Valget 2015

I et land der ikke er ledes af de islamiske love som f.eks. i et vestligt demokratisk styre, skal muslimerne tage stilling til følgende førend de går til valg eller afholder sig fra at stemme:

  1. Hvis deltagelsen går imod muslimernes bedste eller forårsager en styrkelse af muslimernes fjender så er det ikke tilladt.
  2. Hvis det derimod er i muslimernes interesse og styrker dem, er det optimalt at deltage i valget.
  3. Udover ovenstående er det Mubah (hverken obligatorisk, forbudt, anbefalet eller frastødende) og individet har frit valg til at stemme eller afholde sig fra at stemme.

(http://www.islamquest.net/fa/archive/question/tr13033)

Lærdes Bedømmelser om emnet:

 

Sayed Khamenei:

At stemme på kandidater til et parlament som varetager muslimernes sociale og politiske anliggende er ingen hindring og der er ikke forskel på hvorvidt kandidaterne er muslim eller ikke.
(leader.ir)

Sayed Sistani:

Nogle gange kræver de højere interesser af muslimerne i ikke-muslimske lande at muslimer søger medlemskab i politiske partier, træder ind i parlamenter og repræsentative forsamlinger. Under sådanne omstændigheder er det tilladt for muslimer at engagere sig i sådanne aktiviteter til en grad af behovet (for det muslimske samfund) som skal identificeres ved at rådføre sig med de troværdige eksperter.
(Najaf.org - Istiftaat)

Makarem Shirazi:

Der hvor det forårsager en styrkelse af muslimer og følgere af Ahlul Bayt er det en god ting at stemme.
(http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa31784)

Et spørgsmål:

-          Hvis vi stemmer på en person og denne bliver stemt ind men viser sig senere at handle forkert, har vi da også del i dennes synd?

Ayatollah Sistani:

Nej.

Safi Gulpaygani:

Hvis man med overbevisning i personens kompetence har givet sine stemmer til personen, så tager man ikke del i personens synd, men man skal under alle omstændigheder påbyde det gode og forbyde det onde.
(http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa31784)

  • Vi afventer informationer fra moskeen og Sayed Khamenei og Sayed Sistanis repræsentant Sayed Mahdi Khademi og dennes overvejelser og meninger om emnet.

 

Share