Mutaharat (renselse)

1.        Alt kan blive renset og rent. Disse ting renser:

·          Vand

·          Jorden

·          Solen

·          Istihala (forvandling)

·          Intiqaal (overførelse)

·          Islam

·          Tabiat (Rent via andet der bliver rent)

·          Fjernelse af urenheden

·          Istibra er et urent spisende dyr

·          Forsvinden af en muslim

Vand

2.      Noget flydende, der ikke længere er vand eller som vand (eksempelvis sodavand elle mælk), kan ikke rense.

3.      Vand, der vejer mere end 384 liter kaldes for Kurr. (At bruge et specifikt vægt til at definere Kurr vand er ikke fri for fejl. Kurr vand har målet af 36 spand og hver spand er 22 centimeter  Sayed Sistani)

4.      Mindre end 384 liter vand (Qalil) kan ikke fjerne urenheden eller rense medmindre der er tale om løbende vand som bl.a. i vaskemaskinen eller fra en vandhane.

5.      Mindre end 384 liter vand bliver urent, hvis det berører noget urent.

6.      Regnvand, som falder på noget urent og fjerner det, så der end ikke er tvivl omkring det gør emnet rent.

7.      Regnvand kan også rense beklædning.

Renselse af elementer via vand

8.      Hvis man skal vaske urent grej, er det nok at vaske det 1 gang med kurr vand og 3 gange med qalil vand. Medmindre det er berørt af alkohol, svin eller hund.

9.      Hvis det er andet end grej og er blevet urent af urin, skal det vaskes 1 gang med kurr vand og 2 gange med qalil vand.

10.   Hvis det er andet end grej og er blevet urent af andet end urin, skal det vaskes 1 gang med kurr vand og 1 gang med qalil vand.

Tal

Urent grej

Qalil

Kurr

Forklaring

1

En hund har spist, slikket eller rørt det

Ihtiyat Wajib 2 gange

Ihtiyat Wajib 2 gange

Man skal inden vask rense den med jord/sand

2

Et svin har berørt eller spist af det

7 gange

Ihtiyat Wajib 7 gange

Rense med jord/sand er Ihtiyat Mustahab

3

Er urent med vin

3 gange men anbefalet 7 gange

1 gang

Ikke nødvendig med jord/sand renselse

 

Vand

11.   Fodsålen eller en skosål, der er urent mens man vandrer kan blive ren ved at gå. Først fjernes som altid urenheden og herefter skal følgende krav opfyldes.

·         Jorden skal være ren

·         Jorden skal være tør

·         Jord, sand, sten og lign.

·         Gå minimum 15 skridt

Solen

12.   Solen kan rense følgende:

·         Jorden

·         Bygning og ting der er tilknyttet bygningen som vinduer

·         Træer og planter

Istihala

13.   Hvis noget ændrer sig og forvandler til andet, er det rent som f.eks. dødt forvandles til jord og korn bliver til plante.

Intiqal

14.   Hvis menneskeblod overføres til en myg, er det rent.

15.   En del af et dyr sættes på et menneske (eksempelvis ved operation) er også ren.

Islam

16.   En vantro bliver ren i det øjeblik han bliver muslim og accepterer Islam og har sagt trosbekendelsen: Jeg vidner at der findes ingen Gud men Allah. Jeg vidner at profeten Muhammad er Allahs sendebud.

Tabiat

17.   Hvis vin bliver til eddike bliver dets grej også ren.

Istibra af et dyr der har spist urent

18.   For at rense sådanne dyr via rent mad, se venligst nedenfor:

·         Kamel: 40 dage

·         Ko: 20 dage

·         Ged: 10 dage

·         And: 5 dage

·         Kylling: 3 dage

Share

Add comment


Security code
Refresh