Artikler

Blogdag 5 - Ramadan måned, betydningen & Dars Akhlaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den hellige Ramadan måned nærmer sig og efter de sædvanlige timer blev hele skolens elever inviteret til skolens hussainiat (bedesal), som også bliver anvendt til morgensamling og konferencer, for at lytte til dars e akhlaq. Dars e akhlaq er læren om etik og moral og inden længe var jeg optaget af at skrive notater af alt hvad der blev sagt. Jeg havde tidligere siddet med en sheikh, der lagde betydelig vægt på vigtigheden i at tage notater af lektioner. Men det vender jeg tilbage til i en anden blogdag inshallah (om Gud vil).

Lektionen blev givet af en lærd, som havde til formål at fortælle om essensen af Ramadan måneden. Jeg vil kort opsummere men henblik på essensen af det der blev sagt.

Den islamiske kalender har fire hellige måneder: Muharram, Rajab, Shabaan og Ramadan måneden. Vi skal se nærmere på Ramadan måneden og hvordan den udnyttes fuldt ud.

Sig: "Illahi (Gud), skænk mig perfektion og afskær mig fra verden i søgen om at tilnærme Dig."

Ramadan måneden er Koranens forår. Den hellige Bog blev nedsendt til jorden på to måder, hvoraf den blev nedsendt til Profeten Muhammad (fvmhohf) i fuld version på éen gang. Den anden måde, hvorpå Koranen er blevet nedsendt til mennesket foregik gradvist over 23 år i små brudstykker.

 

Koranen og manerer

I Ramadan måneden er det velkendt, at det er utroligt belønnende at recitere Koranen. I den forbindelse er der selvfølgelig adaab eller manerer man skal være opmærksom på når man reciterer Koranen.

1. Renhed

        a. Ydre renhed: At være fri for najasat (rituelle urenheder)

        b. Indre renhed: At være fri for indre urenheder såsom at tilknytte sig løgn mm.

2. At søge tilflugt hos Gud ved at ytre ordene: "Jeg søger tilflugt hos Gud fra Satan".

3. At recitere Koranen med en god og smuk stemme

4. At gruble og reflektere over Koranen

Imam Ali (fvmh) sagde: "Der er intet godt i at læse Koranen uden at gruble og reflektere over indholdet."

Hvis man læser et vers om dagen med grublen over verset, er dette bedre end at recitere et helt 'juz' fra Koranen.

5. At børste tænder

        a. Rens det sted, som Koranen reciteres via.

6. At recitere mens man ser på Koranens hellige skrift

7. Ikhlas - At have ren intention om at recitere alene for at tilfredsstille Gud

8. Få en fornemmelse af at Gud taler til os gennem Koranen

9. Find et bestemt tidspunkt på dagen, hvorpå Koranen reciteres

Lærden afslutter med at sige, at generelt er det meget anbefalet at tilskynde sig gode handlinger i Ramadan måneden. Må Gud belønne denne lærd for at dele disse værdifulde punkter med os.

Udover dette, er der utrolig mange andre ting at tage fat om hvad angår Ramadan måned og spiritualitet. Men grundet tidspres er det ikke muligt at inkludere alle emner her. Jeg skal i stedet udvælge få fokusemner, som alligevel er omfattende og værd at bruge nok tid på at reflektere over.

The Prophet (sawa), in his sermon heralding the advent of the month of Ramadhan, said,
'Verily the most unfortunate is he who is deprived of Allah's forgiveness in this great month'

Oversat til dansk:

Profeten (fvmhohf) sagde i sin prædiken der varslede om Ramadan måneden:
"Sandelig er den mest uheldige den der er berøvet Guds tilgivelse i denne hellige måned".

(Kilde: 'Uyoun Akhbar al-Ridha, bind1, s. 295, nr. 53)

The Prophet (sawa) said, "He who experiences the month of Ramadhan
and remains unforgiven has indeed been distanced by Allah."

Oversat til dansk:

Profeten (fvmhohf) sagde: "Den der oplever Ramadan måneden og forbliver
utilgivet er sandelig blevet distanceret af Gud."

(Bihar al-Anwar, bind 74, s. 74, nr. 62)

Hvor mægtig er Ramadan måneden ikke! Tænk engang! Ramadan måneden er Tilgivelses måneden, så jeg må bede om tilgivelse indtil jeg har fået den. Tænk engang, hvis jeg skulle være den uheldige, der ikke er blevet tilgivet i denne hellige måned. Hvilke måneder er der tilbage for mig at søge Guds tilgivelse i!

Illahi, tilgiv for Du er Den Tilgivende!
Illahi, hvis ikke jeg beder om tilgivelse fra Dig,
hvem skal så tilgive!
Tilgiv mine fejl, synder, synder, synder...
Illahi, tilgiv! For du er Den Tilgivende!

