Kilder i Islam og hvorfor praktisering

Man kan ikke komme udenom at Islam er en religion, hvori der kræves udførelse af handlinger og praktiseringer i overensstemmelse med Islam. Dette er for at underkaste sig Gud, opnå perfektion og skabe perfekt harmoni samt balance mellem krop og sjæl.

 

 Islam opdeles generelt i 3 dele:

  1. Overbevisning, hvor man efter debat, diskussion og beviser bliver overbevist omkring trosrelaterede emner såsom Monoteisme, Profetskabet og Dommedag.
  2. Praktisering, hvor man adlyder den Gud man er blevet overbevist om. Disse praktiseringer har rod i den hellige Koran og Profetens beretninger. Bøn, fasten, pilgrimsrejsen m.m.
  3. Den etiske del, hvor man arbejder med sin spiritualitet for konstant at forbedre sig.


De praktiske love i Islam udleder man fra følgende kilder:

    1. Den hellige Koran

    2. De Ufejlbarliges:

a) Beretninger

b) Handlinger

c) Stilhed

 

3. Tidligere lærdes enighed

4. Sindet

 

Uddybning:

Den hellige Koran

Vi er overbeviste om, at den hellige Koran er Guds ord nedsendt til vores elskede Profet Muhammad (fred og velsignelser være over ham og hans rene efterkommere). Heri er der givet klar og tydelig vejledning til hvordan man skal leve livet optimalt og hvordan man får mest ud af livet. Der står bl.a., at man skal tilbede Gud og mennesket har fået pligter, som skal opfyldes ergo den praktiske del af religionen. For hvad nytter det at have en ikke-praktiserende læge? Kan denne redde liv ved at sige: ”Jeg ved hvordan man operer uden at praktisere det?” Ligeledes hjælper det intet, at man praktiserer uden at have viden. For hvem tør at ligge på operationsbordet af sådan en ”læge”? I Koranen står der bl.a.:

”Værn om din bøn, især den midterste…”  [Koranen 2:238]
 

 

De Ufejlbarliges beretninger

Vi er overbevist om, at Gud har valgt nogle ufejlbarlige profeter og imamer til at lede, administrere, vejlede og forsvare menneskeheden og dets samfund. Da en guddommelig valgt person mister troværdighed i det øjeblik denne fejler, er det derfor utænkeligt, at Gud har valgt sådanne personer. Derfor er enhver beretning fra de Ufejlbarlige ligeledes lov, hvadenten det forholder sig til trosartikler eller praktiseringsbefalinger.


De Ufejlbarliges handlinger

Vi er overbevist om, at de Ufejlbarliges handlinger ikke kan være ukorrekte eller have en natur, der går stik modsat Guds ord og befaling, da dette vil skabe mistillid og medfører, at troværdigheden hos de guddommelige valgte personer vil forsvinde. Derfor er en handling udført af dem korrekt og lov.


De Ufejlbarliges stilhed

Vi er overbevist om, at en guddommelig valgt person har pligt til at værne, vejlede og hjælpe mennesket. Hvis der bliver handlet ukorrekt eller modsat Guds befaling, er det deres ansvar, at sikre en rettelse eller at man bliver fortalt at handlingen er forkert og ulovlig. Derfor er en handling foran en ufejlbarlig person, der har været stille, korrekt og lov.


Tidligere lærdes enighed

Har man en lov man ikke kan udlede på stående fod, søger man de tidligere lærdes enighed og bedømmelser omkring emnet.


Sindet

Er der en lov, som går mod sindets og logikkens rationale kan det være fordi man endnu ikke har kendskab til emnet, men hvis det er noget så ekstremt, som at bede tusinder af obligatoriske bønner på én dag, eller at bedrage folk for at blive rig eller at man finder en fabrikeret beretning, der går stik imod den Hellige Koran, de Ufejlbarliges sædvane samt ens logik, accepteres denne naturligvis ikke.

 

Share

Add comment


Security code
Refresh