Kort omkring Shi'ismen og dens oprindelse

Shi'ismen begyndte med en reference for første gang til følgere af Ali ibn abi Talib (fvmh), den første leder af Profetens (fvmh&hf) familie, i Profetens (fvmh&hf) egen levetid. Den første manifestastation i de 23 års Profetskab, da han ifølge Koranen blev beordret til at invitere sin tætte familie til Islam (Koran 26: 214.)

Han fortalte dem klart og tydeligt, at den første, som er villig til at acceptere sin invitation vil blive hans stedfortræder og arvtager (Kun i lederskab og ikke Profetskab). Ali ibn abi talib var den første til at træde frem og omfavne Islam. Profeten (fvmh&hf) accepterede Alis (fvmh) underkastelse til religionen og fuldførte hans løfte. Ifølge denne Hadith sagde Ali (fvmh): “Jeg var den yngste af alle som accepterede. Profeten (fvmh&hf) lagde derefter sin arm om min nakke og sagde “Denne person er min bror, stedfortræder og arvetager. I skal adlyde ham.” Folk grinte derefter og sagde til Abu Talib: ”Han har beordret dig til at adlyde din søn”. 

(Kilde: Tarikh al Tabari, bind 2, side 63. Abu’l.Fida’, al-Ta’rikh, bind 1, side 116. og mange andre kilder.)

Profeten (fvmh&hf) ifølge mange ubetvivlsomme beretninger, både Sunni og Shia, tydeliggjorde klart at Ali (fvmh) var fejlfri i sine handlinger og ytringer.

Umm Salamah har berettet følgende fra Profeten: "Ali er altid med sandheden (Haqq) og med Koranen, og sandheden og Koranen er altid med ham. Indtil dommedagen vil de ikke blive adskilt fra hinanden”. Denne hadith er blevet berettet igennem 15 Sunnitiske kæder og igennem 11 Shiitiske kæder”. Umm Salamah, Ibn Abbas, Abu Bakr, Aisha, Ali, Abu Said khudri, Abu Layla, Abu Ayyub ansari er iblandt dem som har berettet denne hadith.


Andre beretninger og kilder om Shiismen og dens oprindelse:

Beretninger:

Jabir sagde:”Vi var i Profetens (fvmh&hf) tilstedeværelse da Ali (fvmh) dukkede op. Profeten sagde derefter:”Jeg sværger ved Ham, som har mit liv i sine hænder, at denne person og hans følgere (Shi’ah), vil blive de sejrende på dommedagen”.

Ibn Abbas sagde:”Da verset: “Og dem, som tror og udfører gode handlinger, er de bedste iblandt skabningerne”, blev åbenbaret, sagde Profeten til Ali (fvmh): “Dette vers omhandler dig og dine følgere (Shi’ah), som vil bære på lyksalighed på dommedagen og Allah (swt- Glorværdig og Ophøjet være Han) vil også være tilfreds med jer”. Disse to beretninger og mange andre er blevet berettet i bogen al-Duirr aI-manthur af Suyuti.

Kilder:

Tarikh-i Ya’qubi, 1358, bind, 2, side. 137 go 140; Tarikh-i Abi’l- Fida’, bind. 1, side 156; sahib af Bukhari, 1315, bind. 4, side 207; Muruj al-dhahab af Mas’udi, 1367, bind 2, side 437, bind 3 side 21 og 61.

Sahih af Muslim, bind 15, side 176; Sahih af Bukhari, bind 4, side 207; Muruj al-dhahab, bind, side 23 og bind 3, side 437; Tarikh-i Abi’l-Fida’, bind 1 side 127 og 181.

Kilde: Shi’ah Fil Islam, Allamah Tabatabai.

 

Oversat af Amkg

 

 

Share