Interview med søster Malene: Fra materialisme til Islam

 


Interviewet er opbygget på metode og teori omkring kvalitative undersøgelser.

Af Nour T. Jørgensen

 

Kan du beskrive den følelse du havde før du var muslim?

Før jeg blev muslim, fandt jeg glæde ved helt andre ting, end jeg gør nu. Jeg vil muligvis beskrive min glæde før som overfladisk, kortvarig og materialistisk. Det er en helt anden følelse som præger mit liv nu, en glæde som ikke er kortvarig og ikke er bygget på materialisme. Det er en glæde som varer ved selv i svære tider. Når jeg tænker tilbage, vil jeg muligvis beskrive mine problemer som små, eller muligvis ikke små, men jeg kan klare mig bedre igennem problemstillinger nu, da jeg har troen på Gud. Jeg var ikke deprimeret før, men alt i alt vil jeg beskrive min tid som ikke muslim præget af overfladisk og kortvarig lykke. Problemet ved den materialistiske glæde er at når de materiale gode bliver taget fra en, så mister man ligeledes glæden.


Kan du beskrive dine følelser vedrørende overvejelserne omkring din konvertering? (før)

De overvejelser jeg gik med var mest præget af min familie. Mine tanker var hovedsagligt målrettet mod hvordan mine forældre ville reagere. Jeg tror, at jeg ubevidst tænkte på at valget at blive muslim var et bindende valg, men samtidig var mit valg nemt, da det kom til vane ændring. Som jeg tidligere forklarede så var min daværende lykke kun kortvarig og materialistisk, derfor var det muligvis så nemt at give slip på. Mine tanker og mit fokus drejede sig helt klart om min families reaktion, de konflikter jeg ville møde o. lign. Frygt for ikke at kunne gøre handlinger som danske piger på normalvis udfører, var ikke blandt mine tanker da jeg var overbevist om at Islam var det rigtige. Alt andet virkede derfor uoverflødigt og unødvendigt at spekulere over.


Vil du mene at de overvejelser du havde omkring dine forældres reaktion var afvigende fra dine forældres virkelige reaktion?

Nej, de overvejelser jeg gik med passede overens med den reaktion, som mine forældre havde. Min mor fravalgte kontakten til mig i en uge og min far nogle måneder. Jeg ved, at mange konvertitter er heldige med deres familier, men jeg måtte desværre igennem en hård periode, hvor jeg følte en stor form for ensomhed. En ensomhed som opstod, ikke pga. mangel på veninder eller kontakt i moskeen, men pga. ens families ønske om ikke at se en. Nogle vil måske forestille sig forældrene reagere strengere end de gør og nogle vil forestille sig det omvendte. I min situation så reagerede de præcis som jeg forstillede mig. I sådan en situation er det kun tiden som kan hele de brud, som er blevet påført familiemedlemmerne imellem.


Hvad tror du var vendepunktet for din familie for at du fik et godt forhold til dem igen?

Jeg tror at det var en blanding af juleaftenen, hvor de forbød mig at deltage, og tiden. Det var muligvis sværere for dem at holde jul uden mig end først antaget. Min far ønskede at være en del af mit liv og begyndte efter nogle måneder at gøre mig tjenester og give mig gaver, men indirekte, da han stadig ikke talte til mig. Når det først går op for familien at man er den samme, man elsker dem og de elsker en, så forsvinder frygten for det ukendte.


Havde din familie et bestemt forhold eller billede af Islam før du blev muslim og har det syn ændret sig?

Islam er ikke noget jeg snakker med min familie om, og det har vi aldrig snakket om. Min mor har dog udtalt sig til andre, at hun mener, at jeg er en moderat muslim. Jeg tror derfor, at hun har fundet ud at man godt kan være muslim uden at være ”ekstremist”[1] eller adskilt fra det danske samfund. Man snakker ikke så tit om religion i den danske religion og der er min familie ingen undtagelse. De har muligvis været mest bange for folks blikke og hvad der skulle ske, derfor hjælper tiden med at bevise at nogle ting aldrig forandrer sig.


Hvad var din bedste og værste oplevelse vedrørende din families reaktion?

Den værste må have været, at min far ikke ville tale til mig i flere måneder, og den bedste må være min brors reaktion da vi nu har et bedre forhold end nogensinde. Min bror er interesseret i Islam og stiller mig spørgsmål, vi bliver knyttet tættere og tættere sammen. Min far har så senere bakket mig op og fortalt mig at jeg må stå ved den jeg er, hvilket har hjulpet mig meget. Der vil være gode og dårlige situationer men de dårlige ændrer sig til positive og alting bliver nemmere med tiden. Der har både været positive og negative reaktioner fra min tætteste familie, blandt andet har jeg fundet trøst hos min farmor, så støtten opstår ofte i uventede situationer og fra uventede personer.


Hvordan vil du beskrive hele oplevelsen?

Det har været en hård kamp, nok den hårdeste i mit liv, men det har været det hele værd. Når jeg kigger tilbage så er jeg glad for, at jeg tog kampen, og med mod og vilje, så vil man komme igennem de situationer som virker hårde. Så jeg vil beskrive oplevelsen som en udvikling, men en rigtig hård kamp som skaber glæde i mit liv nu. Jeg ville ikke have undværet den kamp for noget. Hvis nogen havde fortalt mig hvilken kamp det ville blive, ville jeg ikke tøve da kampens resultat er så befriende, smuk og dejligt.


Hvilke råd vil du give andre som skal til at gå igennem samme situation du var igennem?

Pak kufferten med mod og vilje. Du må aldrig give op, da forældrene vil accepter det i sidste ende. Det handler om at stå ved sine principper og stå ved sine valg. Gud har ikke ledt os af denne vej for at give slip på os når tiderne bliver hårde. At holde modet oppe og tro på at Gud følger en i både gode og svære perioder er nøglen til at gennemgå konverteringsprocessen smertefrit.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Mange anvender ofte fejlagtigt ordet ekstremist om en muslim. En person, der har valgt at leve et fredeligt liv som muslim er ikke en ekstremist. En person, uanset baggrund og religion, er først ekstrem når yderligheder begås og grænser krydses. Ekstremisme kan derfor først komme på tale når Islams regler og Koranfortolkninger overdrives eller fejlfortolkes og der handles derefter.

 

Share