Hawza Studier - Hawza og eHawza


Vi har valgt at dele denne sektion i to dele bestående af Hawza og eHawza. Hawza er den fysiske Hawza som man kan studere i udlandet. Idéen bag eHawza er at tilegne sig muligheden for at studere online. Læs mere om eHawza længere nede.


Hawza – Avancerede Islamiske Studier

Ordet Hawza refererer til en traditionel Islamisk skole for videregående uddannelse. Dette afsnit er dedikeret til ressourcer og informationer i forbindelse med Hawza studier i udlandet.


Hawza Centre

En af de største shia-muslimske lærde, der har levet var Shaykh al-Tusi (385 EH/995 e.Kr. - 460 EH/1067 e.Kr.). Han etablerede Hawza 'Ilmiyya i Najaf (Irak), som forblev det vigtigste center for læring for Shi'a muslimer i over 1000 år indtil dens fald i det sidste århundrede. Med tilbagegangen i Najaf, steg byen Qom (Iran) i fremhævelse og forbliver til dags dato som det primære centrum for traditionel islamisk læring for Shi'a muslimer.

 

Hvad er Hawza Studier?

Lingua Franca i Hawza’en

Med skiftet i de primære Hawza’er fra Najaf til Qom, var indflydelsen fra Iran uundgåelig. Som et resultat, er der nu et lige antal, hvis ikke flere islamiske ressourcer produceret på persisk (farsi), som der er på arabisk, men trods dette skal de oprindelige kilder (Koranen og Hadith) fortsat bevares og undersøges på arabisk.

På website Al-Islam.Org kan du finde Hawza foredrag på engelsk præsenteret af nogle af de førende forskere i Qom i dag. Siden har også noget materiale på engelsk og vil fortsætte med at tilføje flere foredrag, som de modtages.
 

Hawza Fag

De fleste af de traditionelle fag på Hawza hænger sammen og supplerer hinanden. For eksempel skal en, der stræber efter at specialisere sig i retspraksis (fiqh) også undersøge andre videnskaber i dybden såsom principperne indenfor retslære (Usul al-Fiqh), arabisk sprog og grammatik, videnskaberne om Koran (’Ulum al- Qur’an), Hadith, islamisk historie (Tarikh), teologi (Aqaid), Koranen eksegese (Tafsir), logik (Mantiq) osv.

Mens nogle kan studere i Hawza i årtier og vie hele deres liv til studiet og undervisning i de traditionelle islamiske videnskaber, kan andre studere så lidt som 3-5 år i Hawza og derefter vende tilbage til deres hjembyer (undertiden som en fuldtidsansat islamisk missionær [muballigh]), samtidig med at studere på egen hånd. En anden almindelig praksis i de seneste år er for unge mænd og kvinder at tage 1-3 måneder intensive kurser på Hawza’er i Iran, især i deres sommerferie.

Behovet for personer i samtlige videnskaber er også ved at blive realiseret, og derfor er Hawza’erne i dag er også ved at indføre verdslige fag i pensummet såsom menneskelig psykologi, sociologi, aktuelle affærer og statskundskab, engelsksprogede studier, geografi, sammenlignende religioner / verdensreligioner, vestlig filosofi osv.
 

De traditionelle fag, der undervises på Hawza kan opdeles i følgende punkter:

1. Mantiq (Logik)

2. Usul al-Fiqh (Principper for Retslære)

3. Fiqh (Retslære)

4. Tafsir al-Qur'an (Koranen Eksegese)

5. 'Ulum al-Qur'an (Koran Videnskab)

6. 'Ilm al-Hadith (Sædvane og dets Videnskab)

7. 'Ilm ar-Rijal (Videnskaben af Berettere)

8. Tarikh (Historie)

9. Aqaid / Kalam (Teologi)

10. Lugha (Sprog Studier)

11. Falsafa (Islamisk filosofi)

12. 'Irfan (Islamisk mysticisme)
 

1. Mantiq (Logik)

Mantiq eller Islamisk logik er en lignende videnskab til det, der kaldes traditionel logik på vestlige universiteter (i modsætning til moderne logik som der undervises i et felt indenfor matematik).

