Hvorfor studere i Hawza?


Med Guds navn den Alvidende, den Vejledende
 

Velsignelser være over Profeten Muhammad og hans hellige husstand.

At studere islamiske studier eller i den hellige Hawza er mere end at studere. Faktisk er det en rejse fra menneskets natur til helligheder, realiteter og sandheder og via disse tage andre mennesker med på denne spirituelle rejse for at blive ét med Alt.

Studierne handler faktisk om at finde sig selv, forbedre sig selv og om at opnå menneskelig perfektion for at dele al dette med andre og lade dem smage på sødmen af livets realiteter som ligger i at tjene Skaberen af liv, tanker og følelser.

Intellektet kan ikke rumme tallet, der ingen ende har, hvordan skal intellektet kunne forstå Skaberen af uendelighed, hvorom tid og sted ikke giver mening og alligevel er Han Den før begyndelsen og vil være Den efter alt?

Hawza studier er for alle, der er inspireret af de syndfrie, deres liv, deres citater og deres perfekte morale. Studierne er alt andet end blot at læse, terpe og få papir på uddannelsen.

”Der findes to slags lærde: De, der handler efter deres viden, som er redningsmænd og de, der ikke praktiserer hvad de ved og disse er ledt til deres undergang.”[1]

Kort fortalt var der i starten kun få, der valgte denne spirituelle sti. Hawza studiernes hovedstad var dengang hellige Najaf, men er i dag den hellige by Qom hvorfra al viden spredes til alle verdenshjørner. Førhen og lige op til omkring det nye årtusinde var traditionen at de få, der valgte at leve et fattigt, hårdt men stadig spirituelle liv som Guds tjener og elsker, at man barberede sig skaldet og fik en Amamah på hovedet og Profetens klæder på og levede et liv som studerende resten af livet.

Dette er blevet ændret med tiden. Nu får man de lærdes klæder på når man har studeret et vis antal år og gennemført specifikke studier medmindre andre omstændigheder kræver det. Man bliver dermed også godkendt fra Hawzaen i den forstand, at når man er ude og arbejde og inspirere, er man godkendt på forhånd. Dog er mennesket altid under tests og prøvelser og alle ens handlinger bliver set kritisk på. Det kan dog ikke udelukkes at der findes hyklere i de samme klæder, som man desværre kan sande i næsten alle samfund. Erfaring er, at Hawzaen ellers er rigtig god til at ekskludere disse typer fra skolen, men som nævnt før, kan alle folk fristes og kun de troende klarer testen.

Tager man til Qom for at studere, skal man igennem et persisk forløb for at lære det persiske sprog idet Islams andet sprog er persisk. Herefter indleder man stille og roligt med fag som islamisk teologi, lovgivning, arabisk grammatik sideløbende med undervisning i etik. Der er naturligvis også fag som historie, logik, filosofi, mysticisme m.m.

Hawza studier for udlændige er i de sidste par år blevet moderniseret, så det ligner enhver anden uddannelse struktureret med en bachelor, kandidat og ph.d., dog med små forskelle. Efter de indledende studier som begynder lovgivning, begynder teologi og begynder arabisk, kan man vælge skole alt efter hvad man brænder for og har interesse i. Skolerne har hver især eget skema og eget fokus på visse fag. Dog plejer man som studerende selv at supplere med privat undervisning, der altid kan fås uden omkostninger.

Man kan f.eks. vælge disse studieretninger:


Koran og fortolkning

Beretninger og traditioner

Teologi og Filosofi

Etik og mysticisme

Historie og religioner

Når man studerer i Qum, Iran får man tildelt en form for SU og bonus i forbindelse med helligdage. Vælger man at bo på Hawzaen, får man ligeledes tildelt et værelse, som man deler med andre. Både kost og logi bliver sørget for. Det eneste man skal bekymre sig om er egne studier og personlig udvikling.
 [1] Imam Sadiq Usul Kafi b. 1, s. 55

Share

Add comment


Security code
Refresh