 

Takket være Gud, som tillod Ramadan måneden at komme til os for at drage nytte af den endnu engang. Ramadan månedens gavn og mængden af belønningen, der ligger heri er for mig ukendt, og medmindre jeg studerer den, vil jeg ikke kunne forstå blot en brøkdel af det.

Ordet 'Bounty' på engelsk betyder overflod, noget der kan drages nytte af. Hvilken form for overflod af velsignelser er højere end dette (Ramadan månedens)? Denne hellige måned har utallige af overfloder. Antallet ligger udenfor menneskets evne at tælle. Hvert åndedrag der inhaleres og udhaleres har en belønning der svarer til recitationen af: "Al glorværdighed tilkommer Gud". Ak, den der faster i Ramadan måneden! Vejrtrækningen i denne måned er tilbedelse på samme måde som søvn også er talt som tilbedelse. Hvad mere kan man bede om?

Det eneste, der er at bede om fra Gud er selvrenselse og forståelse for troen. Den virkelige forståelse. Jeg sørger for hver dag at sidde alene og give mig selv tid til at tænke. Gruble over mit indre og mine fejl. Ramadan måneden er til for dette, for at vække sig selv op og indse hvad man er. Den er til for at genvinde selvet, at nå selvet. Hvem er jeg? Her mener jeg mit sind og min sjæl, ikke huden og kødet. Kødet er blot et fysisk middel for mig for at kunne operere i mit daglige liv. Min sandhed, mit sande jeg består af noget helt andet end det fysisk, som øjet ser. I Ramadan måneden er målet at lukke vejen til animalisme; man forsøger at svække lysten til at spise mere, sove mere, vellyst og overflødigt snak. At observere og udnytte Ramadan måneden ærligt, styrker sjælen. Det oplyser sjælen indtil man baseret på viden og sikkerhed kan sige: "Jeg bevidner, at der ingen guder er udover Gud." Og dette med overbevisning, bevidsthed og viden om Guds Enhed, men hvornår indser menneskets sjæl? Når hans spiritualitet er stærk og hans tendens mod animalisme er stærkt svækket.

Hvordan opnår jeg alt dette, hvordan bliver jeg en af de troende? Og hvordan definerer Gud en troende? For kun en troende har den virkelige forståelse for troen. Jeg bliver derfor nød til at undersøge hvad en troende er, og hvilke egenskaber denne har for at kunne motiveres til at nå dertil.

The Prophet (sawa) said, 'He whose good deed pleases him
and whose sin upsets him is indeed a believer.'

Oversat til dansk:

Profeten (fvmhohf) sagde: "Den, hvis gode gerninger glæder ham
og hvis synder gør ham vred, er sandelig en troende."

(Kilde: Kanz al-'Ummal, nr. 700)

En sand troende er den for hvem Tro smager sødt og synder smager bittert. En troende, der befinder sig i dette stadie, hvori synder smager bittert, og hvis han nogensinde skulle begå en synd, vil det være ved et tilfælde. Hvis hans tunge ved et tilfælde skulle ytre et uanstændigt ord, ville han have det rigtig dårligt med det og slå sit hoved (let) med sin hånd. Enhver synd smager for ham bittert og er derfor meget svær for ham at begå. Hvis hans øje falder på noget syndigt, væmmes han ved det (Moral Values of Quran, Dastghaib Shirazi, s. 103).

Jeg tillader mig at oversætte et uddrag fra bogen Moral Values of Quran skrevet af storlærden Dastghaib Shirazi, der bl.a. også er kendt for at have forfattet Greater Sins eller Gunah al-Kabira. Hvorfor jeg gør det, ligger alene i svaret at hans forklaring er meget simpel, ligetil og bedre end hvad jeg kan gøre. Medens jeg læser og oversætter uddraget, sørger jeg samtidigt for at gruble over ordene og ytrer de smukke bønner som var det mine ord til Gud. Illahi, accepter min bøn til Dig.

Hvis tro (imaan) bliver nogen kær, kommer det fra Gud. Gud lader dig smage sødmen af troen. Mennesket er ikke selv i stand til at gøre troen kær for sig selv. Gud bliver ham nådig i dette anliggende. Han (Gud) lader ham føle sødmen i ihukommelsen af Gud. Så snart han smager fryden af Guds Enhed, vil han aldrig forsage det.

"Lad mig smage sødmen i ihukommelsen af Dig."

Tro bliver dig mere kær end dit liv, glorværdigt og ærværdigt. Må Gud skænke os alle det. Hvordan bliver en synd på samme måde frastødende for et menneskes natur? Normalt kan hjertet lide en synd. Hvordan kan det blive bittert i munden? Det er umuligt uden Guds Nåde og Venlighed. Derfor siger Gud: "Med Nåde giver Gud til en troende". Han gør Tro kær for hjertet og gør synden bitter for ham.

Det er muligt, at man som resultat heraf siger: "Det er på en måde påtvunget at Gud ønsker at en synd skal blive frastødende for mig så jeg ikke kan lide det og så troen i mit hjerte vokser." Svaret til denne form for tvivl findes i den sidste sætning af dette hellige vers:

"By grace from Allah and as a favor; and Allah is Knowing, Wise."