Mantiq er normalt et af de første emner, der skal undervises i Hawza, fordi det ses som et "værktøj" (snarere end en selvstændig videnskab undersøgt for dets egen skyld), som er nødvendig for korrekt tænkning og fradrag, når man studerer alle andre islamiske videnskaber. Især er det afgørende i teologi (Kalam / aqaid) studiet og er en nødvendig forudsætning for at studere islamisk filosofi (falsafa). Mens et overfladisk kendskab til kalam eller falsafa uden logik kan være en fordel, er studiet af logik altafgørende for at forstå det grundlæggende i teologi.

Den berømte muslimske filosof og logiker, al-Farabi, definerer logik (mantiq) som en instrumental, regelbaseret naturvidenskab med henblik på at lede intellektet mod sandheden og beskytte den fra fejl i dens handlingsræsonnement. Al-Farabi sammenligner også logik med værktøjer som linealer og kompasser, som anvendes til at sikre nøjagtighed, når vi måler fysiske genstande. Ligesom disse værktøjer, kan logiske foranstaltninger være anvendt af deres brugere til at kontrollere både deres egne handlinger i ræsonnement og de andres argumenter. Logik er især nyttigt og vigtig til at vejlede intellektet, når den står over for behovet for at træffe afgørelse mellem modstridende udtalelser.

For Shi'a-muslimer er ikke kun logik (mantiq) vigtig i teologi og filosofi, men det er et forekommende tema i shi’itisk retspraksis (som de kalder "Aql" (brugen af intellektet) som et middel til udledelse udover Koranen, hadith og ijma). Sunnierne anvender ikke brugen af logik i samme grad (se http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia) og læner sig i stedet op ad qiyas (ræsonnement analogt), som Shi'a-muslimerne afviser som en form for religiøs afvigelse.

Med opståen af Ash'arite skolen (som størstedelen af sunni-muslimer tilhører i dag) og med læren af individuelle personer som Abu Hamid al-Ghazali og Ibn Taymiyya, var studiet af logik og filosofi ikke begunstiget blandt sunnier, og endnu er al-Ghazali også (der skrev imod filosofi og menes at have behandlet et varigt slag for sin undersøgelse blandt muslimer) menes at have sagt: "man lam ya'rifi al-mantiqa fa laa thiqata Lahu fi 'l-Uloom" ("enhver, som ikke kender logikken, har ingen troværdighed i (spørgsmål) af religiøse viden”). Dette viser logikkens status og den betydning, der burde være blandt alle muslimer, som stræber efter at blive forskere.

Bemærk: Nogle Hawza’er kan også begynde med første Khulasat al-Mantiq af Sh. 'Abd al-Hadi Fadli før han studerede Mantiq al-Mudhaffar.
 

2. Usul al-Fiqh (Principper for retslære)

I de tidlige dage af Islam anvendte lærde alene Koranen og hadith for at forstå Islams praktiske love. De har samlet alle de traditioner/beretninger til deres rådighed baseret på spørgsmål indenfor retspraksis. Det er derfor blevet sagt, at den tidlige jurist (faqih) faktisk ikke var mere end nu til dags eksperter i hadith (muhadith).

Med tiden skulle en jurist dog uddannes i andre videnskaber ligeledes, fordi mange praktiske problemer opstod, som var uden for rammerne end blot den bogstavelige fortolkning af Koranen og hadith. Der var nu behov for en videnskab, som for eksempel ikke kun diskuterede retspraksis indhold af et Koran vers eller hadith, men også generelle principper bag det, som jurister kunne nå frem til når de fulgte andre love om andre emner. Denne videnskab er videnskaben om principperne for retslære ('ilm Usul al-fiqh). Normalt betegnet som 'Ilm al-Usul (videnskabens principerklæring) eller Usul al-fiqh (principperne for retslære).

En studerende vil typisk begynde med Mabadi Usul al-Fiqh af Sh. Abd al-Hadi Fadli eller Al-Moojaz fi Usul al-Fiqh på 2 bind af Ayatullah Jaffar Subhani (som ud over andre bøger om Usul al-Fiqh er tilgængelig online her). Derefter er de to mest populære studerede værker:

1. Durus fi Usul al-Fiqh (blot kaldet Halaqat) af Shahid Ayatullah Baqir al-Sadr. Dette er opdelt i 3 kurser med det sidste kursus eller Halaqa der yderligere bliver opdelt i 2 bind.

