennesker fra deres grave.

Ya Ali, ana fatima, jeg er Fatima.

Ya Ali ana Fatima binte Muhammad,

O’ Ali Jeg er Fatima, datter af Muhammad.

Gud gav mig i ægteskab til dig,

Således at jeg kan være med dig i denne verden og i den næste.

Du er bedre end mig end nogen undtagen mig,

Balsamer mig, bade mig og klæd mig i et koffin, men om natten og uden at nogen får det at vide.

 

Asma beretter: ”Jeg så Ali give bad til Fatima Zahra,

Jeg så ham gå hen i det ene hjørne af huset og græde højlydt,

Jeg sagde til ham ”O søn af abu Taleb, hvorfor græder du?”,

Han sagde til mig ”O’ Asma, jeg var ved at vaske min kones krop, og min hånd rørte ved en af hendes brækkede ribben”. ”    

 

Imam Ali læser videre i brevet og der står ”O’ Ali, jeg forlader dig til Gud”,

 

Med det siger vores frue, at hans eneste støtte, hans eneste ven, hans eneste trøst har nu forladt ham.

Skrevet af C.K


[1] En religiøst begrundet afholdenhed fra kropslige behov og nydelse

[2] A'yan al-Shi'ah, Sayyid Muhsin al-Amin al-'Amily, Dar al-Ta'aruf, Beirut, B.1, s. 307.

[3] Samme; Sunan Abu Dawood, Musnad Ahmad

[4] Al-Bihar, b. 43, s. 127, 140; Dela'il al-Zahra, s. 46.

[5] Al-Bihar b. 43, s 84; 'Awalim al-Zahra, s.224.

[6] Al-Bihar vol. 43, s 253; 'Awalim al-Zahra, s.225, fra 'Ilal al-Sharayi'.

[7] Bihar al-Anwar, b. 43, chapter 7, s. 191. + Bihar al-Anwar, b. 43, s. 134 

 
Share