Artikler

For Børn - Ghadir Khumm

Det var en smuk og varm dag, da Profeten Muhammad (fred være med ham og hans familie) tilkaldte folk fra forskellige steder for at tilslutte sig ham på hans sidste rejse til Mekka, Guds Hus. Efter at han var færdig med sin sidste pilgrimsrejse, som hedder Hajjatul Wada (afskeds pilgrimsrejse), tog Profeten (fvmh&hf) til Medina. På vej tilbage, nåede Profeten og folket til et sted, der hedder Ghadir Khumm, hvor folk plejede at sige farvel før de gik hver deres vej. Pludselig taler Gud til Profeten:

"O du Sendebud! Forkynd hvad der er åbenbaret dig fra din Herre, og hvis du ikke gør, da har du ikke forkyndt Hans budskab. Og Allah vil beskytte dig mod menneskene." (Koran 5:67)

Da Profeten (fred være med ham og hans familie) modtog denne åbenbaring fra Gud, stoppede han i den varme ørken ved Ghadir Khumm og begyndte at kalde på folk, der allerede var på vej væk.

Det var en meget varm dag, og folk pakkede deres fødder og ben ind i tøj for at beskytte sig selv mod den hede sol, og ventede siddende på Profetens udtalelse. Vores elskede Profet Muhammad (fvmh&hf) reciterede vers fra Koranen og gav en lang tale. Profeten tog Imam Alis (fvmh) hånd og rejste det højt i vejret og sagde:

"Ali er sandelig leder over de, jeg er leder over,"

Profeten fortsatte:

"O Gud, elsk de, som elsker ham og vær fjende med de, der er hans fjender." (Kilde: Sahih Tirmidhi, bind 2, s. 298, bind 5, s. 63)

Straks efter Profetens smukke tale, hvor han udnævnte Imam Ali (fvmh) som lederen af den muslimske Ummah, kommer der endnu en åbenbaring fra Gud:

"I dag har Jeg (Gud) fuldendt jeres religion og Min nåde over jer, og valgt Islam som jeres religion." (Koran 5:3)

Herefter kom alle og for at sige tillykke med udnævnelsen til Imam Ali (fvmh). De gav ham hånd og deres ord på, at de ville acceptere hans lederskab over muslimerne.

På denne smukke dag, blev religionen Islam fuldendt, fordi Profeten Muhammad (fvmh&hf) annoncerede sin efterfølger.

 

Kilde: http://www.al-islam.org/ghadir/incident.htm

Omskrevet og redigeret af
Wilayah Redaktionen

 

Share