2. Usul al-Fiqh af Sh. Mudhaffar (blot kaldet Usul al-Mudhaffar). Dette er opdelt i 2 bind.

Den første Halaqa af Shahid al-Sadr er nu tilgængelig på engelsk. Når Hawza studerende har afsluttet disse værker, er de nu klar til at studere de mere avancerede klassiske værker af Usul al-Fiqh, som er ar-Rasail, al-Kifayah og Ma'alim al-Usul.
 

3. Fiqh (Retslære)

Fiqh (retslære), er en af de største (hvis ikke ’den største’) videnskaber, som de fleste af de andre fag roterer om. Undersøgelsen af Islams praktiske love og hvordan man kan udlede dem, er delt op i områder af retspraksis såsom renselse, bøn, faste, hajj, ægteskab, handel osv. For mere information om divisioner i denne videnskab, se Fiqh og fuqaha.

Begyndere starter normalt deres studier i Fiqh med Mukhtasar An-Nafi efterfulgt af Sh. Jawad Mughniyas Fiqh al-Imam Jafar as-Sadiq [a] selv om sidstnævnte hurtigt bliver erstattet af andre værker som Al-Duroos fi al-Fiqh al-Istidlali af Sh. Baqir al-Irwani.

En højere tekst, som enhver Hawza studerende skal undersøge, er Shahid al-Thani på 9 bind al-Zabdat al-Fiqhiyya fi Sharh Rawdat al-Bahiyya, som er kendt som Sharh Lum'ah. Dette værk er en kommentar til Lum'ah af Shahid al-Awwal.

Yderligere tekster, der kan studeres på siden, er Shara'i al-Islam (al-Hilli), Ayaat Al-Ahkam (al-Irwani) og bøgerne af lovgivningerne (tawdhih al-masail) af nuværende og tidligere højt-rangerede retslærde.

En gren af fiqh som på et tidspunkt ikke blev anerkendt som et selvstændigt fag er Al-Qawaid al-Fiqhiyya (love og principper for retspraksis). Dette er et særskilt fag men bliver ofte forvekslet med Usul al-Fiqh. To populære tekster om dette emne er al-Qawaid al-Fiqhiyya (2 bd.) af Sh. Baqir al-Irwani (Qom) og al-Qawaid al-Fiqhiyya bind 1 og bind 2 af Ayatullah Makarim Shirazi (Qom).
 

4. Tafsir al-Qur'an (Koran eksegese)

'Ilm al-Tafsir eller "Videnskaben om Koran eksegese" er normalt en systematisk (enten sekventielt eller tematisk) eksegetisk undersøgelse af Koran vers. Dette fag studeres i bredt omfang af alle Hawza elever og en, der vælger at specialisere sig i dette område, bliver en mufassir eller Koran kommentator. Både shi’tiske og sunni lærde har bogstaveligt talt skrevet hundredvis af Tafsir (fortolkning) værker gennem tiderne. Nogle shi’itiske lærde begrænser ordet Tafsir til at være en fortolkning af Koranen fra Profeten (fvmhohf) selv og hans særlige husstandsmedlemmer (Ahl al-Bayt). De betragter alle andre fortolkninger som værende en personlig refleksion (tadabbur). Det er også almindeligt, at studerende danner små studiegrupper for at dele og diskutere deres forståelse af Koranens vers (dvs. at engagere sig i tadabbur).

I de sidste to årtier har det mest populære Tafsir værk været de 20 bind af Tafsir al-Mizan af Allamah Tabataba’i. En engelsk oversættelse af dette værk findes også i dag. Senere er andre, nyere, Tafsir værker kommet og bliver fremtrædende.
 

5. 'Uloom al-Qur'an (Koranens Videnskab)

I modsætning til Tafsir al-Qur'an, som forklarer og diskuterer de 6000+ vers i Koranen, studerer denne videnskab Koranen holistisk. For eksempel historien bag Koranen - hvordan den blev åbenbaret, årsagerne bag åbenbaringerne, hvordan den blev udarbejdet og sammensat, af hvem og hvornår, dens bevarelse gennem tiderne, variationerne i sine tekster, klassificeringen af versene i forskellige kategorier såsom ophævelse (nasikh) vers vs. ophævet (mansukh) vers, og så videre. De mest populære 'Uloom al-Qur'an værker, der studeres på Hawza’er er Talkhis al-Tamhid af Sh. Muhammad Hadi Ma'rifah på 2 bind.

