Islamisk Filosofi

Mulla Sadra og Transcendent Filosofi/Teosofi

Mulla Sadra og Transcendent Filosofi/Teosofi

Nyere tids islamiske filsofi er exceptionelt præget af Sadr al-Deen Muhammad Shirazis (1571-1640), bedre kendt som Sadr al Muta'aliheen eller blot Mulla Sadra, værk: Hikmat al-Muta'aliyah (transcendent teosofi). Samtlige muslimske lærde, teologer, mystikere og filosoffer i den moderne tid er særdeles præget af og tilhængere af Mulla Sadras filosofiske lære. Mulla Sadras filosofiske metodik er en kombination af teologi, mysticisme, filosofi og Koranen. Hans metodik blev berømt og revolutionerede i kølvandet i læren om eksistens i islamisk filosofi og metafysik. Han mente, at man ikke kunne nå frem til realiteterne alene igennem argumentation eller selvrenselse, men at der også var…

Læs mere..

4 Metoder til at nå frem til virkeligheden

4 Metoder til at nå frem til virkeligheden

For at finde frem til værdier, livsanskuelse og virkelighed, også kendt som ontologi[1], eksisterer fire metodikker i Islam som man kan gøre brug af. Disse er som følgende:  1. Mashaa metodikken, som er baseret på argumentation, bevisførelse samt viden, der erhverves. 2.  Ishraq metodikken, baseret på argumentation og bevisførelse, men deruover også kræver selvrenselse. Dvs. her opnås virkeligheden igennem viden, der erhverves (Husuli) og viden, der er tilstede (Huzuri), men ikke tilegnes. 3.  Mysticisme (Irfaan), en benyttet metode, der alene foregår igennem selvrenselse og viden, der er tilstede og erfares uden at det tilegnes. 4.  Teologi (Kalaam), metoden, der alene foregår gennem argumentation og disput samt viden, der erhverves.…

Læs mere..

De to skoler i Islamisk Filosofi

De to skoler i Islamisk Filosofi

Mennesket er en intelligent skabning og et talende dyr, der akkurat på grund af sin forstand og intelligens adskiller sig fra andre skabelser. Når man observerer dyr og deres univers, finder man hurtigt ud af at deres eksistensformål ikke er andet end tilfredsstillelsen af de fysiske behov, omend deres væren også er til gavn for naturen. De skal overleve og reproducere. Sammenlignes dyrene ser man et mønster, der gør at dyrenes kunnen på baggrund af deres begavelse er forskellig. Bier og myrer på trods af deres små størrelser, er f.eks. langt mere udviklet end køer eller dådyr. Man kan derfor…

Læs mere..

Islamisk Filosofi

Mulla Sadra og Transcendent Filosofi/Teosofi

Nyere tids islamiske filsofi er exceptionelt præget af Sadr al-Deen Muhammad Shirazis (1571-1640), bedre kendt som Sadr al Muta'aliheen eller blot Mulla Sadra, værk: Hikmat al-Muta'aliyah (transcendent teosofi). Samtlige muslimske lærde, teologer, mystikere og filosoffer i den moderne tid er særdeles præget af og tilhængere af Mulla Sadras filosofiske lære.

Mulla Sadras filosofiske metodik er en kombination af teologi, mysticisme, filosofi og Koranen. Hans metodik blev berømt og revolutionerede i kølvandet i læren om eksistens i islamisk filosofi og metafysik.

Han mente, at man ikke kunne nå frem til realiteterne alene igennem argumentation eller selvrenselse, men at der også var en anden essentiel faktor, som direkte beskrev realiteterne som man umuligt kunne nå frem til via sindets kunnen, nemlig Koranen.

