Pubertet og Praktisering


Når man er muslim kommer i puberteten begynder de islamiske love at gælde. Dette betyder, at man skal udføre sine obligatoriske pligter og afholde sig fra hvad end, der er ulovligt (dvs. det, som ikke er tilladt ifølge Islam).

Pubertetsalderen 

Man kommer i pubertetsalderen og skal begynde at praktisere de islamiske regler, når man opfylder et af følgende:

1.   Fylder 15 islamiske år for drenge og 9 islamiske år for piger

2.   Får udløsning

3.   Får menstruation

4.   Får pubertetshår


Da skal man have opfyldt et af disse kriterier:

 1.   Påtage sig rollen som Mutjahid - ekspert i udledning af islamisk lovgivning, dvs. specialisering under uddannelse og følge sine egne bedømmelser

2.   Påtage sig rollen som Muqalid - dvs. man følger en Mujtahid, som nu bliver til Marja Taqlid (en Mujtahid hvis bedømmelser man følger)  

3.   Ihityaat - er påpasselig omkring alt


Det er selvfølgelig ikke alle og enhver, der uanset sin fysiske og psykiske situation skal praktisere Islam fuldt ud.  For at kunne praktisere de islamiske lov, skal man opfylde disse kriterier:

 

1.   Opnået pubertetsalderen

2.   Være sindig og rationel

3.   Have kræfter og magten til at udføre handlingerne

 

Derfor er mental retarderede individer og personer med specificeret handicap generelt fri for at praktisere og handle efter de islamiske love forudsat, at man ikke er i stand til dette.

 

 

Share

Add comment


Security code
Refresh