6. 'Ilm al-Hadith (Studiet af beretningerne)

Ilm al-Hadith (eller videnskaben om/studiet af Hadith) omhandler ikke beretningerne eller traditionerne i sig selv, men det diskuterer snarere historien om traditioner, deres kompilering og klassifikation, deres samling og bevaring og så videre. Et nyttigt værk på engelsk er 'Introduktion til Hadith' af Abd al-Hadi al-Fadli herunder Dirayat al-hadith af Al-Shahid al-Thani oversat af Nazmina Virjee.

Kendskab til traditioner/beretninger (ahadith) er uundværlig, ligesom kendskab til Koranens vers er uundværlig når man skal studerer 'Ulum al-Qur'an eller Tafsir. En studerende er derfor nød til at læse værker af hadith på kontinuerlig basis og få kendskab til de mange ahadith der er til rådighed.

Versene i Koranen og hadith er byggesten og de mest fundamentale materialer, hvorpå alle islamiske videnskaber hviler. Uden dem ville der intet være at studere.

De fire vigtigste shi’itiske hadith værker, der er henvist til af retslærde, er:

1. Al-Kafi af Shaykh al-Kulayni (d. 328 / 9 AH)

2. Man La Yahdhuruh al-Faqih af Shaykh al-Saduq Ibn Babwayh (d. 381 AH)

3. Tahdhib al-Ahkam af Shaykh al-Tusi (d. 460 AH)

4. Al-Istibsar af Shaykh al-Tusi (d. 460 AH)

I tillæg til ovenstående er der andre uvurderlige klassiske værker af hadith, som en studerende vil komme til at bruge som reference såsom Wasail al-Shia, Mustadrak al-Wasail, Bihar al-Anwar, Tuhuf al-Uqool osv.
 

7. 'Ilm ar-Rijal (Videnskaben om Berettere)

'Ilm ar-Rijal er bogstaveligt talt: ’Videnskaben om Folket’. Enhver tradition/beretning (hadith) består normalt af to dele: en overskrift (kaldet isnad eller sanad) og den vigtigste tekst eller fortælling (kaldet matn). Overskriften lister kæden af berettere, som er altafgørende i identificeringen af den oprindelige kilde af en hadith og verificeringen af dets autenticitet.

'Ilm ar-Rijal, som en off-shoot af' Ilm al-Hadith, studerer individuelle liv af berettere for at undersøge deres troværdighed. Dette vil til gengæld bruges som én faktor (blandt andre) i verificeringen af beretninger. Nogle gange kan en beretter være ukendt og hans historie kan simpelthen være gået tabt med tiden.

Et populært værk om 'Ilm ar-Rijal er værket Al-Mu'in' ala Mu'jam Rijal al-hadith af Marhum Ayatullah Abul Qasim al-Khui, som lister alle berettere af større shi’itiske hadith værker og deres troværdighedsstatus.


8. Tarikh (Historie)

Der eksisterer talrige værker af islamisk historie - både shi’a-muslimske såvel som sunni-muslimsk. Et værk, der er populært i Hawza’en er Al-Milal wa al-Nihal ved Shahristani. Andre populære bøger er værker af den berømte shi’a-muslimske historiker Sayyid Murtada al-Askari.


9. Aqa’id (Teologi)

Aqa’id (teologi) kaldes også 'Ilm al-Kalam eller Usool al-Din. Sidstnævnte titel bruges sjældent i Hawza, måske for at undgå en forveksling med Usool al-Fiqh (som til tider kaldes 'Ilm al-Usool). Shi’itisk teologi diskuterer normalt emner, der kredser om fem principper: Tawhid (Guddommelig enhed), Adalah (Guddommelig Retfærdighed), Nubuwwah (Profetskab), Imamah (Lederskabet) og Ma'ad (Dommedagen, også kaldet al-Qiyamah eller Opstandelsen).

Dette fag er lige så vigtigt som retspraksis for den studerende. Det er også et vigtigt fag for en, der er interesseret i komparative religiøse studier da det strækker sig ud over at diskutere de fem principper og diskuterer spørgsmål i forhold til disse. Eksempelvis Antropomorfisme (som er relateret til Tawhid), Forudbestemmelse og Fri vilje (som er relateret til Adalah), Ufejlbarlighed (som er relateret til Nubuwwah og Imamah) og Forbøn (som er relateret til Qiyamah). Aqa’id diskuterer også religion i almindelighed og emner såsom behovet for religion, pluralisme osv.

