Artikler

Blogdag 1 - Baggrundsviden & Introduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrundsviden om den hellige Qom

Den hellige Qom er en af Irans 31 provinser og udgør under 1 % af hele Iran. Byen er placeret ca. 125 km sydøst for Tehran. Med et areal på omtrent 12.000 kvadrat kilometer er Qom den mindste provins i Iran, hvor byen tidligere havde været en del af staten Arak og senere blev en del af Tehran inden den blev certificeret som en uafhængig provins. (Kilde: Al-Islam.org, Masooma Qom, kapitel 4)

              

Islamisk Republik i Iran

I 1947 var indbyggertallet ikke mere end 150.000 men under Den Islamiske Revolution i 1979 steg antallet af Qoms befolkning til 400.000. Efter revolutionen blev byen mødt med en heftig befolkningsvækst og i dag lyder indbyggertallet på over 1,000,000, hvoraf en stor del er studerende strømmet fra hele verden for at studere i centrummet for viden og læring under tilstedeværelsen af en hellig personlighed; Frue Fatima Masooma (fred være med hende). (Kilde, Ibid.)


Indbyggertallet:


Klimadata for Qom: Følgende er en tabel over klimaet da det også var interessant at kende til klimaet i Qom.


Kilde: World Meteorological Organisation

 


I år 200 efter hijrah passerede vores beærede Imam Redha (fred være med ham) Qom, da han drog fra Medina til Khorasan. Det hus han boede i, mens han opholdt sig i Qom, blev senere et madrasah (Islamisk Seminarium). Da Frue Fatima Masooma i år 201 E.H. ankom til byen (Qom) på sin rejse mod Khorasan for at besøge sin broder Imam Redha (fvmh), døde hun og blev begravet her efter at være blev forgiftet. Hendes grav blev et pilgrimssted for shia-muslimer og byen fik tildelt det populære navn: Qom e Muqaddas (Den hellige Qom). Frue Fatima fik tildelt navnet Al-Masooma af sin broder som betyder 'Den Ufejlbarlige' grundet sit høje niveau af religiøsitet og selvkontrol overfor synder. Frue Fatima Masoomas status forstås gennem denne titel (ufejlbarlig) som tilmed er tildelt af en ufejlbarlig Imam.

Over århundreder blev Qom et centrum for viden og indlæring og efter Den Islamiske Revolution i Iran blev de islamiske seminarier (Hawza al Ilmiyya) særdeles populære, delvis også grundet formindskelse af seminarier i Najaf, Irak, som følge af byens fjendtlige regering. (Kilde: Ibid.)

Qom er desuden et landbrugsproducerende samt industriby med produktion af hvede, bomuld, granatæble, figen, pistacie og melon; og tæpper, potteværk, plastik og byggemateriale.

En lille ulempe ved Qom er dets vandudbud der kommer fra saltede floder fra bjergene, som byen er omringet af. (Kilde: Ibid.)

Som afslutning til historisk baggrund, fandt jeg det passende at citere et par bemærkelsesværdige og troværdige beretninger fra Profeten og Imamerne (som der i øvrigt findes mange af):
 

`Affān Basrī narrates that Imam al-Sādiq (A) asked him:

أَتَدْريلِمَسُمِّيَتْقُمّقُمّ

“Do you know why Qum has been named ‘Qum’?”

I answered: ‘God, the Prophet (S) and you are more knowledgeable.’ Imam (A) replied: 

إِنَّماسُمِّيَتْقُمّ،لأَِنَّأَهْلَهايَجْتَمِعُونَمَعَقائِمِآلِمُحَمَّدٍوَيَقُومُونَمَعَهُ،وَيَسْتَقيمُونَعَلَيْهِوَيَنْصُرُونَهُ

“Qum has been so named because the people of Qum will gather around the Steadfast Imam of the household of the Prophet (S) [Qā’im-e Āl-e Muhammad; Imam Mahdī (A)]; they will make a stand (Qīyām) under his banner, stay loyal to him and be helpers for him.”

 

Oversat til dansk:

Affan Basri beretter, at Imam Sadiq (fvmh) spurgte ham:

"Ved du hvorfor Qom er navngivet Qom?"

Jeg svarede: "Gud, Profeten (fvmhohf) og du er mere viden." Imamen svarede:

"Qom har fået tildelt navnet idet Qoms folk vil omringe den stadfæste Imam af Profetens Husstandsfolk (Qaim ale Muhammad), Imam Mahdi (aj); de vil stå stadfæst (Qiyam) under hans banner, være loyal overfor ham og være hans hjælpere."

