Akhlaq (etisk opførsel) i klassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam har en række instruktioner for human opførsel, privat og i offentligheden, hvad angår akhlaq (god etik). Enhver muslim er forpligtet til at følge disse instruktioner i sådan en forstand, at han/hun bærer disse forpligtelser omkring halsen[1] så at sige.

 

I det følgende er listet en række instruktioner for god etisk opførsel:

1. Fra det øjeblik læreren træder ind i klasselokalet, vises respekt ved at sidde pænt, ikke tale med andre foran læreren og være opmærksom på undervisningen.

2. Kom ikke for sent til time, da gentagelser fratager lærerens og øvrige elevers tid (samme gælder for udeblivelse fra timerne).

3. Lav lektierne, så lærerens tid og energi ikke spildes på at gentage

4. Lyt og følg med, således at man ikke fratager lærerens eller elevernes tid eller rettigheder (eksempelvis at stille spørgsmål, der i første omgang kunne have været undgået hvis man havde været opmærksom).

5. Sid ikke sløvende eller sovende i stolen.

6. Skab ikke uro ved at skramle eller lege med genstande.

7. Tiltræk ikke opmærksomhed til dig selv ved f.eks. at vifte med blyanten eller kaste med ting.

8. Nys eller host ikke højlydt eller ud i luften, så der skabes fare for smitte - vær påpasselig.

9. Sørg for at din krop, ånde eller dit tøj ikke er ildelugtende - undgå at det er generende for omgivelserne.

10. Gener ikke din sidepartner ved at optage plads på hans/hendes område med din krop eller dine ejendele.

11. Hæv ikke stemmen over lærerens stemme.

12. Afbryd ikke læreren, når der bliver talt.

13. Svar ikke på andres spørgsmål før læreren selv har svaret.

14. Tal ikke og forlad ikke lokalet uden tilladelse fra læreren.

 

Skrevet af Wilayah Redaktionen

 

Kilder:

Imam al-Sajjad (fvmh), A divine perspective on rights, s. 237-238, 243-244

Akhlaq undervisning på Qoms hawza

 

 


[1] Imam al-Sajjad (fvmh), A divine perspective on rights, commented by Ghodratullah Mashaeykhi, s. 24

 

 
Share