Populære teologiske værker der studeres på Hawza inkluderer: Tajrid al-'Itiqad af Khwaja Nasir al-Din al-Tusi (og dens kommentatorværk (sharh) af Allama al-Hilli kaldet Kashf al-Murad fi Tajrid al-'Itiqad), al-Bab Hadi Ashar af Allama Hilli, Adle Ilahi af Shahid Mutahhari og Ilahiyaat af Ayatullah Jaffar al-Subhani på 4 bind. En tidlig engelsk oversættelse af al-Bab Hadi Ashar (Hilli) findes og kan som regel findes på universitetsbiblioteker, der har en islamisk samling.
 

10. Lugha (Sprog Studier)

Arabisk er Koranens og beretningernes sprog. Ingen engelsk oversættelse uanset mængden af den vil hjælpe dig til virkelig at sætte pris på Koranen og beretninger/traditioner. De skal ganske enkelt læses og forstås på dets oprindelige sprog, hvis de skal værdsættes fuldt ud. Alt imens det er meget fristende for den ikke-indfødte-arabisk-talende studerende at tage genveje i denne videnskab, er det ikke tilrådeligt. Jo mere tid man investerer i at lære det arabiske sprog (især klassisk arabisk grammatik og ordforråd), jo hurtigere man kan komme videre i studiet af andre islamiske videnskaber.

At studere det arabiske sprog vil normalt bestå af:

1. Grammatik (Nahw)

2. Syntaks/Morfologi (Sarf)

3. Retorik (Balagha)

4. Opbygning af ordforråd


Populære værker i grammatik, der anvendes i Hawza er al-Hidayah fi al-Nahw, Sharh Ibn Aqil og al-Nahw al-Wadih.

Til arabisk morfologi (sarf) findes teksten Mabadi al-'Arabiyyah og Kitab al-Tasreef. Og i retorik bruges al-Balagha al-Wadihah. På avancerede niveauer anvendes Nahjul Balagha (prædikener, breve og citater af Imam Ali [a] samlet af Sayyid AR-Radhi).

Studerende, hvis primære sprog er engelsk, kan også overveje følgende tekster (alle kan købes nemt fra Amazon og andre online boghandlere):

1. Al-Kitaab Fi Ta'allum al-'Arabiyya: En lærebog for begyndere arabisk (3 bind med dvd'er) af Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal og Abbas Al-Tonsi

2. En introduktion til Koranen og klassisk arabisk: En elementær sproglig grammatik af Wheeler M. Thackston

3. En ny arabisk grammatik af det skrevne sprog af Haywood og Nahmad

Opbygning af ordforråd kommer med tiden. Få dig en god arabisk-engelsk ordbog og lær at slå ord op baseret på roden af verbum. Den bedste ordbog for engelsk-talende er A Dictionary of Modern Arabic skrevet af Hans Wehr.

Det er stærkt anbefalet at have en lærer i dette fag. Husk endelig på, at du har brug for at studere klassisk arabisk. Dette er den samme arabisk, der bruges i Koranen og hadith og er lidt forskellig fra den talte arabisk som mange sprogcentre, skoler og universiteter underviser i.
 

11. Falsafa (Islamisk Filosofi)

For de, der ønsker at opnå en dybere forståelse af filosofien af Islam, vil studere Falsafa efter at have studeret Mantiq. Man starter typisk med Allama Tabataba’is Bidayah al-Hikmah efterfulgt af sin Nihayah al-Hikmah. Det første værk er tilgængeligt på engelsk. Den kom første gang til syne i Al-Tawhid tidsskrifter og er siden blevet revideret og genudgivet af ICAS.

I stedet for den Bidayah (af Tabatabai), foretrækker nogle Hawza’er at starte med Al-Manhaj al-Jadeed af Ayatullah Muhammed Taqi Misbah Yazdi, der også er tilgængelig på persisk under titlen Amoozish-e-Falsafa og på engelsk under titlen Philosophical Instructions (Filosofisk Vejledning).