Hans livshistorie, værker m.m. kan findes på internettet og er tilgengælig for den ivrige videnssøgende elev.1

Filosofi er egentlig ikke bare almindelig kedelig læsning som flertallet på gymnasiet begynder at hade, men det er rent faktisk en væremåde og livsanskuelse ifølge Mulla Sadra og Islam (dette forklares nærmere i de kommende tekster). Målet er oplysning, visdom og kultivering af mennesket, så det leder et helligt liv og afspejler Guds egenskaber, som manifesteres i individet. Filosofi er søgen efter sandheder og realiteter, som ikke forstås igennem alene kognition, men som er levende realiteter, hvor filosofferne skal kombinere teoretisk og praktisk viden og dets implementering for at opnå et holistisk liv.

Dets ummidelbare metodik afspejler Aristotles peripatetik på overfladen og kroppen af Mulla Sadras filosofi er identisk med den peripatetiske metodik mens det sjæl, illuminationistisk samtidig med at de fleste problemer i islamisk teologi også kan findes heri i en filosofisk form.

På den ene hånd omfatter Mulla Sadras transcentiske filosofi alle skoler i filosofi, gnosis, teologi og lign. og forbinder dem med hinanden og på den anden side virker den som en rival mod dem alle.

Mulla Sadras stærke overbevisning i Koranen og beretninger (Hadis) har gjort, at han har været inspireret af disse i sin løsning af kompleksiteter og problemer, og dermed forsøgte at udvide sin filosofiske og teologiske dimensioner ved at gøre brug af overleveringstraditioner fra den hellige Profet og hans syndfrie efterkommere. Samtidigt refererer Mulla Sadra direkte til vers fra Koranen, som belæg for hans argumenter eller måske for at demonstrere bogens rationalitet.

Det ekstraordinære, der skal understreges her, er Mulla Sadras intuitive kræfter i form af at kommunikere med den skjulte verden for at afsløre realiteter. Dette var en kunnen alle Ishraqi filosoffer besad. Mulla Sadra pointerer i nogle af sine værker, at han først opfatter sandhederne af alle filosofiske og rationelle problemer gennem intuition og derefter demonstrerer det på basis af rationelle og filosofiske argumenter. Han gør det på en så fornem måde, at selv de, der ikke er overbeviste om intuitiv perception overgiver sig til hans ideer.

 

Mulla Sadras Magnum Opus er Al Hikma al Muta´aliya fi al Asfar al Aqliya al Arba´a, også kendt som Asfar Arba´a (de fire rejser). Der er i bogen tale om fire rejser (spirituelle rejser), som en mystiker generelt bevæger sig i.

Hvad Mulla Sadra egentlig gør i sin bog, er, at han igennem filosofiske argumenter beviser eksistensen samt hvordan disse fire rejser forløber sig. Han beskriver rejserne som fire rejser for sindet og fornuften. De fire rejser er som følgende:

 

1- Fra skabelserne (mennesket) mod Sandheden (Gud), hvor individet prøver at tilbagelægge sin natur og dele af den metafysiske univers for at nå frem til Sandhedens essens og tilknytte Denne uden at der er nogen former for slør mellem individet og Skaberen. Her beskæftiger individet sig med debatter for at forstå og kende Gud.

2- Rejsen med Sandheden i Sandheden. Når rejseren får Sandhedens essens at kende på klods hold får han hjælp af Sandheden til at rejse blandt Guds navne, perfektioner og egenskaber. Nu beskæftiger individet sig med monoteistiske debatter og debatter vedrørende Guds egenskaber.

3- Fra Sandheden til skabelserne med Sandheden. Den rejsende vender tilbage blandt mennesker uden at adskille eller fjerne sig fra Sandhedens essens og ser Denne i alt og alle steder. Individet studerer i dette stadie Guds handlinger.

4- Rejsen i skabelserne med Sandheden. Den rejsende begynder nu at vejlede og opfostrer mennesker, så de også kan beskæftige sig med Sandheden. Dommedagen og sjælen er det centrale emne i dette kapitel.2

 

1 http://plato.stanford.edu/entries/mulla-sadra/

2 Murtada Mutahhari, Kendskab til Islamiske videnskaber, b. 1 s.165-187.

 

 

Share