Selvudvikling og vejen dertil 7

Vi kan via vores behov og lyster finde vej til perfektion. For at forstå det vi virkelig gerne vil, kan vi undersøge vores ønsker, behov og lyster.

Menneskets lyster, behov og ønsker kan opdeles i 4 kategorier:

1. Generelle instinkter (som at spise mm.)

2. Tilknyttet venlighed (opstår i de forhold man har til forældre/børn/ægtefælle og jo mere naturlig denne relation er, jo større vil følelser vil være indblandet).

3. Negative interaktioner (ønsket om at komme væk fra visse mennesker man ikke kan lide, fordi man føler tab eller tager skade deraf)

4. Følelser, der har rod i hjertet (overraskelse, kærlighed)

Alt det mennesket gør har rod i at mennesket gerne vil det og mennesket er efter at få tilfredsstillet sine behov og ønsker. Så roden af alle menneskets handlinger, selv tænkning, er det ønske og motivation der findes i mennesket.

Disse naturlige (fitrah) ønsker deles op i to kategorier:

1. Det, der er tilknyttet til menneskets fysiske liv; mad, samleje. Disse er alle midlertidige og begrænsede og kan tilfredsstilles og mættes hurtigt. Disse kan dog ikke vise os den endelig perfektion, det er begrænset til det fysiske og verdslige.

                             a. Mad giver energi og liv

                             b. Samleje - hvis der ikke er lyst, så er der intet ønske i at reproducere

Er ovenstående (fysiske ønsker) grunden til vi er til? Og hvorfor skal vi have børn?

2. Nogle lyster og behov forsvinder aldrig. De tilfredsstilles og bliver stærkere. Et eksempel kan gives med et spørgende barn, der får svar på sine simple spørgsmål. Svar, som barnet forstår leder til mere nysgerrighed og flere og mere komplicerede spørgsmål. Dermed bliver nysgerrigheden stærkere.

Disse ønsker er virkelige for mennesket og ved at kende disse og disse behovs ønsker kan mennesket forstå årsagen bag eksistensen samt målet. Alt, inklusive menneskets eksistens samt alle midler, er indledning til at nå målet - perfektion.

 Disse ægte (naturlige) ønsker og behov deles op i følgende:

1. Mennesket er sandhedssøgende og nysgerrig og videns elskende

Vi ønsker at vide, vi er af natur nysgerrige og vil kende sandheden. Vi ønsker endvidere at fjerne ignorancen (Denne form for naturlige ønske/behov er ubegrænset i modsætning til fysiske behov).

Dette instinkt kan dog forurenes og svækkes, således at man kun søger viden for at opnå fysisk eller materialistisk gavn. Denne lyst eksisterer fra fødslen til døden med det formål at finde den endelige sandhed.

Midlerne for at kunne opfatte ting og opfattelsesgrader skal forstås i hvordan man kan opfatte ting og forstå dets grader. Menneskets sanser er ikke i stand til at opfatte alt. Vi har derfor også intellektet, således at vi via filosofi og logik kan opfatte det, som almindelige sanser ikke kan. Filosofiske argumenter kan eksempelvis hjælpe os med at lede os frem til de forskellige opfattelser og forståelse af menneskets eksistens.

2. Magt

Mennesket ønsker af natur magt, kunnen og det at kunne styre andre og andet. Dette kan allerede ses hos et barn når barnet slår og sparker da det vil vise sig og sin magt. Til de sidste dage vil mennesket være således. Når fysisk magt ikke er nok, forsøger mennesket at gøre brug af viden for at eje ud over de fysiske begrænsninger. Eksempelvis i ønsket om at overtage andre lande og ressourcer via magt og hvor de fysiske magt ikke er nok gøres der brug af sort magi, jinns osv., men opnås perfektion via dette?

Man kan spørge sig selv om mennesket kan opnå perfektion via denne egenskab (magt begær) som mennesket er i besiddelse af? Man bliver derfor nød til at tænke på om denne egenskab er noget man skal "fodre" og særligt skal man være påpasselig at gå uden vejledning, da man ellers kan man ende som tyran.

 

 

Share

Add comment


Security code
Refresh