Bønnen 2

6-     Bønnen

Obligatoriske elementer

1.  De ting er 11 men bliver opdelt i to kategorier. Søjlerne og udover.

 

2.  Bønnens Søjler:

                   I.         Intentionen (Niyat)

                   II.        Stå positionen (Qiyam)

                   III.       Takbiratul ihraam (Første Allahuakbar som man indleder bønnen med)

                   IV.       Ruku  ( Når man bøjer sig)

                   V.        Sujood (postration)

 

3.     Udover bønnens søjler:

                   I.          Qiraat (Recitationen)

                   II.         Zikr ( Ihukommelsen)

                   III.        Tashahud ( Vidnes erklæringerne når man er i siddende position)

                   IV.        Tarteeb (Rækkefølgen)

                   V.         Muwalaat (successiv rækkefølge)

 

4.     Bønnen indledes med Allahu akbar og ender med Salam (hilsen)

 

5.     Forskellen mellem Søjle delen og non søjle delen er at søjle delen er fundamentalt og hvis et af disse ikke foretages eller tilføjes, af glemsel eller med vilje bliver bønnen ugyldig.

6.     Det andet er obligatorisk og hvis det glemmes eller man tilføjer til det så gør det ikke bønnen ugyldig.

Intention

7.     Må ikke være personlig interesse eller andet end for Guds skyld.

8.     Intentionen skal være at opnå tæthed på Gud og at man adlyder Guds befaling.

Takbiratul Ihram

9.     Ved Takbiratul starter bønnen og under bønnen bliver visse ting ulovlig for en.

10.   Det skal udtales på korrekt arabisk.

11.   Når man fremsiger Takbiratul Ihram skal kroppen være i ro.

12.   Per Ihtiyat Wajib ikke tilknytte det med noget efter.

Qiyam

13.   Det er obligatorisk at stå oprejst inden og efter Takbiratul Ihram.

14.   Man skal også stå oprejst efter ruku inden man går ned i sujood.

Qiraat

15.   Man skal i sine obligatoriske bønner læse surah Al Fatiha og en anden surah i de første to rikaat (del af bønnen).

16.   I tredje og fjerde rikaat kan man enten læse Tasbihaat arbaa eller nøjes med en surah al Fatiha.

17.   Hvis tiden er knap eller der frygtes for liv, ejendele og lign. kan man undlade den anden surah i de første to dele af bønnen.

 

Bønnen

Personen

Bedømmelsen

 

Zuhr og Asr

 

Mand og kvinde

Læses lavt (hviske tilstand hvor struben ikke vibrerer)

 

Maghrib og Isha

 

Manden

Skal læse højt (Nok med at struben vibrerer)

 

 

 

Maghrib og Isha

 

 

 

Kvinden

Skal læse den højt medmindre en non mahram  hører hendes stemme per ihtiyat wajib skal den ikke læses højt

Ruku

18.   Man skal bøje sig så håndfladerne kan nå knæet og denne handling kaldes ruku (at bøje sig i bøn)

 

19.   Disse krav er obligatoriske under ruku:

-       At bøje sig som nævnt tidligere

-       At nævne ihukommelsen

-       Ro i kroppen under nævnelsen af ihukommelsen

-       At stå oprejst efter ruku

-       At kroppen er i ro efter ruku

 

20.  Ihukommelsen i ruku kan være andet men ihtiyat wajib er at der bliver sagt Subhannallah 3 gange eller en gang Subhanna rabbiyal azeeme wa behamdeh (Sayed Sistani har ingen ihityat wajib her).

Sujood

21.   Man skal efter ruku foretage to sujood (postrationer) hvor panden, håndfladerne, knæene samt de to store tåspidser er på jorden.

 

22.   Disse krav er under Sujood obligatoriske:

-     At sætte de 7 kropsdele på jorden (Se Bøn Guiden under sektionen Ny i Islam for detaljer

-      Ihukommelse (zikr)

-      Ro i kroppen under zikr

-      At tage hovedet op og sidde roligt

-      At sætte de 7 kropsdele på jorden

-    At de 7 dele er på lige niveau og ikke højere eller lavere som nævnt tidligere. (4 fingres forskel annullerer bønnen)

-      Stedet skal være rent, hvorpå panden hviles

-      Successive 2 postrationer

-   At være påpasselig med ihukommelsen og dets arabiske udtalelse samt dets rækkefølge og dets successive rækkefølge

 

23.  Ihtiyat wajib er at sige tre gange subhannallah eller en gang Subhana rabiyal A´la wa bi hamdeh (Sayed Sistani har ingen ihtiyat wajib her)

 

24.   Man kan godt hvile panden på papir, sand, sten, bagt ler, kridt, træ og græs.

 

25.   Det er ikke tilladt at hvile panden på guld, sølv, Aqeeq (specielle sten)

 

26.  Hvis man glemmer eller tilføjer to sajdah i en rakah er bønnen ugyldig, men hvis man kommer til at lave en ekstra, er bønnen gyldig.

 

27.  Hvis man kommer i tanke om at man har lavet en for lidt inden man er gået i ruku vender man tilbage og laver den.

 

28.  Hvis man derimod kommer i tanke om det i den anden rakah så er bønnen stadig gyldig men man skal læse bønnen qaza og lave to sajdah sahv (glemsels postration).

 

29.  Når der bliver læst eller hørt et vers fra den hellige koran som indeholder et obligatorisk sajdah skal man lave sajdah med det samme.

Tashahud

30.  I anden og sidste del af bønnen skal man efter sajdah sidde i ro og læse vidnes erklæringerne:

 

”As hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna muhammadan `Abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ´ala muhammadin wa ale muhammad”

Salam

31.  Efter Tashahud skal man sige salam. Det obligatoriske er et af de to følgende sætninger:

-       Asalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.

-       Asalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.

 

32.   Det er anbefalet at man inden de to siger:

-       Asalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh

Tarteeb

33.   Bønnen skal læses i denne rækkefølge:

-          Takbiratul ihram

-          Qiraat

-          Ruku

-          Sujuud

-          I andet og sidste, Tashahud

-          I sidste Salam

Muwalaat

34.   Man skal læse det i rækkefælge uden at der går længere tid imellem. Tidspunktet defineres som at hvis der er nogen, der ser og bedømmer det som at personen ikke beder, så er bønnen ugyldig.

 

Share

Add comment


Security code
Refresh