Islamisk lovgivning opdeles i 5 kategorier

De pligtmæssige handlinger og ahkaam (love) bliver delt op således:

  1. Wajib – en handling, som er obligatorisk at udføre og ikke udførelsen medfører pine/straf som f.eks. bønnen.
  2. Haram – er en handling, som er forbudt og hvis udføres medfører pine/straf som at lyve.
  3. Mustahab – er en handling, som er anbefalet og god at udføre med belønning og en mangel på udførsel af en handling medfører ingen pine/straf som f.eks. midnatsbønnen.
  4. Makruh – en handling, som er ikke anbefalet men hvis det udføres medfører dette ikke pine/straf som f.eks. at være påklædt i sort under bøn.
  5. Mubah – en handling der er ligegyldig som f.eks. at gå.
Share