Zakat

1861 Sistani og 1853 Khamenei: Det er obligatorisk at betale zakat af følgende ting:

1-      Hvede

2-      Byg

3-      Dadler

4-      Rosiner

5-      Guld

6-      Sølv

7-      Kameler

8-      Køer

9-      Får (geder)

10-   Obligatorisk Ihtiyat også omkring rigdommen i business (Sayed Sistani)

Så er man ejer af ovenstående elementer skal man betale den bestemte mængde af elementerne i Zakat som vil blive nævnt.

Hvede, byg, dadler og rosiner

1872 Sistani og 1864 Khamenei: Zakat bliver obligatorisk på hvede, byg, dadler og rosiner når deres kvantitet når den skattemæssige begrænsnings som ligger på 847 kg.

Guld

1904 sistani og 1896 Khamenei: Der er to skattepligtige grænser for guld:

1-      Den første grænse er 20 Misqaal (shari)(15 almindeige misqaal) og en misqaal er svarende til 3,456 gram. Når guldet når 20 misqaal og andre nødvendig betingelser også er opfyldt skal man betale 1/40 dele af det som er 1,728 gram som skat.

2-      Den anden skattepligtige grænse på guld er gældende når guld er udover 20 shari misqaal. Hvis yderlige 4 misqaal (3 almindelige misqaal) kommer til skal man betale 2,5 procent af den samlede mængde. Samme regel er gældende når og hvis løbende tilføjelser finder sted.

Sølv

1905 Sistani og 1897 Khamenei: Der er to minimum skattepligtige grænser for sølv:

1-      Den første er 105 almindelige misqaal, 483,88 gram og når denne mængde er nået skal man betale 2,5 procent af det i skat.

2-      Den anden grænse er når der adderes 21 misqaal så man skal betale af 126 misqaal.

Derfor vil en person som giver 1/40 del af al den guld og sølv vedkommende er i besiddelse af, have givet den obligatoriske mængde og i nogle tilfælde mere end det.

Zakat og dets brug

1933 Sistani og 1925 Khamenei: Zakat kan blive brugt på følgende 8 formål:

1-      Det kan gives til en fattig person som ikke kan eller ikke har potentiale til at imødekomme hans egne udgifter, såvel som hans familie for et års periode. Dog er man ikke klassificeret som fattig hvis man har kunst eller i besiddelse af ejendom/kapital som kan imødekomme ens udgifter.

2-      Det kan gives til en miskin(nødlidende) som lever et hårdere liv end en faqir (fattig).

3-      Det kan gives til en af imamens wakil eller hans repræsentanter som kan samle zakat, for at værne det og holde regnskab med det og for at give det til enten imamen, imamens repræsentant eller de fattige.

4-      Den kan gives til non muslimer som kan via dets resultat blive tiltrukket af islam, eller som kan assistere muslimer med zakat for at kæmpe mod fjenderne eller for andre berettiget årsager. Det kan blive givet til de mennesker hvis overbevisning om profeten eller imam Alis wilayah er ustabil eller svag, så længe det kan resultere i at deres overbevisning bliver sikret.

5-      Det kan blive brugt til at frikøbe slaver for at befri dem.

6-      Det kan blive givet til en person som skylder noget og ikke kan betale sin gæld.

7-      Det kan blive brugt i Guds vegne i ting som generelt kan gavne muslimer, såsom at bygge en moske, en skole for religiøs uddannelse, holde en by ren og lign.

8-      Det kan gives til en rejsende der er strandet.

Punkt 3 og 4 kan ikke gøres uden en imams tilladelse, hans repræsentant og det samme er gældende omkring punkt 7 ved en obligatorisk ihtiyaat. (Sistani)

(Vi råder jer dog til at kontakte din egen lærds repræsentant inden du betaler zakat selv da der er andre forholdsregler der skal tages hensyn til foruden disse kan man risikere at skulle betale zakat igen)

Fitra

1999 Sistani og 1991 Khamenei: Ved solnedgang natten før Eid ul Fitr skal en person som er voksen, sindig og hverken fattig, slave eller ved ubevidsthed, på sin egen vegne og på vegne af de som er afhængig af ham, omtrent 3 kg hvede, byg, dadler, rosiner, ris og lign. per person. Det er nok at betale prisen på en af disse nævnte ting men obligatorisk ihityaat at det ikke skal være mad som ikke er mindre af ved hans område.

 

Share

Add comment


Security code
Refresh