Artikler

Blogdag 3 - Starten på selvstudiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede kort efter ankomst og inden skolen startede, begyndte jeg at reflektere over hvad jeg ville her i Qom, nu når jeg endelig befandt mig her. Jeg fik købt mig bogen Qalbe Saleem (Det Fredfyldte Hjerte skrevet af den velkendte lærd, Dastghaib) for at kunne finde vejen til mit hjerte, der endnu af ukendte årsager ikke kunne finde en form for ro eller også var den bare rastløs efter at komme i gang. Hele pointen med at studere her i Qom er at arbejde med mig selv, blive en troende, opnå perfektion og give fra mig igen. Målet er at blive en momin (troende). Men hvordan gør jeg så det? Det er en lang vej, men intentionen er at tage små, forsigtige men sikre skridt. Før jeg påbegynder min rejse til selvudviklingsprocessen, er jeg nød til at undersøge hvad det er jeg skal undersøge. Bl.a. har vores elskede Profet (fvmhohf) berettet: "En troende er Gud mere kær end Hans tætteste engle." (Kilde: Kanz al-'Ummal, nr. 821). Med dette i sindet, er det mest naturlige for mig at spørge; hvordan defineres en troende i Islam? Og hvordan når man dertil?

Når man undersøger beretninger der omhandler selvudvikling og definerer en troendes karakter, finder man en masse egenskaber og karakter som en troende skal have. Og vejen dertil er ganske enkel: At reflektere over det man læser og implementere det i personligheden. Er det nu også vigtigt at bruge så meget tid på at tænke? Ja! For uden grublen kan man heller ikke indse vigtigheden af det man læser og hvor vigtigt det er at implementere det i selvet. Islam opfordrer mennesket til at gruble og reflektere. Så meget, at en times grublen er bedre end 60 års tilbedelse. Ja tænk bare, 60 år! (Kilde: Profeten Muhammad (fvmhohf), Nahj al Fasahah, s. 29)

Profeten (fvmohf) sagde: "En viden mand der spenderer en time tænkende mens han ligger på sin seng er bedre end den tilbedende der udfører handlinger i tilbedelse." (Kilde: Rawdhat al-Wa'aizin, nr. 16)

Her falder det også naturligt at indsætte et citat af Imam Sadiq (fvmh): "Test vores shia (følgere) i forhold til tre ting: bøntider; i hvor godt de overholder tiden, hvor godt de holder på deres hemmeligheder fra fjenden, og hvordan de spenderer deres velstand på deres brødre. (Bihar al-Anwaar, bind 83, s. 22, nr. 40)

Mens jeg læste og reflekterede over disse beretninger, blev jeg ivrig efter at implementere det hele, således at jeg tænkte: "Nu har jeg læst det, forstået det og nu er det en del af mit liv, fra i dag skal alt dette være en del af det nye 'jeg'. Men jeg fandt hurtigt ud af at det handler om at finde en balance ift. hvad man er i stand til. Dvs. det nytter intet for mig at jeg i dag studerer Profetens liv og forsøger i morgen at implementere alt hvad Profeten og Imamerne gjorde selvom al den læsestof gør en ivrig efter at implementere det hele på en gang. For jeg vil ikke være i stand til at kunne bibeholde disse forandringer i mig, og når dette går op for mig i forsøget på det, vil jeg enten smide det hele fra mig igen og starte forfra eller i værste fald blive demotiveret til at prøve igen. Det sidste er desværre oftest en sandhed for de fleste, der forsøger dette. Derfor de små, forsigtige men sikre skridt som nævnt tidligere.

I stedet finder jeg en eller to gode/dårlige egenskaber af gangen som jeg enten gerne vil tilegne mig eller fjerne fra min personlige karakter og koncentrerer mig om disse alene indtil at jeg har opnået det ønskede mål. Nogle gange kan man mærke at man godt kan arbejde med flere egenskaber/fejl af gangen, men vigtigst er at man føler efter og lytter til sit hjerte. Det er desværre også sket, at man tror man intet kan, og derfor på forhånd har opgivet, hvilket er synd. Synd, fordi man så ikke arbejder med sig selv, når man i realiteten kunne have opnået noget. Man trænger måske blot til et skub fra sig selv eller fra andre. Har man svært ved at sparke sig selv i gang, skal man ikke være bange for at bede en anden om hjælp. Det er trods alt MIN sjæl og kun JEG kan forandre den; at jeg beder en anden om hjælp med dette, får ikke min sjæl til at stå ringere end den, der hjælper mig i gang. Tværtimod har min sjæl nu chance for at stå endnu bedre på Dommens Dag, hvor alle sjæle afregnes. Man kunne også vælge at aftale med en god ven/veninde at sætte nogle mål og fungere som støtte for hinanden og på den måde blive motiveret til at nå det man ønsker for sig selv.

 

 

 
Share