Khums

Khums

1760 Sistani 1751 Khamenei: Khums er obligatorisk på 7 ting.

1)      Profit

2)      Mineraler

3)      Skatte

4)      Blanding af lovlig og ulovlig

5)      Perle fundet via dykning

6)      Krigsudbytte

7)      Et landområde købt af en Zimmi (ikke muslim der bor under beskyttelsen af den islamiske stat) fra en muslim

1761 S og 1752 K: Hvis en person indtjener via handel, industri eller på andre måde såsom at bede og faste på vegne af en afdød og det overgår hans årlige udgifter for at vedligeholde sig selv og sin familie skal denne betale Khums (1/5) fra overskuddet i forhold til regler forklaret senere.

1765 S 1756 K: Hvis man opsparer fra de årlige udgifter grundet økonomisering og sparsommelighed, så skal man betale Khums.

1766 S og 1757 K: Hvis udgifterne betales af en anden person så skal personen selv betale Khums af hele sin indkomst.

1784 S og 1775 K: Man skal ikke betale Khums af indtjeningen i løbet af året for tøj, mad, møbler, køb af hus, sønnens ægteskab, datterens medgift, Ziyarat og lign. forudsat det ikke har været uden for hans status og denne ikke har været ekstravagant.

Halal blandet med haram

1822 S og 1813 K: Hvis halal blandes med haram på en måde hvor det ikke er til at skelne og identificere hvad der er hvad, og hverken ejeren eller dets mængde er kendt, bør den pågældende person betale Khums af det hele hvorefter balancen vil blive halal.

Bortskaffelsen af Khums

1843 S og 1834 K: Khums bør opdeles i to dele. Den ene del er Sahme Sadaat og skal gives til en Sayed der er fattig eller hjemløs eller er strandet uden økonomi på dennes rejse. Den anden del er Sahme Imam og skal under okkultationen gives til en Mujtahid der opfylder alle krav eller brugt på ting som man har opnået tilladelsen for af en Mujtahid. (Sistani: Per obligatorisk Ihtiyat skal denne Mujtahid være Alaam (højst uddannet) og kende til de offentlige anliggender).

Share

Add comment


Security code
Refresh