Salah (Bønnen)

5-    Bønnen

De obligatoriske bønner

        I.            Daglige bøn

      II.            Ayaat bønnen

    III.            Bønnen for den afdøde

    IV.          Bønnen, der skal bedes for en obligatorisk runde om Kabaen

      V.         En faders skyldte bønner på den ældste søn (Ihtiyat Wajib –Sayed Sistani)

    VI.         Bøn, som bliver obligatoriske ved ed

Tidspunkter

1.       FAJR: Når der fra østen begynder at vise sig hvidt, som bevæger sig opad bliver kaldt den første fajr og når denne bliver spredt ud bliver tidspunktet nævnt anden fajr. Her starter tiden og man kan bede morgenbønnen til solen stiger op (shurooq)

2.       ZUHR: Når skyggen når dets minimum og begynder at vokse sig større igen, er Zuhr tiden gået ind

3.       MAGHRIB: Dette er, når det røde på himlen fra østen efter solnedgang forsvinder

4.       Det er lovligt, at adskille bønnerne Zuhr/Asr og Maghrib/Isha. Man kan dog også slå dem sammen

5.       Det er anbefalet at bede sine bønner ved dets primære tidspunkt

Qiblah og retning

6.       Kabaaen er qiblah for muslimerne og det er imod denne man beder alle sine bønner

7.       Hvis man er nogenlunde indenfor retningen, er bønnen gyldig

8.       Hvis man efter bønnen finder ud af, at retningen ikke har været mod Kabaen er ens bøn gyldig, men ihtiyat mustahab bede den Qaza (gøre op for den igen)

Den bedendes påklædning

9.       Mænd: Dække deres private dele og det er bedst at dække sig fra navlen til knæene

10.   Kvinder: Hele kroppen på nær hænderne til håndleddet og fødderne til anklen og ansigtet i samme mængde, som man vasker under wudhu

11.   Påklædningen skal opfylde følgende krav:

-          Ren

-          Mubah (ikke være stjålet)

-          Ikke være af læder af dyr, der ikke er slagtet islamisk

-          Ikke være af haram dyr

-          Mandens tøj må ikke være guld eller silke
 

12.   At have sort påklædning, noget med et ansigt på eller have åbnet kraven er makruh i bønnen

13.   Det er anbefalet at være klædt i hvidt, dufte godt og at bære en Aqeed ring under bønnen

Stedet for bøn

14.   Stedet, man ønsker at bede på, skal opfylde følgende krav:

-          Mubah

-          Uden bevægelse (som under transport)

-          Ikke trængt, således at man ikke kan stå, bukke eller gå i postration

-          Stedet man lægger panden skal være ren

-          Stedet man lægger panden skal ikke være fire fingre højere eller lavere end stedet knæene hviler og per ihtiyat wajib skal der heller ikke være forskel mellem pandens sted og stedet ens tæer hviler. (Sayed Sistani nævner ikke ihtiyat wajib her)

15.   Man kan ikke bede sin bøn et sted, man ikke har fået tilladelsen for

16.   Man kan ikke bede et sted der købt af penge man skulle give som Khums eller Zakat

17.   Man kan ikke bede på et tæppe eller lign., der er stjålet

18.   Hvis man ikke kan bede bønnen stående, beder man den siddende

19.   Sajdah på papir er tilladt

20.   Per Ihtiyat Mustahab skal kvinden stå bag manden og bede. Stedet, hvor hun skal hvile sin pande skal være lidt bag mandens sted (forskudt). (Per Ihtiyat Wajib skal kvinden stå bag manden, i hvert fald skal panden hvile omtrent samme niveau som mandens knæ når han går i postration – Sayed Sistani)

I moskeen

21.   Det er ulovligt per Ihtiyat wajib, at udsmykke moskeen med guld. (Per ihtiyat mustahab ej med billeder af dyr eller mennesker – Sayed Sistani)

22.   Man må ikke sælge en moske, heller ikke dens grund

23.   At gøre moskeen Najis er haram

24.   Hvor det er bedst at bede (i rækkeføge):

-          Masjid Al Haraam

-          Masjid Al Nabawi

-          Kufa moskeen

-          Bait Al Muqaddas moskeen

-          Enhver bys centrale moske

-          Lokalområdets moske

-          Basarens moske

25.   Det er anbefalet, at bede ved en Imams hellige skrin, faktisk mere anbefalet i en moske, idet en bøn ved Imam Alis hellige skrin er lig med 200.000 bønners belønning

Azaan og Iqamah

26.   Det er anbefalet at sige Azaan og Iqamah før bønnen

Azaan:

-          4 x Allahu akbar (Gud er mægtigere end alt)

-          2 x Ash hadu an la ilaha illal lah (Jeg bevidner, at der er ingen Gud men Allah)

-          2 x Ash hadu anna Muhammadan rasu lul lah (Jeg bevidner, at Muhammad er Guds profet)

-          2 x Hayya´alas salah (Skynd jer til bønner)

-          2 x Hayya´alal falah (Skynd jer til frelse)

-          2 x Hayya´alal khairil amal (Skynd jer til den bedste handling)

-          2 x Allahu akbar

-          2 x La ilaha illal lah (Der er ingen Gud men Allah)

Iqamah:

-          2 x Allahu akbar (Gud er mægtigere end alt)

-          2 x Ash hadu an la ilaha illal lah (Jeg bevidner, at der er ingen Gud men Allah)

-          2 x Ash hadu anna Muhammadan rasu lul lah (Jeg bevidner, at Muhammad er Guds profet)

-          2 x Hayya´alas salah (Dkynd jer til bønner)

-          2 x Hayya´alal falah (Skynd jer til frelse)

-          2 x Hayya´alal khairil amal (Skynd jer til den bedste handling)

-          2 x Qadqa matis salah (Bønnen er oprettet)

-          2 x Allahu akbar

-          1 x La ilaha illal lah (Der er ingen Gud men Allah)

Share

Add comment


Security code
Refresh