Taqlid og Wilayat Al Faqih

 1.    Det er obligatorisk enten at udføre Ijtihad (blive en retslærd), udføre forsigtighed eller gøre Taqlid (følge en lærd i hans bedømmelser)

2.      En Marja skal have opfyldt følgende krav:

   Ijitihad

-      Pubertet

-        Mand

-       Legitim fødsel

-       Sindig

      Retfærdighed

-       I live

-      12 Imamers Shia

-      Itiyat Wajib være den mest uddannet (Alaam) og ikke søge verden (materialisme)
 

3.     Man kan sagtens følge en mujtahid, hvis residens er udenlands.

4.   Det er Ihtiyat Wajib, at følge den mest uddannet lærd og som har en bedre kompetence end andre lærde hvad angår:

·         Identifikation af Guddommelige love

·         Udledning af religiøse love fra beviserne

·      Være opmærksom omkring hans tids omstændigheder, hændelser for det kan påvirke  identifikationen af de religiøse regler samt have indflydelse på fremstillingen af juridiske meninger.

5.     Det er ikke et problem at følge flere mujtahid (lærd), hvis det viser sig at de har spidskompetence indenfor bestemte emner. Faktisk  vil det være obligatorisk, hvis deres bedømmelser er forskellige indenfor bestemte emner.

6.      Der er intet galt i at følge en mujtahid, der ikke er den mest uddannet, så længe hans bedømmelser ikke går mod den mest uddannet  lærds bedømmelser.

7.     Det er nok med 2 retfærdige eksperters erklæring omkring hvem, der er den mest uddannet lærd og hvis denne opfylder alle kravene  for at være en mujtahid, er det tilladt at følge denne lærd.

8.   Det er Ihtiyat Wajib ikke tilladt at skifte en marja (en mujtahid hvis bedømmelser man kan følge) medmindre den anden er mere uddannet.

9.    Hvis der er uenighed mellem en Wali Faqihs (den juridiske leder) hukm (ordre) og en marjas fatwa (bedømmelse) skal Wali Faqihs hukm med respekt til emnerne, der vedrører administrationen af den islamiske stat og de generelle anliggender for muslimerne følges. Udover dette er enhver nød til at følge deres egen Marja i personlige sager.

10.  Det er obligatorisk at følge en Wali Faqihs ordre under udstedelsen af bl.a. hellige krig (Jihad) selvom ens Marjas bedømmelse går imod. Det er obligatorisk at adlyde edikterne af lederen af muslimerne med henblik på den muslimske samfunds anliggender som inkluderer at forsvare islam og muslimer imod aggressive vantro og tyranner.

11.  Ifølge Shia islam er det obligatorisk for alle muslimer at underkaste sig Lederens edikter og ordrer. Denne regler inkluderer også alle mujtahid såvel som deres følgere.

12.  Den absolutte autoritet af en kvalificeret mujtahid betyder, at den sande religion – islam, som er den sidste Guddommelige religion og som vil eksistere til dommens dag, er en religion af regering og administration af sociale anliggender. Derfor er det vigtigt for det islamiske samfund på alle niveauer at have en værner for deres anliggender, en regent og en leder som kan forsvare det islamiske samfund og muslimer imod deres fjender. Han skal bevare, beskytte og sikre deres sociale system, etablere retfærdighed iblandt dem, forhindre de stærke i at forfølge de svage og for dem opnå de kulturelle, politiske såvel som sociale udviklings og fremgangs midler. På gennemførelsesstadiet kan ovenstående mål komme i konflikt med tilbøjeligheder, ambitioner, interesser og friheden af nogle indivder. Derfor efter at have accepteret pligten af lederskab ifølge islamisk lov, er det obligatorisk for lederen af muslimerne at bruge nødvendige midler når han egentlig mener der er brug for dem og udstede ordrer i overensstemmelse med islamisk retsvidenskab og jurisprudens. Generelt når islam og muslimernes interesser er emnet skal den juridiske leders vilje og autoritet absolut være overlegen folkets vilje og kræfter under uenigheder. Dette er en kort forklaring af Absolut Autoritet.

13.  Det er obligatorisk for enhver at adlyde Wali Faqihs ordrer selvom ens Marja er uden for den islamiske nation eller ikke tror på den  absolutte autoritet.

14. Autoriteten af en juridisk leder er et aspekt af Wilayah og imamaten som former et af de fundamentale principper af shia troen med  en forskel og det er at man udleder bedømmelser. Ergo er Wilayat Al Faqih en del af troen. Hvis man derimod via sin fornuft og logik  ikke er overbevist så er man undskyldt.

15. Enhver jurist (faqih) har wilayah (autoritet) over ”umoor al hisbiyah”, som er ikke-juridiske anliggender. For generelle anliggender som  er tilknyttet til social orden, afhænger wilayaten af en faqih og håndhævelsen af wilayah afhænger af specifikke betingelser, hvoraf en  af dem er populariteten i accepten af en faqih iblandt majoriteten af de troende. (Sayed Sistani)

Share

Add comment


Security code
Refresh