At følge en Lærd (Marja Taqlid)


Da vi ikke har direkte kontakt til en ufejlbarlig kilde for at spørge omkring de islamiske love og få bedømmelser, og vi ikke selv har mulighed for at skelne mellem hvad der er korrekt og forkert, medmindre vi har været igennem intensiv islamiske studier og opnå ijtihad (jurist, der kender til islamisk lovgivning efter mange års studier og har kendskab til de videnskaber, der er nødvendige at have kendskab til for at kunne udlede bedømmelser) er det for os obligatorisk at følge en Marja Taqlid (En mujtahid, er en person der har opnået ijtihad og som har givet tilladelsen til at følge hans bedømmelser hvad angår islamisk lovgivning). Det er som at følge en læges recept, idet vedkommende har studeret indenfor medicin i flere år og ved hvad der er skadeligt og hvad der kan kurere. Her kan vi ikke selv være læge og forsøge at ”eksperimentere”.

Taqlid 

Taqlid betyder at imitere eller at efterfølge/følge en jurist (mujtahid), som også bliver kaldt for en faqih. Man følger dennes bedømmelser, idet en faqih/mujtahid er ekspert i at udlede islamisk bedømmelse og lov.

Mennesket kan af natur kun fungere optimalt i et samfund, som er afhængig af regler og love. Disse er blevet givet af Gud via ufejlbarlige som profeter og imamer.

Under den 12. Imams mindre okkultation havde han fire repræsentanter, som var et link mellem ham og folket. Under den nuværende længere okkultation er det for den almene muslim at gøre Taqlid af en ekspert (mujtahid/faqih).


Taqlid i Den Hellige Koran 

”Spørg folket, der ihukommer hvis du ikke ved.”  [Koranen 21:7]

Det er obligatorisk at studere ifølge islamisk lov alt det der er nødvendigt for spirituelle, materielle og velværens udvikling af et islamisk samfund. Dette er dog noget en enkel person af et samfund skal beskæftige sig med. Derfor skal ethvert samfund have eksperter indenfor islamisk jurisprudens og hvis der ikke findes personer af den kaliber så er det obligatorisk for en gruppe eller et par personer at fuldføre denne pligt i samfundet.

”Hvorfor skal en gruppe iblandt grupper af de troende ikke blive lærde i religionen, for at advare folket så de kan returnere til dem så de er opmærksomme?” [Koranen 9:123]

Vores imamer havde bestemte personer i hvert område som folket kunne henvende sig til og få svar fra. I en berømt beretning spurgte Umar ibn Hanzalah Imam Jafar Sadiq (fvmh) hvortil imamen ham svarede:

”De skal søge en der fortæller om vores sædvaner, som kender hvad der er tilladt og hvad der er forbudt, som godt kender til vores lov og ordninger, og acceptere ham som en dommer og arbiter, for jeg udpeger ham som en dommer over jer. Hvis bedømmelsen han har udledet fra vores lov, bliver afslået, så er det som at ignorere Guds love, og benægte os er som at benægte Gud, hvilket er det samme som polyteisme.”
Shaykh al-Kulayni, Furu`u 'l-Kafi, bind. 7, Tehran 1379, s. 412.

Hadisen findes på http://www.al-islam.org/beliefs/practices/taqlid.html#f3

Du skal finde hadissen og se om den er korrekt oversat!

I en anden hadis fra Imam Askari siger imam Sadiq (fvmh)

”…men hvis der er nogen iblandt fuqaha, som har kontrol over hans eget selv, værner religionen, undertrykker hans onde ønsker og er adlydende overfor sin mesters befalinger, så skal folket følge ham.” (Shaykh at-Tabarsi, al-Ihtijaj, bind. 2, Najaf 1966, s. 263.)

Imam Mahdi (må Allah tilskynde hans ankomst) sagde:

”Angående nye emner og hændelser, så vend dig mod de som fortæller om vores beretninger for vejledning, for de er min autoritet over jer ligesom jeg er autoriteten over dem fra Gud.” (Shaykh at-Tabarsi, al-Ihtijaj, bind 2, Najaf 1966, s. 283.)

Derfor kan følgende konkluderes:

1.   Der skal altid være en gruppe af fuqaha i ethvert islamisk samfund.

2.   De der ikke er kvalificeret som faqih eller mujtahid skal følge en faqih/mujtahid og at gå imod deres bedømmelser i religionen er polyteisme.

 

Share

Add comment


Security code
Refresh