Oversat til dansk:

"Med Guds Nåde og som en tjeneste; og Gud er Al-Vidende, Vis."

(Koranen, 49 : 8)

Han lader ikke nogen smage fryden af tro uden grund eller årsag og på samme måde, giver Han ikke antipati for synder til tilfældige. Han vender alene mod den, der viser vilje og af egen fri vilje bevæger sig på Hans sti med viljestyrke, en der kæmper mod hjertets begær, en der bestræber sig meget på at bekæmpe sine lyster og begær og afholder sig fra at synde og beder så meget til Gud, at han gør sig fortjent til det. I denne hellige Ramadan måned siger (denne troende):

"Åh Herre!
Skænk mig tro, som sætter sig fast i mit hjerte,
og som aldrig ændrer sig, aldrig forsvinder,
en tro der bliver mest ærefuld i mine øjne."

Læg mærke til denne smukke pointe. Gud giver den troende Tro og planter det i hans hjerte. Men det sker ikke førend man er forberedt på dette. Gud giver intet til nogen ved tvangens kraft. Medmindre at man udstrækker sin hånd og tigger om det fra Ham, giver Han intet.

Ifølge en rapport i Usool al-Kafi, fortæller Imam Sadiq (fvmh) til Maisar: "Åh Maisar! Sig ikke, at hvad end der er foreskrevet i skæbnen, vil ske. Hvis en tjener ikke har bedet og bedt om noget fra Gud, får han det ikke (kilde: Usool al-Kafi, Book of Supplication). Intet er tvangspålagt nogen som helst. Hvis en eksempelvis gerne vil have vand, kan det blive givet til ham ved hjælp af tvang? Hvis en person er tørstig og han beder om vand, vil han få vand."

Søg viden - medmindre du søger, er den ikke tilgængelig. En af bønnerne, der bedes medens man cirkulerer om Ka'baen under Hajj er følgende vers:

"Åh Herre! Gør Tro mit hjerte kær, gør det så smukt at jeg måtte opgive alt men aldrig Troen. Min Herre! Gør vantro indigneret og bitter for mit hjerte så jeg kvæles ved tanken om at synde. Så jeg måtte blive retledet. Fortørnelse over synd er aldrig noget der kan påtvinges nogen. Førend en mand har udviklet kvalifikation for dette, bliver det ikke givet (til ham/hende)."

Det er et højt stadie, en æres kåbe, som bliver skænket på tidspunktet for beskyttelse mod synder. Dette er hvad man skal søge fra Gud.

"Åh Herre! Skænk lys i mit hjerte som gør, at jeg indser syndens onder.
Skænk mig en smagsprøve der får mig til at indse syndes bitterhed."

Dette kaldes 'Guds bevis'.

Det kan ikke opnås uden efterspørgsel i ærlighed og kvalifikation. Derfor er der ingen tvang. Det er ikke skænket uden arbejde og ønsket fra mennesket selv.

"And that man shall have nothing but what he strives for."

"Og at mennesket intet skal få udover det han bestræber sig på."

(Koran, Surah Najm 53 : 39)
 

Søg inderligt og oprigtigt og se så hvordan Gud interagerer med dig. Det er sandsynligt at Gud hjælper dig selv under de mest svære situationer på sådan en måde, at den guddommelige hjælp overrasker dig.

Illahi, jeg er her, min Herre! Når Du kalder (til bøn), er jeg klar til at høre Dit kald.

Gud svarer: Bed om det, du ønsker

Bønnen af den fastende bliver altid besvaret.

Illahi! Vores ønske er en benådning af alle vores synder,
som forårsager at vi forlader denne verden sultne og efterlader os tørstige på Dommens Dag.
I Helvedet er varmen så ulidelig, at mennesket er rede til at drikke af det kogende vand.

Illahi! Gør vores hjerte kølig med det søde og kølende vand fra Kawthar fontænen
på baggrund af Ramadan månedens overflod af velsignelser

Illahi! Fjern vores synder som er årsag til hindring mellem os og Kawthar fontænen

Illahi! Rens os og gør os til religiøse troende!
Hvad end der kommer fra Dig, gør os rene
og får os til at sige: Tilgiv!

Dette er måneden af pietet, hvor Gud gør os religiøse og hellige. Oplys dit hjerte foran Gud i de tidlige morgentimer og fremlæg dine behov og problemer for Ham. Klag over Satan, der sår tvivl i dit hjerte. Gud vil være så Barmhjertig, at dine øjne vil lyse op.

Må Gud acceptere vores faste og obligatoriske såvel som anbefalede bønner. Må han tilmed tilgive vores synder, skænke os sødmen af troen og smagen af syndernes bitterhed med det ønske om at tilfredsstille Ham og glæde Ham.

 

 
Share