Selvudvikling og vejen dertil 6

Perfektion & Typer af perfektion

Menneskets fitrah (natur) og instinkter naturligt søger perfektion. Derfor handler det for mennesket om at vedligeholde disse ting; fitrah, instinkter og natur. Samtidigt skal man afholde sig fra de ting, der svækker disse egenskaber.

Eksempelvis eksisterer sulten i os alle - men nogle gange ved vi det ikke før vi f.eks. ser en sharwama. Derfor er eksterne faktorer, der kan fremme disse instinkter vigtige. Eksempler på svækkelse af et instinkt som sult kan f.eks. være opkast eller andet der støder os, således at vi mister appetitten.

Mennesket ønsker som nævnt tidligere perfektion og vil gerne finde ud af hvad perfektion er. Vi kommer her med en kort forklaring på definitionen af perfektion vha. af et par eksempler:

Hvis vi ser på et dyr og de nødvendige egenskaber i dyret, som det skal have, vil vi kalde det for perfekt i forhold til et andet dyr af samme art, men som ikke besidder disse positive og nødvendige evner (positive egenskaber for dette dyr betyder ikke nødvendigvis at disse egenskaber er positivt hos et andet dyr). Det sidstnævnte dyr vil være mangelfuldt og kan derfor ikke kaldes perfekt. Et træ er perfekt når det er groet til fuld størrelse og bærer grene og frugter. Disse er træets positive egenskaber.

Alle skabelser er perfekte, når de er i besiddelse af deres egne positive egenskaber og først her kan vi sammenligne en perfekt skabelse med en mangelfuld skabelse. Dog er der forskel på perfektionisme på tværs af skabelser. En vandmelon i dets perfekte udgave er smagfuld og sød. En flaske eddike kan ikke være smagfuld og sød på samme måde som vandmelonen. En vandmelon er derfor perfekt i dets sødme og eddiken er perfekt i syrligheden. Med andre ord har alle eksistenser deres egne positive egenskaber og værdier. Ligeledes har mennesket positive egenskaber, som ikke kan sammenlignes med de af dyr eller andre skabelser.

Hvordan kan man så se hvornår et menneske er perfekt? Vi skal se på forskellige teorier:

Der findes grundlæggende kamaal (perfektions) egenskaber, som kan lede til andre kamaal egenskaber, men det betyder ikke at når man er i besiddelse af en slags kamaal (f.eks. at være fuldstændig ærlig og har opnået perfektionisme i det) og at man gerne vil opnå en anden slags perfektion, at man er nødsaget til at give det første op. Mennesket kan være i besiddelse af flere perfekte egenskaber og kan også bygge videre på og skal også benytte de perfekte egenskaber, man i forvejen er i besiddelse af for at komme et skridt videre.

Vi ønsker at finde den endelige stadie af perfektion, som ikke kun er fysisk perfektion. De mennesker, der ikke er fysiske perfekte kan også opnå den endelige menneskelige perfektion. Den endelige perfektion er derfor ikke begrænset til det fysiske.

Nogle skabelser har en naturlig udvikling mod perfektion, mens andre skabelser skal bevæge sig for at opnå perfektion via instinkter og natur. Vi mennesker besidder en naturlig udvikling ligesom alt andet skabelse, men vi udskiller os fra visse skabelser. Eksempelvis står et træ stille og gror grene og blade naturligt uden at det skal bevæge sig for at opnå perfektion. En kylling derimod skal bevæge sig for at få føde og udvikle sig til en perfekt kylling.

På samme måde skal vi mennesket bevæge os for at opnå perfektion. Et menneske er skabt svagt (Surah Nisaa : 28) til forskel for insekter, der har egenskaber som frygt og handler derefter lige fra fødslen. En baby derimod vil blot ligge stille uden at handle. Vi starter således fra intet og skal bevæge os mod perfektion.

For mennesket findes 2 forskellige typer af bevægelser:

1. Naturlig og tvungen bevægelse (Hvad enten vi vil det eller ej gror vi som funktion af tiden)

2. Intention og vilje (Hvad vi gerne vil blive til afhænger af vores intention og vilje og er noget vi selv styrer)

Mennesker er desuden forskellige i intentioner og vilje. Nogle er stærke og andre svage i viljen. Og med besiddelsen af viljen, er vi nød til at kende til kamaal (perfektion) på forhånd for at blive inspireret og motiveret. Vi kan sammenligne dette med at ønsket om at blive ingeniør, læge eller lærer (målet) kræver at vi går i skole og studerer faget (studiet og kendskab til selvudvikling og perfektion). Det betyder at der kræves studie, viden, hårdheder, eksamen etc., før vi kan nå det stadie eller have kendskab til perfektion medmindre vi allerede befinder os i det stadie og føler og erfarer det.

Der er visse folk der mener, at man kan kende perfektion via empiriske undersøgelser. At man via planter og dyr kan forstå hvad menneskelig perfektion er. Andre mener, at der findes egenskaber og kvaliteter som empiriske undersøgelser ikke kan bevise eller sætte begrænsninger på.

 

Teoretikernes definition på perfektion:

1. Visse teoretikere mener at perfektion ligger i materialistisk nydelse, som skal forstås via naturen. Ved natur forstås at mennesket erfarer og erkender menneskets naturlige lyster og af den grund er det mest naturlige at gøre at opfylde menneskets behov og lyster. Alt cirkulerer med andre ord omkring materialisme, tilbedelse af lyster og egoet.

2. Anden teori tager udgangspunkt i det samme som forrige men med forskellen at perfektion ligger i kollektive nydelser. Med andre ord er det også i individets interesse at opfylde samfundets interesser, behov og lyster.

3. En tredje teori vægter sjælen over kroppen. Teorien går på at al form for fysisk og materiel nydelse fjerner mennesket fra perfektion (denne form for praksis udføres eksempelvis af indiske fakirer og visse grupper af munke).

4. Den fjerde teori udledt af filosoffer siger at intellektualitet, viden og filosofi er nydelse og perfektion.

5. En femte teori lyder på at intellektuel og etisk udvikling opnås gennem viden og gode handlinger (Islams tilhængere hælder mest til denne teori). 

Share

Add comment


Security code
Refresh