Islamiske retningslinjer for madvarer

Alle råd givet her er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer hos lærde (Maraaji’ al-Taqlid), medmindre dette nævnes.

Islam er en komplet livs pakke og livsanskuelse, og derfor har man også specifikke regler for indtagelse af mad og drikkevarer. Visse elementer er urene og derfor ulovlige at indtage. Visse madvarer/drikkelse er ligeledes ulovlige at indtage, fordi Gud har bestemt det. Disse har naturligvis sine årsager, som vi ikke skal forklare her.

 

Generelt er al form for beruselse, stoffer og lign. ulovlige at indtage. Udover dette er indtagelse af svin heller ikke tilladt. Det kød man kan spise skal være af bestemte typer dyr og slagtet på islamisk vis. Derfor er det ikke nok, hvis produktet har fået et islamisk ”halal” stempel - man skal have kendskab til, hvorvidt de islamiske love bliver overholdt i disse slagterier og kødvareproducenter.

 


Fødevarer

Fisk

Ifølge den shi'itiske overbevisning er ikke alle fisk tilladte at indtage. Man skal være særlig opmærksom på, at der kan forekomme forskellige arter, hvoraf nogle af disse er halal og andre haraam. Eksempelvis ved ikke alle, at arten slange-makrellen er haraam (se uddybning forneden). Det samme gælder visse tunarter. Den generelle regel er, at hvis det er bevist at en fisk har skæl, er den tilladt at spise.

"Eat any fish that has scales, and do not eat what does not have scales." (Imam Baqir (fvmh)) [al-Kolayni, al-Kaafi, vol.6 p. 219]. 

 

Derfor er fisk, såsom kødet fra en haj, ikke tilladt at indtage.

Derimod er fisk som Laks, Sild, Tilapia o.lign. tilladt, da disse har skæl.

Skaldyr og andet havdyr som blæksprutte, hummer, søstjerner m.m. er ikke tilladt at spise, dog er rejer halal. Vi vil løbende her på siden opdatere fiskearter og e-numre.

 

Her kan du danne dig et overordnet overblik og fødevarerne:

Blandt havets kreaturer er alle fisk, der har skæl tilladte at indtage samt rejer. Desuden skal dyret ikke miste livet under vand, da den ellers bliver haraam at spise. Det er ligegyldig om det er en muslim eller ikke-muslim der fanger fiskene.


Halal fra havet (Fisk med skæl)

 • Aborre
 • Ansjos
 • Brasen
 • Havbars 
 • Helt
 • Hvilling
 • Karpe
 • Kulmule
 • Laks
 • Lange
 • Makrel (dog ikke 'Slangemakrellen')
 • Rejer
 • Rødfisk
 • Sild 
 • Skrubbe
 • Tilapia 
 • Torsk
 • Tun (dog ikke 'Pegtooth', 'Dogtooth' (haraam). Derimod er 'Yellowfin', 'Tongol' osv. halal)
 • Ørred (dog ikke 'Pighvarre' (Engelsk: European Tubot; Latin: Scophtalmus eller Psetta maximus Trevally))

 

Vi opdaterer løbende listen med tilladte fiskearter.
 

Haraam (Forbudte) fiskearter & andet havdyr

 • Havtaske
 • Makrel-arten 'Slangemakrellen'
 • Malle
 • Stenbider
 • Stør
 • Tun-arterne 'Pegtooth' og 'Dogtooth'
 • Pangasius
 • Pighaj
 • Pighvarre

 

 • Blæksprutte
 • Haj
 • Hummer
 • Hval
 • Krebs
 • Skildpadde
 • Snegle
 • Søstjerne
 • Østers
 • Ål

 

Halal Land Kreaturer

Blandt land-kreaturerne er det dyr som:

 • Geder
 • Får
 • Kameler
 • Køer

De har alle klove eller hove. Udover disse er følgende vilddyr halal:

 • Bjergged, vilde køer, gazelle og hjorte.
 • Fugle og Fjerkræ

Blandt fugle skal der opfyldes følgende krav:

 • Fjerkræets krop skal have fjer- Fuglen er ikke bestemte som jæger og har klør
 • Fuglen skal ikke svæve i luften
 • Hvis en specifik fugls bevægelse ikke er kendt, skal man tjekke for følgende før fodring: en kro (hvor korn samles i halsen), en kråse (del af mave) eller en projektion (en gaffel-lignende udvidelse på fuglens fod, som fungerer som en klo)
 • Derfor er kyllinger, kalkun, duer og lign. tilladt at spise. Andre fugle og flyvende insekter er haraam.

Under livsnødvendige episoder, hvor der ingen anden udvej er, skal man spise for at overleve men minimalt af det, der ellers normalt er haraam.

 

Halal Kylling

Vi her på siden har af Hujjatul Islam wal Muslimeen Sheikh Abu Nasir (Danmark) fået godkendt følgende kyllingeprodukter:

 • Al-Akssa
 • Tahira


Insekter

Insekter er ikke tilladt at indtage, dog er græshoppen en undtagelse.


Frugt og Grønt

Planter, frugter og grøntsager er alle halal, så længe de ikke er skadelige for mennesker.


Slagte metoder

Alle dyr, der generelt er tilladte at spise for muslimer skal slagtes ifølge islamisk lovgivning. Dette betyder, at den korrekte metode at slagte på indebærer at man samtidig skærer spiserøret, luftrøret, halspulsåren og pulsåren af dyret med en skarp kniv. Betingelserne for islamisk slagtning er følgende:

 • Den, der udfører slagtningen skal være en Muslim
 • Hvis muligt skal instrumentet til slagtningen være af jern
 • Dyret skal have ansigtet mod Den Hellige Kaba’
 • Personen, der slagter skal nævne Allahs navn lige inden slagtningen
 • Der skal være normal emission af blod fra dyret efter slagtningen
 • Dyret skal vise tegn på bevægelse efter slagtningen, især hvis der har været tvivl om at dyret har været i live inden det blev slagtet.


Fatwa om halal madvarer

Skriften eller stemplet på pakker har ingen værdi i det hele taget. Hvis det er en muslim, der har produceret det færdige produkt eller det er produceret et sted, hvor flertallet er muslimer og det ikke vides om producenten er ikke-muslim, er det tilladt at indtage det. Hvis det derimod er således, at producenten ikke er muslim eller produceret et sted, hvor flertallet er ikke-muslimer og det vides ikke at producenten er muslim, er det haraam. (Ayatollah Sistani)


Forbudte elementer

Forurenet mad, najis (urent) mad og lign. er ikke tilladt at indtage.

Gelatine udledet fra et halal-slagtet dyr er rent og kan indtages. NB. Dette betyder, at hvis det er Gelatine fra et ikke halal-slagtet dyr, er den haraam.

Dødelige gift

Al gift er forbudt at indtage samt al, der er anset for værende skadelig for kroppen. Under denne beskrivelse inkluderes også narkotika såsom opium, cannabis (hash), heroin og medicinale stoffer, hvad enten det er en overdosis udskrevet af lægen eller ej.


Ler

Det er forbudt at indtage ler med undtagelse af et meget lille mængde (tilsvarende størrelsen på en kikært fra Karbala’s jord, hvor Imam al-Hussain’s (fvmh) grav ligger.


Visse dele af et halal-slagtet dyr er ikke tilladt.

Når et dyr slagtes, er al dets kød halal med undtagelse af visse dele og elementer. De dele og elementer som er haraam at spise er: blod, kønsorganer, testikler, milt, ekskrementer, blære, galdeblære, moderkage, blodåren der strækker sig fra halsen til halen, rygmarv, kirtel, pinealkirtel (midten af hjernen) og øjets pupiller.

Dette er generelt den accepterede liste.

Ayatollah Sistani siger derimod, at alle ovenstående er haraam med undtagelse af blodåren fra halsen til halen, som skal undgås pr. obligatorisk påpasselighed.

