Hvordan bedes Eid ul Fitr bønnen?

Bemærk, at disse bedømmelser er fra Sistani. Derfor er visse punkter anderledes ifølge andre lærde. Eid bønnen kan dog accepteres af alle lærde.

1525. Eid ul Fitr og Eid ul Azha bønner er obligatoriske under vor Imams tid (aj), og det er nødvendigt at udføre bønnen i menigheden. Men under det nuværende tidspunkt, hvor den hellige Imam er i okkultation, er disse bønner Mustahab, og kan blive udført individuelt såvel som i en forsamling.

1526. Tiden for Eid bønnen er fra solopgang til Zuhr tid.

1527. Det er Mustahab at spise morgenmad efter solopgang, betale Zakat ul Fitr, og derefter udføre Eid bønnen.

1528. Eid bønnen består af 2 Rak’ats. I den første Rak’a bør en person recitere Surah al Hamd (Åbnings Surah) efterfulgt af en selvvalgt Surah for derefter at sige de fem takbirs. For hver takbir bør han recitere qunoot. Efter den femte qunoot fremsiges endnu en takbir og derefter udføres Ruku og to Sajdah. Derefter fortsættes bønnen ved at rejse sig og fremsige 4 qunoot i denne omgang. Derefter fremsiges det femte takbir og gå derefter i Ruku samt to Sajdah igen. Efter anden Sajdah reciteres tashahud, og bønnen afsluttes med Salaam.

1529. Enhver recitation eller dua er tilstrækkelig i Eid bønnens qunoot. Derimod er det bedre at fremsige følgende Duaa: Allahumma ahlal kibriya'i wal 'azamah, wa ahlal judi wal jaburat, wa ahlal 'afwi war rahmah, wa ahlat taqwa wal maghfirah.

As aluka bihaqqi hazal yawmil lazi ja'altahu lil muslimina 'ida , wali Muhammadin sal lal lahu 'Alaihi wa Alihi, zukhran wa sharafan wa karamatan wa mazida an tusalliya 'ala Muhammad wa Ali Muhammad wa an tudkhilani fi kulli khayrin adkhalta fihi Muhammadan wa Ala Muhammad wa an tukhrijani min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa Ala Muhammad salawatuka 'alahi wa 'alahim. Alla humma inni as aluka khayra ma sa alaka bihi ibadukas salihun, wa auzubika mim masta aza minhu ibadukal mukhlasun.

1531. Ingen bestemt Surah er specificeret for Eid bønnen. Men det er bedre at fremsige Surah Shams efter at have reciteret Surah al Hamd i første Rak’at og Surah al Ghasiya i anden Rak’at. Eller at recitere Surah al ’A’laa og Shams i første og anden Ra’kat henholdsvis.

1532. Det er anbefalet at Eid bønnen udføres på åbne pladser. I Mekkah er det anbefalet at udføre den i Masjid ul Haram.

1533. Det er mustahab at gå barfodet til Eid bønnen, og at udføre Ghusl før bønnen, og at tage en hvid turban på hovedet.

1534. Det er mustahab at Eid bønnens Sajdah udføres på jord, og hænderne hæves under takbirs. Det er ydermere mustahab for den, der beder alene eller som Imam, der leder bønnen for en forsamling at fremsige bønnen højt.

1535. Det er mustahab at følgende tabkirs siges Eid ul Fitr natten (natten før Eid), efter Maghrib og Ishaa bønnen og på Eid dagen efter Fajr bønnen såvel som efter Eid bønnen: ”Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illal lah wallahu akbar, Allahu Akbar, wa lilla hil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana”.

1537. Det anbefalede forholdsregel er (Ihtiyat mustahab) at kvinder bør undgå at deltage i Eid bønnen (offentlige steder). Denne forholdsregel gælder ikke ældre kvinder.

1538. Som i alle andre bønner, bør følgeren (af en Imam i fælles bøn) fremsige alt undtagen Surah al hamd og den anden Surah.

1539. Hvis en følger slutter sig til bønnen på et tidspunkt, hvor imamen allerede har fremsagt nogle takbirs, bør han, mens imamen er i Ruku, sige alle de takbirs og qunoot som man har misset, og det vil være tilstrækkeligt hvis man i hver qunoot siger: SubhanAllah eller Alhamdulillah alene.

1540. Hvis følger slutter sig til Eid bønnen, når imamen er i Ruku, kan han 1. gøre niyyah, 2. Sige den første takbir, 3. Og derefter gå i Ruku.

 

Må Allah swt insha'Allah acceptere jeres faste og bønner. Husk os endelig i jeres duaa.

 

Share

Add comment


Security code
Refresh