For engelske læsere, er History of Islamic Philosophy på to bind, redigeret af SH Nasr og Oliver Leaman, stærkt anbefalet.

På Hawzaen beskæftiger en stor del af islamisk filosofi sig med teoretisk metafysik og mysticisme, som er de praktiske aspekter dækket i 'Irfan (se nedenfor).
 

12. 'Irfan (Islamisk Mysticisme)

'Irfan opdeles generelt i teoretisk (nadhari) 'Irfan og praktisk ('amali) 'Irfan. Teoretisk 'Irfan er studiet af islamisk metafysik og 'Transcendent Filosofi'. Sidstnævnte er som regel en diskussion om læren fra filosof-mystikere som Ibn Sina, Suhrawardi, Ibn 'Arabi og Mulla Sadra. 'Irfan adskiller dog sit mål fra religiøs filosofi i det teosofiske. Med andre ord: Mens falsafa søger at kende Gud med sindet og gennem rationalisering, søger 'Irfan at kende Gud gennem direkte, personlig erfaring.

Praktisk 'Irfan kaldes undertiden sayr wa suluk (spirituel rejse) og er på mange måder synonym med sufismen.

Den mest avancerede tekst i teoretisk 'Irfan, der studeres i Hawza er på 9 bind af Mulla Sadra kaldt al-Hikmah al-Muta'aliya eller simpelthen Asfar af Mulla Sadra.

For engelske læsere anbefales bogen på 2 bind; Islamic Spirituality vol. 1 (Foundations) (Islamisk Spiritualitet bind 1) og Islamic Spirituality vol. 1 (Manifestations) redigeret af SH Nasr.

Bønner er også en meget vigtig del af praktisk 'Irfan. Udover Sahifa al-Sajjadiya og den populære Mafatih al-Jinan af Shaykh 'Abbas Qummi, henviser Hawza studerende også gerne til værker af Ibn Tawus såsom hans Iqbal al-'Amal på 3 bind.

Hvorfor studerere i Hawza?

 

Hvad er eHawza?

eHawza er et specifikt online designet program, der tager højde for alle niveauer fra Begynder til Avanceret niveau. Der er ingen krav for at kunne tage del i Diplomuddannelsen i Islamisk Teologi. Du vil blive guidet igennem studiet trin for trin fra de basale fundamenter i Islam til en dybdegående verden af Islamisk vidundere. Dette program i form af en akademisk studie på engelsk er et svært fund idag.

Med eHawza behøver du ikke at bekymre dig om at rejse og få skemaet til at passe dine arbejdstuder. Du behøver end ikke at bekymre dig om at gå glip af vigtige punkter i timen. Du kan altid genafspille foredraget og lytte til disse så mange gange du ønsker. Fordragsholdere og materialet er altid tilgængelig for dig, og er fleksibelt i forhold til din tid og tempo. (Der er ingen online lektioner og derfor heller ingen mødepligter).

For at opnå maksimal udbytte fra studierne,  anbefaler eHawza at du tager kurserne i sekvens, da Diploma er designet således at hvert niveau er bygget på forrige.


Læs mere om eHawza

Se fuld eHawza Program her (Kurser mm.)


For fuld information om kurserne og studiet klik på "eHawza.com" (på engelsk). Her kan du finde mere information om programmet samt priser.

Programmet er designet for alle uanset trosretning samt vidensbaggrund. Alderskravet er dog sat til 16 år+. Er du interesseret eller har du yderligere spørgsmål til studieprogrammet, kan du kontakte os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmeldingsblanketter til eHawza fås også fra os.

 

Jeg er interesseret, hvordan bærer jeg mig ad?

Til at starte med kontakter du os og får udleveret tilmeldingsblanketter til eHawza. Disse blanketter skal udfyldes, underskrives og sendes retur til Hawzaen. Du vil dernæst blive kontaktet af dem for yderligere instrukser.

Når du er indmeldt, vil du inden for kort tid modtage en hard drive med posten fra eHawzaen med alle lektioner. Herefter er driven klar, når du er klar til at studere.
 

Må Allah (swt) give enhver studerende succes i dette såvel som i næste liv.

 

Læs mere om hvordan det er at studere i Qom her: "En Talebehs Blog". Bloggen er skrevet af den dansk studerende, der deler sine oplevelser, erfaringer og viden.


 

Share

Add comment


Security code
Refresh