Nahjul Balagha Citater

 

 

 1. Under uorden og uroligheder skal man optage sig en attitude så folk ikke knytter vigtighed til en – byrder en med komplicerede anliggender, heller ikke opnår at udnytte dig.

 2. Den som er grådig er vanæret, den som afslører sine prøvelser vil altid blive ydmyget, den som ikke har nogen form for kontrol over sin tunge vil fornedre sig selv.

 3. Griskhed er vanære, frygt er en defekt, fattigdom gør det ofte svært for den intelligente mand at argumentere for sin sag, en fattig mand er fremmed i hans egen by.

 4. Uheld og hjælpeløshed er ulykke, tålmodighed er en form for mod, at cutte tilknytninger med den onde er den mest mægtige rigdom og pietet er det bedste skjold.

 5. At underkaste sig Guds vilje er den bedste ledsager man kan have.

 6. Visdom er den mest noble arv, teoretisk og praktisk viden er de bedste distinktions tegn, dyb tænkning vil fremvise det mest klare billede af enhver problem.

 7. Sindet af en vis mand er det mest sikre forvaring af hemmeligheder, munterhed er nøglen til venskab, tålmodighed og overbærenhed vil skjule mange defekter.

 8. En indbildsk og selvbeundrende person kan ikke lides af andre.

 9. Velgørenhed og almisse er de bedste remedier for sygdom og ulykker, man bliver stillet til regnskab for sine handlinger der er begået i denne verden.

 10. Mennesket er et vidunderligt skabelse, han ser gennem lag af fedt, taler med et stykke kød, hører via en knogle og ånder igennem en åbning.

 11. Når denne verden ynder nogen, giver den ham de egenskaber og overgående fortjenester af andre, og når den vender sig bort fra denne, snapper den selv hans egen fortrin og berømthed.

 12. Lev iblandt mennesket i sådan en måde at hvis du dør, så græder de over din død og elsker dig mens du er i live.

 13. Hvis du overmagter fjenden så tilgiv denne ved at vise Gud taknemmelighed for at kunne kue denne.

 14. Hjælpeløs er den som ikke kan opnå få oprigtige venner igennem hans liv og mere uheldig er den som har opnået dem og mistet dem via sine handlinger.

 15. Når forberedelserne for velsignelser kommer mod dig, så jag ikke fortsættelsen af dem bort via for lidt taknemmelighed.

 16. Den som er deserteret af venner og familie finder ofte hjælp og sympati hos fremmede.

 17. Enhver der fanget fortjener ikke nødvendigvis straf (vedkommende kan være uskyldig).

 18. Vores anliggender er tilknyttet skæbnen sat af Gud, selv vores bedste planer kan lede os til destruktion.

 19. Imam Ali blev spurgt vedrørende profetens beretning: ”Profeten har fortalt: ”Forvandl alderdom til ungdom via hårfarve så i ikke ligner jøderne.” Imam Ali svarede: ”Dette var fordi man i starten var få muslimer og skulle se energiske og unge ud og ikke tilegne sig den rabbinske mode ved at have langt hvidt flagrende skæg. Nu kan de i den vidt spredte islamiske stat vælge om de vil dette eller ej.”

 20. For de som afslog at være en del af Imam Alis hær, ifølge imam Ali: ”De har svigtet sandheden og er ej falskheden til gavn.”

 21. Den som påskynder sig vanvittigt efter overdreven ønsker, tager risikoen af at møde destruktion og død.

 22. Overse og tilgiv svaghederne hos de noble mennesker, for hvis de slipper, vil Gud hjælpe dem op.

 23. Håbløshed er ofte resultat af frygt, skuffelser er resultatet af generthed, mulighederne passerer som sommer skyer, værdsæt derfor mulighederne for at gøre godt.

 24. Hvis vores ret som er frataget, bliver returneret vil vi blive befriet, ellers vil vi være som fanger og tjenere som vil sidde bagpå kameler selvom rejsen vil vare i lang tid og foregå i mørke.

 25. Hvis ens handlinger nedgør ens position, kan ens herkomst ikke ophøje det.

 26. At hjælpe undertrykte og folk i nød samt berolige de der er ramt af sorg, gør op for de mægtige synder.

 27. O søn af Adam, når du ser din Herre, den Lovpriste velsigne dig mens du er Ham ulydig, skal du frygte Ham (så Hans vrede ikke forvandler velsignelserne til ulykker).

 28. Dine uovervejede ytringer og ansigtsudtryk lækker ofte dine gemte tankers hemmeligheder.

 29. Bliv dus med din sygdom ligesom den er blevet dus med dig. (Hold sygdommen ud hvis det ikke er en slem sygdom, til den går over af sig selv).

 30. Den bedste form af hengivenhed i Guds tjeneste er at gøre det i skjul.

 31. Du skal forlade denne verden og møde døden, I kommer til at mødes hurtigt.

Share