Undersøgelse af potentiel ægtefælle & bryllupceremoni

 

 ”Og et af Hans tegn er at Han skabte partnere fra jer selv til jer, så i kan finde ro i dem og Han skabte mellem jer kærlighed og barmhjertighed, og i dette er der tegn til det reflekterende folk.” [Romerne: 21]

De praktiske love er beskrevet forneden, hvor reglerne er stillet op således, at en lærds navn vil påføres, hvis denne (påskrevne lov) accepteres af den pågældende lærd.

K Khamenei

M Makarem Shirazi

S Sistani


1 Ægteskab og dets ceremoni 

1.1 Hvis man frygter at man falder i synd og fordærv, fordi man ikke har en ægtefælle, er det obligatorisk for en at blive gift.

K M S


2 Undersøgelse omkring ægtefælle
i) Den indirekte undersøgelse

2.1 Det er tilladt at lave en undersøgelse af ens kommende ægtefælle og vedkommendes familie, selv hvis man skal finde deres fejl.

K M S

ii) Den direkte undersøgelse

2.2 Det er tilladt at begge parter kan spørge ind til hinanden direkte for at undersøge omkring et muligt ægteskab så længe der ikke er mulighed for at synde eller falde i fordærv.

K M S
 

2.3 Det er tilladt at se den kommende ægtefælles krop med henblik på undersøgelse, så længe det ikke er af lyst, og at indgåelse af ægteskab besluttes på baggrund af dette og der ikke er forhindringer i at få disse to gift.

K S
 

2.4 Ingen af parterne må se på hinanden med lystige øjne, men hvis de ved, at de efter at have set hinanden ubevidst føler en lyst dukke op, er der intet problem i det.

K M S
 

2.5 Dette blik og undersøgelse af hinanden, skal være den sidste del af undersøgelsen inden indgåelse af ægteskab.

K M S
 

2.6 Hvis denne undersøgelse ikke gør en forskel på en eventuel indgåelse af et ægteskab eller undersøgelsen af muligheden for at finde modparten som ægtefælde, er det ikke tilladt at se.

K M S
 

3 Regler for Istikhara

3.1 Det er ikke obligatorisk at følge en istikhara lavet vedrørende ægteskab.
 

4 Regler for forlovelse

4.1 Så længe, der ikke er blevet læst islamisk ægteskabsformular og en kontrakt ikke er gældende, er manden og kvinden stadig ikke-mahram (over for hinanden).

K M S
 

5 Midlertidig ægteskab

5.1 Hvis pigen er jomfru, kan ægteskabsformularen ikke reciteres, førend at man har fået hendes faders tilladelse. Udover dette, er det ikke nødvendigt med en tilladelse.

K S
 

6 Regler vedr. forberedelsen af et bryllup

6.1 Det er ikke tilladt at købe guld til gommen med den intention at få ham til at bruge det. 100 % silke er heller ikke tilladt (for manden at iklæde sig).

K M S
 

6.2 Man må ikke købe for de penge, der er blevet gjort obligatorisk at betale khums af, medmindre at man har fået tilladelse af en islamisk dommer eller hans repræsentant.

K M
 

6.3 Det er ikke tilladt at købe notorisk tøj til hverken gommen eller bruden.

K M S
 

6.4 Det er ulovligt at købe barberingsgrej eller skum med den intention, at gommen skal barbere sit skæg af.

K M S
 

6.5 Det er haram at invitere musik-performere.

K M S
 

7 Bryllupsfesten

7.1 Det er ikke tilladt for mænd at danse medmindre, at det er for sin ægtefælle.

K
 

7.2 Det er ikke tilladt at spille eller at lytte til underholdende musik.

K S
 

 

8 Diverse

8.1 Det er per ihtiyat  wajib (pr. obligatorisk forhodsregel) ikke tilladt at barbere sit skæg af, medmindre at det forårsager ham hårdheder.

S
 

8.2 Hvis man barberer skægget under hagen ved halsen eller over kinderne og det ikke anses som at barbere, men at trimme skægget, er det ikke et problem.

K
 

8.3 Man må gerne barbere sin moustache af.

K M S
 

8.4 Det er ikke tilladt at spille på ting, der normalt er kendt for at være hasard. Selv hvis man ikke spiller om penge eller andet.

K
 

8.5 Kortspil og skak er haram.

S
 

8.6 En kvinde må gerne udsmykke sig for andre end sin mand, når hun skal til en forsamling, hvor ingen ikke-mahram ser hende. Hun skal dog søge sin mands tilfredsstillelse og godkendelse.

K M S
 

8.7 Det er obligatorisk at komme af med hasard ting, uanset om det bliver brugt eller ej.

K
 

Share

Add comment


Security code
Refresh