Citater af Profeten & Ahlul Bayt

Citater af Profeten Muhammad (fvmh&hf)

Kort of Profeten (fvmh&hf):

Profeten Muhammad (fred være med ham & hans familie) er Guds sidste Budbringer og Sendebud til menneskeheden.

 

"Hjertet bærer på viden når maven er tom, og kaster viden væk når maven er fuld." [Tanbih al Khawattir b. 2, s.119]

"Den bedste form for almisse er at give nogen ly under eget tag for Guds skyld." [Kanz al Ummal]

"Den der har en atoms vægt af overbevisning vil forlade ilden." [Kanz al Ummal]

"Når en tjener fortæller en løgn, distancerer englene 1 mil væk fra ham grundet hans slemme stank." [Nahjul Balagha, ibn Abi al Hadid, b. 6, s.357]

"Det er tilbedelse at se på en broder man elsker for Guds skyld."[Bihar al Anwaar, b. 74, s. 279]

"Den bedste form for tilbedelse er at studere religionen." [Al Targhib, b. , s.93]

 

Citater af Ahlul Bayt (fvmd):

Kort om Ahlul Bayt (fvmd): Ahlul Bayt er Profeten Muhammad (fvmh), hans datter Fatima al Zahra (fvmh) samt de 12 ufejlbarlige og guddommeligt udpegede Imamer.

 

Citater af Imam Ali (Amir al-Momineen 'De Troendes Leder') (fvmh)

Kort om Imam Ali (fvmh): Imam Ali (fred være med ham) var Profeten Muhammads (fvmh&hf) fætter og svigersøn, idet han ægtede Profetens datter Fatima al Zahra (fvmh). Imam Alis status hos Profeten var høj og han beskrev Imam Ali som et perfekt menneske med perfekt moral og perfekte dyder. Grundet sin status hos Gud og Profeten, udpegede Profeten på Guds befaling Imam Ali (fvmh) som sin efterfølger. Han var derfor den første Imam i rækken af 12 ufejlbarlige Imamer.

"Bagtaleri er fra den der ikke kan udføre bedre selv."[Nahjal Balagha, 461]

"Viden er intellektets lampe." [Ghurar al Hikam, 536]

"Retfærdighed er nationernes skjold." [Ghurar al Hikam, 1873]

"Almissen er som et skjold mod helvedet." [Wasail, b. 6, s.258]

"Mange brødre fødes ikke af ens egen moder." [Ghurar al Hikam, 5351]

"Formindsk dine forventninger og dine handlinger vil blive rene (fri for hykleri og uærlighed)" [Ghurar al-Hikam, no. 6793]

"Hykleri er polyteismens broder." [Ghurar al Hikam 483]

"Bøn (dua) er de troendes skjold." [Al-Kafi, bind 2, s. 468, nr. 7]
 
"De mest modige er de mest generøse." [Ghurar al Hikam, 2899]
 
 
Citater af Imam Hassan (al-Mujtaba 'Den Udvalgte') (fvmh)
Citater af Imam Hussain Aba Abdillah (Sayyid ash-Shuhada 'Lederen over Martyrerne') (fvmh)
Citater af Imam Ali Zain al-Abideen 'Den der altid er i knæfald' (al-Sajjad 'Tilbedernes Smykke') (fvmh)
 
Citater af Imam Muhammad (al-Baqir al-Uloom 'Åbenbareren af Viden') (fvmh)
"Vores traditioner overlever i hjerterne".[Bihar al Anwaar, b. 2]

"At feje i husene destruerer fattigdom." [Wasael al Shi'ah, bind 3, s. 571, nr. 2]

 

Citater af Imam Ja'far (al-Sadiq 'Den Sandfærdige') (fvmh)

"Viden opnås ikke gennem læring, men er lyset der falder på plads i hjertet af den, som Gud ønsker at vejlede." [Bihar al Anwar, b. 1, s.225]

"Velsignelserne i denne verden er sikkerhed og helbred, og fuldendelsen af velsignelserne herefter er at træde ind i paradis, og så længe velsignelserne givet af Gud ikke er komplet i en tjener, vil han ikke træde ind i paradis." [Maani al Akhbar, s. 408]

 

Citater af Imam Musa (al-Kadhim 'Den Rolige') (fvmh)

Citater af Imam Ali (al-Redha 'Den der Tilfredsstiller') (fvmh)

"Når du elsker nogen, så lad dem vide det." [Bihar al-Anwar, b. 74, s. 181]

 

En Muslim er ikke anset som værende en vis person, med mindre du observere ti kendetegn i Ham/Hende:

1. Folk er forhåbningsfulde til hans/hendes venlighed og generøsitet

2.Folk føler sig sikre imod hans/hendes fjendskab og ondskab

3. Selv den mindste venlighed fra folk vil blive anset som noget vigtigt af ham/hende

4. Han/hun kan måske tydeliggøre hans/hendes venlighed og gode gerninger

5. Han/hun føler eller udtrykker aldrig træthed imod behov og anbefalinger fra folk

6. Aldrig, i hele hans/hendes liv forlader han uddannelse og viden

7. Han/hun fortrækker fattigdom på Allahs swt veje fremfor rigdom for sig selv

8. Han/hun fortrækker beskedenhed på Allahs swt veje fremfor stolthed og arrogance foran Allahs fjender.

9. Han/hun fortrækker anonymitet fremfor berømmelse og popularitet

10. Hvis han/hun møder nogen, vil han anse dem som bedre og mere gudfrygtige en sig selv. Siden folk er delt i to grupper: De er enten bedre og mere gudfrygtige en han/hun er, eller mere onde og værre en ham/hende. 
[Tuhfa al-Uqool, S. 467]

 

Citater af Imam Muhammad al-Taqi 'Den gudsfrygtige' (al-Jawad 'Den Generøse') (fvmh)

Citater af Imam Ali al-Hadi 'Vejlederen' (al-Naqi 'Den Rene') (fvmh)

Citater af Imam Hassan (al-Askari) (fvmh)

Citater af Imam Muhammad (al-Mahdi, al-Hujjah 'Den Vejledte', 'Beviset') (fvmh)

 

 

Share