Bøn Guide

 

Her kan du lære at bede din bøn korrekt online. Når man beder skal man være opmærksom og gøre det klart for os selv hvem vi står foran og hvem vi taler til. Vores bønner skal derfor udføres korrekt i dets helhed og særligt de 11 ting, som er Wajib (obligatoriske) skal fuldføres og udføres korrekt. De ting, som gør bønnen ugyldig, såsom at spise, drikke, le, tale samt andre ting skal undgås.

En række forudsætninger skal være på plads inden bønnen påbegyndes. Her gives forudsætningerne:

1. Tøjet skal være rent
2. Man skal have foretaget en wudhu, før man kan bede. Se her hvordan: Hvordan laves Wudhu?
3. Bede-retningen er imod Qiblah (Mekka, Saudi Arabien)

Før bønnen foretager man sin intention, som kan gøres som følger:

Jeg har intentionen om at bede (fx Fajr, Zuhr) og jeg beder denne (Wajib qurbatan il Allah) wajib bøn med den intention at søge om Allahs tæthed og i overensstemmelse med Hans beordring.  

Nu da vi er bekendt med reglerne omkring bønnen, vil vi give en beskrivelse skridt for skridt hvordan bønnen skal udføres. Klik på dette link for at se Bøn Guiden (PPP). 

 

 

Fajr

Zuhr

Asr

Maghrib

Ishaa’

Obligatorisk:

2 ra’kat

4 ra’kat

4 ra’kat

3 ra’kat

4 ra’kat         

 

                                         
Bønnens Vigtighed

Bønnen er nævnt som den første af Islam’s 10 grene, og er den vigtigste form for tilbedelse i religionen.

Profeten Muhammad (fvmhohf) sagde:

”Bønnen er den vigtigste form for tilbedelse i religionen. Hvis Allah (swt) accepterer ens bønner, vil alle tilbedelseshandlinger blive accepteret, og hvis ikke bønnen bliver accepteret, vil intet blive accepteret.”

Han (fvmhohf) sagde ligeledes:

”Den, der ikke er opmærksom under bønnen og antager det for værende noget uvigtigt, er værdig til straf i det næste liv.” 

Fem hadith (traditioner fra Profeten (fvmhohf):

”Bønnen er bønnens søjle.”

”Bønnen er en måde for den gudfrygtige at nærme sig Allah.”

”Den mest elskværdige handling i Allah’s øjne er at udføre bønnen korrekt og på dets tid.”

”Det første der vil blive afholdt regnskab med på Dommens Dag er Bønnen.”

”Bønnen er Nøglen til Paradiset.”

 
Koncentration under bønnen

Bønnen handler om hengivelse til Allah (swt), og her spiller koncentration under bønnens udførelse derfor en stor rolle. I sin bog The Profoundities of the Prayer skriver Lederen, Sayyid Ali Khamenei: ”Det er berettet i flere autentiske kæder af kilder, at hvis en person blot kunne ofre to Rakat bønner gennem sin levetid med komplet hengivelse, opmærksomhed og med sindets tilstedeværelse, vil Gud, den Almægtige acceptere denne og velsigne ham/hende med Paradiset.” (The Profoundities of Prayer, s. 5)

Koncentrationen skal være således at når man beder sin bøn, lukker man hele verden ude. Som et pragteksempel giver vi en historie her om Imam Ali (as) under bønnen:

Under Siffin Kampen ramte en pil benet på Amir al-Mo’minin Ali ibn Abi Talib (fvmh). Imamen var påført mange smerter grundet såret, hvor blod flød ud. Ligegyldigt hvor meget Muslimerne forsøgte, var de ikke i stand til at fjerne pilen.

Muslimerne opsøgte Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) og spurgte ham om den bedste måde, at fjerne pilen fra hans faders ben. Imam Hassan svarede derpå: ”Vær tålmodig og vent til min fader står i bøn, da vil min fader være så dybt engageret i sin samtale med Gud, bedende og tiggende om sine behov, at han ikke vil mærke smerten.”

Folket handlede efter Imamens ord, og da de Troendes Leder Ali (fvmh) bad til sin Gud lykkedes det dem at hive pilen ud. Efter Imam Ali (fvmh) afsluttede sin bøn, bemærkede han blodet der flød ud af sit ben og spurgte omkring sig om hvad der var sket. Folket svarede at mens han bad, hev de pilen ud af hans ben.

 

Ting som ugyldiggør bønnen

Der findes 12 ting, som annullerer bønnen:

1. Hvis én af de forudsætninger, som gør bønnen gyldig forsvinder/bliver brudt, bliver bønnen ugyldig. Hvis man eksempelvis finder ud af, at ejendommen man beder på er stjålet eller at man ikke har ejerens tilladelse, bliver bønnen ugyldig.
2.
 Wudhu brydes (ved søvn, urin, afføring osv.)
3.
 At placere ens hånd over den anden hånd under bøn, som de fleste muslimer gør (som ikke er Shi'a)
4.
 At sige "Ameen" efter recitationen af Surah Al Fatiha
5.
 At vende sig fra Qiblah, eller at vende sig mod højre eller venstre med eller uden intention
6.
 At tale med vilje under bønnen
7.
 At le højt under bønnen med eller uden intention
8.
 At græde over verdslige problemer
9.
 At bryde bønnens struktur, fx at klappe, hoppe eller andet
10.
 Spise eller drikke
11.
 At tvivle i en bøn om hvorvidt man i en to Rakat bøn har bedt to eller tre Rakat. Eller om man i en fire Rakat bøn tvivler om man har bedt 1 eller to Rakat
12.
 At tilføje eller fjerne hvilke som helst af bønnens søjler med eller uden intention. At tilføje eller fjerne noget som ikke er af bønnens søjler, hvis det er gjort med intention (er bønnen ugyldig, men hvis det er gjort uden intention er bønnen gyldig)

 

 

 

Fajr

Zuhr

Asr

Maghrib

Ishaa’

Obligatorisk:

2 ra’kat

4 ra’kat

ra’kat

3 ra’kat

4 ra’kat

Mustahab:

2 ra’kat

4 + 2 ra’kat

4 ra’kat

2 + 2 ra’kat

4 ra’kat

Listet nedenfor er antallet af bønner, der er wajib (obligatorisk) man som minimum skal bede. Derudover kan man bede mustahab bønner lige efter wajib bønnen, men dette kræver at man ikke skylder nogle wajib bønner.

Share