Vedrørende fugle er blod og ekskrementer haraam. Udover disse to elementer, hvis andet er fundet i fugle udover det, som er listet ovenover er det forbudt at spise det pr. obligatorisk påpasselighed. (Ayatollah Sistani)


Hvor alkohol bliver serveret

Alt det, som normalt er lovlig at indtage bliver haraam, når det sættes på et bord, hvor alkohol eller anden beruset drink bliver serveret. Derfor bliver det haraam at indtage noget fra det bord. Hvis maden derimod fjernes fra det bord og placeres andetsteds, kan maden indtages. Baseret på obligatorisk påpasselighed er det ikke tilladt at sidde ved et bord, hvor der bliver serveret alkohol. (Ayatollah Sistani)


Det er ikke tilladt for en muslim at drikke følgende:

 • Alkoholiske drikkevarer samt al anden berusende drink, hvad end det kaldes inkl. øl.
 • Effekterne af alkoholen er mange, men de skal ikke tages op her.
 • Juice eller medicin, der indeholder en smule alkohol har ligeledes sin egen bedømmelse:
 • Hvis juicen er udvundet fra væsker, som ikke har undergået en gæring, er den ren og der er ingen indvendinger imod det. Hvis derimod, juicen er udvundet fra gærende væsker, er det forurenet, siden beskrivelsen af beruselse gælder.
 • Blod, ligegyldig hvilken kilde det kommer fra. Det er forbudt/haraam at drikke det, slikke det eller indtage det på alle tænkelige måder. Dette forbud gælder dog ikke i blod-transfusioner givet til en syg mand eller kvinde, som har behov for det. I dette tilfælde skelnes der ikke mellem blodet af en Muslim og en ikke-Muslim.
 • Mælk fra et dyr, hvis kød ikke er tilladt at spise, f.eks. løvens mælk, eller abens eller hvor der findes en hindring som mælk fra en kamel (kendt som jallaala), som er blevet næret på afføring fra et menneske.
 • Modbydelige væsker, f.eks. syrlige juice, forskellige typer af brændstof kultiveret fra petroleum, sprit eller anden væske, som forårsager stor skade på mennesket, som giftige stoffer samt narkotika.
 • Urin fra dyr, hvis kød er haraam at spise; urin fra løven, elefanten osv. Det samme gælder pr. obligatorisk påpasselighed også for dyr, hvis kød er tilladt at spise – selv kamelen. Der er dog ingen indvendinger mod at drikke urin af de tre kategorier af græssende dyr: køer, geder og får, som lægelige midler også selv hvis helbredelse fra en sygdom ikke er målet. (Ayatollah Sistani)

Der er mindre forskelle mellem lærdes meninger omkring dette emne. Deres fatwa bør høres, når behovet opstår.

Alt, som vi har beskrevet som er haraam for en Muslim at indtage eller drikke bliver halal i tilfælde af absolut nødvendighed. Nødvendighed i denne sammenhæng betyder, at der under en given situation ikke findes noget tilladt at spise eller drikke, og at personen er udsat for alvorlig sygdom eller døden, hvis ikke han eller hun spiser lidt mad. Det er ikke tilladt at indtage mere end nødvendigt for overlevelse (skal blot dæmpe sult/tørst). Sådanne omstændigheder kan forekomme i visse fængsler, flygtningelejre, særlige hospitaler eller øde steder.

Dette skal man huske på når man besøger førsteklasses restauranter der præger europæiske storbyer eller i turistområderne i ikke-muslimske lande, hvor halal mad og drikke uden tvivl findes i store mængder, hvis bare der blev sat en smule indsats blev gjort for at lede efter disse. Enhver Muslim vil i sidste ende blive stillet til regnskab for de undskyldninger eller forsøg på at retfærdiggøre for det, de gør.


Læs om mustahab handlinger i forbindelse med mad her.

 

Kilde: http://islamic-laws.com

 

Share

Add comment


Security code
Refresh