(Kilde: Bihār al-Anwār, bind. 60, s. 216; Tārīkh-e Qadīm-e Qum, s. 100)


The Prophet (S) narrates that at the time of his Mi`rāj [Ascension to the Heavens], his attention was drawn to a land which stood out [Qum]. He asked Jibrā’īl about it and Jibrā’īl answered:

بُقْعَةُشيعَتِكَوَشيعَةِوَصِيِّكَعَلِيٍّ

“This is the land of your Shi`a and the Shi`a of your successor, Ali.”

 

Oversat til dansk:

Profeten (fred være med ham og hans familie) beretter, at under sin Meraj (opstigning til Himlene, blev hans opmærksomhed ledet til et land der stod frem (Qom). Han spurgte (englen) Jibrail (fvmh) om dette og han svarede:

"Dette er landet af dine og Ali, din successors følgere."

                      (Kilde: Bihār al-Anwār, bind 18, s. 407; Shaykh Sadūq, `Ilal al-Sharā-`i, s. 572.)

 

"Soon Kufa will become empty of the faithful, and knowledge will go out of Kufa as a snake goes out of its lair. Then the knowledge will appear in a land called Qum. It will become the centre of knowledge and merits. No-one, not even the women at home, will be unaware of the religion of God. This will be close to the time of the reappearance of our Qā’im (Imam Mahdī)."
 

Oversat til dansk:

"Snart vil Kufa være tom for troende og viden vil forsvinde fra Kufa som en slange sniger ud fra dets bo. Derefter vil viden fremkomme i et land kaldet Qom. Det (land) vil være centrum for viden og merit. Ingen vil være uden viden om Guds religion, end ikke kvinderne derhjemme. Dette vil være tæt på fremkomsten af vores Frelser (Imam Mahdi)." (Kilde: Bihār al-Anwār, bind 60, s. 213; Tārīkh-e Qadīm-e Qum, s. 95.)

 

Introduktion

Der er nu gået 3 måneder siden ankomsten til en af jordens mest hellige og velsignede byer; Qom, Iran. Formålet med at komme her var at studere og fodre min sultne sjæl, der længe havde længtes efter at komme til Qom og suge så meget viden til sig som muligt. Derhjemme var der bøger, artikler på nettet mm., og hvor end jeg kunne få islamisk viden, ville jeg sørge for ikke at gå glip af det om så det var i bøger skrevet af højtstående lærde eller om det var respekterede lærde der gæstede os i Danmark. Særligt synes jeg rigtig godt om Sheikh Leghaei, hvis ord og taler er guld værd at reflektere over. Men bekendtskabet med Qom og de første hints af sandheder om ægte menneskelig spiritualitet kom fra Sheikh Nisars undervisning, hvortil jeg skylder min inderste tak. Det var her sjælen for første gang for alvor fik smagt sødmen af hele den verden der åbnede sig op for mig. En verden fyldt med viden, spiritualitet og Guds Skønhed. Det var sådanne lærde og viden, der tiltrak mig til Qom. Som tidligere hawza-studerende og den første fra Danmark, vendte Sheikh Nisar tilbage fra Qom og startede sin ugentlige undervisning op så småt for at give videre fra sig. Her fik danske muslimer, ligesom jeg, kendskab til Qom og til de fantastiske studiemuligheder. Dette inspirerede flere danskere til at tage til Qom og studere, hvor antallet i dag er 18 danske herboende studerende. 

Ofte havde jeg siddet med en bog, og fældet tårer over hvor smukt det hele var, hvor smuk Islam er og hvor smukt et menneske kan blive. Jo mere jeg læste, jo mere fik jeg ondt i hjertet af at jeg nu sad fast det samme sted (hvad angår spiritualitet) og ikke kunne komme videre grundet omstændighederne omkring mig. Jeg følte derfor, både af personlige årsager samt andre årsager, at jeg var nødsaget til at tage af sted.

Da muligheden kom, slog jeg til uden at tænke meget over det. Det var en mulighed, der endelig kom til mig og hvis jeg ikke straks tog den, hvem ved, måske ville jeg ikke få muligheden igen. Jeg havde allerede besluttet mig.  

Nu skulle jeg endelig til Qom, og endelig var jeg en af de, som fik muligheden for at studere og tilnærme mig Gud på en helt anden plan end hidtil. Man kan sagtens opnå det samme i Danmark med rette viljestyrke, imaan (tro) og viden. For mit vedkommende følte jeg, at jeg ikke kunne komme videre og næste kapitel af mit liv skulle foregå i Qom.

 

 

 
 
 
Share